دسته بندی ها
Search - Contacts
مقالات و اخبار
Search - News Feeds
واژه نامه
تگ ها

ایست قلبی

کلمه یا عبارت مورد نظر را برای جستجو وارد نمایید.
کلمه یا عبارت معنی و توضیحات
ایست قلبی

ایست قلبی / Cardiac arrest
ارست کاردیاک [ایست قلبی] ناگهانی زمانی بروز می‌کند که اشکالی در عملکرد الکتریکی باعث توقف ضربان قلب می‌شود. این وضعیت مانع جریان خون به ارگان‌ها می‌گردد و در صورت عدم درمان فوری می‌تواند کشنده باشد. قلب سیگنال‌های الکتریکی می‌گیرد که فاصله پمپاژ و ریتم (ضربآهنگ) آن را کنترل می‌کنند. هر ضربان قلب خون را از طریق شبکه پیچیده‌ای از رگ‌ها به ارگان‌ها و سلول‌های سراسر بدن می‌راند. اختلال این پیام‌های الکتریکی باعث بی‌نظمی ضربان قلب می‌شود که آریتمی نام دارد. انواع مختلف آریتمی وجود دارد. برخی باعث علایمی نمی‌شوند در حالی که مابقی می‌توانند سبب ایست قلبی شوند. ایست قلبی باعث توقف ناگهانی ضربان قلب می‌شود که مانع از گردش خوش در بدن می‌شود. این وضعیت متفاوت از حمله قلبی است، که زمانی بروز می‌کند که انسداد یک رگ خونی مانع از رسیدن خون به قلب شده به بافت‌های آن آسیب می‌زند.
ادامه مطلب...

کلیک ها - 592
Synonyms: Cardiac arrest