دسته بندی ها
Search - Contacts
مقالات و اخبار
Search - News Feeds
واژه نامه
تگ ها

بیماری خودایمنی

کلمه یا عبارت مورد نظر را برای جستجو وارد نمایید.
کلمه یا عبارت معنی و توضیحات
بیماری خودایمنی

بیماری خودایمنی / Autoimmune disease به گروهی از بیماری‌ها اشاره دارد که واکنش‌های سیستم ایمنی بدن در بروز آنها درگیر و دخیل است. بیماری‌های خودایمنی هنگامی رخ می‌دهند که سیستم ایمنی بدن بدن به اشتباه حمله به سلول‌های خود بدن را آغاز می‌کند. این بیماری‌ها می‌‌توانند اندام‌ها و بافت‌هایی مثل گلبول‌های قرمز خون، عروق خونی، غدة تیروئید، لوزالمعده، عضلات، مفاصل، پوست و را درگیر کنند. برخی از بیماری‌های خودایمنی شناخته شده عبارتند از: لوپوس، ارتریت روماتوئید و اترواسکلروزیس. اغلب بیماری‌های خودایمنی مزمن هستند، اما بسته به نوع عارضه ممکن است قابل کنترل باشند.
برای مطالعۀ دقیق در مورد بیماری خودایمنی روی همین سطر کلیک کنید

کلیک ها - 1241
Synonyms: Autoimmune disease