دسته بندی ها
Search - Contacts
مقالات و اخبار
Search - News Feeds
واژه نامه
تگ ها

بی‌حسی

کلمه یا عبارت مورد نظر را برای جستجو وارد نمایید.
کلمه یا عبارت معنی و توضیحات
بی‌حسی

بی‌حسی / Numbness توصیف‌گر فقدان وجود حس در بخشی از بدن انسان است. بی‌حسی به طور معمول همراه یا در کنار تغییراتی در دیگر حس‌ها مثل احساس سوزن سوزن شدن، سوزش یا مور مور و گزگز بروز می‌کند. بی‌حسی ممکن است در یک عصب منفرد یا در یک سمت بدن بروز کند و نیز این امکان وجود دارد که به شکل متقارن در هر دو سمت بدن ایجاد شود.
برای مطالعه دقیق بی‌حسی روی همین سطر کلیک کنید

کلیک ها - 1238
Synonyms: Numbness