دسته بندی ها
Search - Contacts
مقالات و اخبار
Search - News Feeds
واژه نامه
تگ ها

بیماری انسدادی مزمن ریه

کلمه یا عبارت مورد نظر را برای جستجو وارد نمایید.
کلمه یا عبارت معنی و توضیحات
بیماری انسدادی مزمن ریه

بیماری انسدادی مزمن ریه / COPD شامل گروهی از بیماری‌ها است که سبب انسداد راه هوایی و مشکلات تنفسی متعدد تا حد قطع کامل تنفس می‌شوند. این بیماری که اغلب به عنوان COPD از آن نام برده می‌شود، اصطلاحی برای توصیف آمفیزم و برونشیت مزمن است. COPD همچنین شامل برونشکتازی و در برخی بیماران آسم است. COPD در کوران پیشرفت بیماری رو به وخامت می‌رود و در مراحل نهایی بیماری، فرد ممکن است در تمامی مواقع حتی در زمان استراحت کامل دچار انقطاع تنفسی شود. COPD اغلب تشخیص داده نشده باقی می‌ماند و در صورت عدم درمان کامل می‌تواند کشنده باشد. تشدید حاد COPD اشاره به عود بیماری یا اپیزودهایی دارد که در آن تنفس برای فرد دشوارتر از مواقع معمول می‌شود. این وضعیت بسته به علت و شدت آن می‌تواند به عوارض کشنده منجر گردد. در اغلب موارد، تشدید COPD به طور مستقیم با وجود عفونت در ریه‌ها یا دیگر نقاط بدن مرتبط است.
برای مطالعه دقیق COPD روی هنمین سطر کلیک کنید

کلیک ها - 1258
Synonyms: COPD