دسته بندی ها
Search - Contacts
مقالات و اخبار
Search - News Feeds
واژه نامه
تگ ها

بلوغ

کلمه یا عبارت مورد نظر را برای جستجو وارد نمایید.
کلمه یا عبارت معنی و توضیحات
بلوغ

وقتی کودکان به اوایل دورۀ نوجوانی می‎رسند بلوغ / Puberty در آنان آغاز می‎شود. بلوغ تغییراتی است که به بزرگسالی و ایجاد توانایی بچه‎دار شدن منجر می‎شود. تغییرات دورۀ بلوغ بر ابعاد، شکل، و ترکیب‎بندی بدن و نیز سیستم‌ها و ساختارهای بدن تأثیر می‎گذارد. امکان بروز تغییرات روان‌شناختی و اجتماعی نیز وجود دارد. دختران و پسران در نیمۀ نخست بلوغ دچار رشد سریع می‎شوند، و هنگامی که بلوغ کامل می‎گردد رشد مزبور متوقف می‎شود. پیام‏های هورمونی ارسال شده از مغز به بدن می‎گویند که زمان بلوغ فرا رسیده است. پیام‎ها در دختران به تخمدان‌ها و در پسران به بیضه‌ها می‎رود. در پاسخ به پیام مغز تخمدان‌ها و بیضه‎ها طیفی از هورمون‎ها را ایجاد می‎کنند که محرک رشد و تغییرات در بخش‎های مختلف بدن شامل دستگاه‎های تولید مثل، پستان‎ها، پوست، عضلات، استخوان‎ها، مو و مغز می‎شوند.
برای مطالعۀ دقیق بلوغ روی همین سطر کلیک کنید

کلیک ها - 608
Synonyms: Puberty