دسته بندی ها
Search - Contacts
مقالات و اخبار
Search - News Feeds
واژه نامه
تگ ها

اوردوز

کلمه یا عبارت مورد نظر را برای جستجو وارد نمایید.
کلمه یا عبارت معنی و توضیحات
اوردوز

اُوردوز / Overdose که در فارسی به "مصرف بیش از حد" یا "بیش‌مصرفی" ترجمه شده است، به استفاده از دارو یا مواد مخدر یا مواد دیگر، در مقادیر بیش از میزان توان متابولیک بدن اطلاق می‌شود. در هنگام اوردوز ممکن است بدن حالت سمی پیدا کند و د بسیاری از موارد اوردوز دارو یا مواد مخدر می‎تواند به کما یا مرگ منجر شود.

کلیک ها - 606
Synonyms: Overdose