دسته بندی ها
Search - Contacts
مقالات و اخبار
Search - News Feeds
واژه نامه
تگ ها

انسولین

کلمه یا عبارت مورد نظر را برای جستجو وارد نمایید.
کلمه یا عبارت معنی و توضیحات
انسولین

انسولین  / Insulin یکی از هورمون‌های مهم در بدن است که تأثیرات مختلفی بر سوخت و ساز (متابولیسم) و دیگر اعمال بدن دارد. انسولین با تأثیر گذاشتن بر سلول‌های کبد باعث می‌شود تا این سلول‌ها با گرفتن قند موجود در خون و ذخیرهٔ آن به صورت گلیکوژن، قند خون را کاهش دهند و با تجمع گلیکوژن در سلول‌های ماهیچه‌ای  - به عنوان منبع سوخت - انرژی را افزایش دهند. همچنین با تأثیر بر روی بافت‌های چربی، استفاده از چربی به عنوان منبع سوخت را متوقف می‌کند. در صورت فقدان یا کمبود انسولین در خون، بدن از چربی به عنوان منبع سوخت استفاده می‌کند. انسولین به عنوان مرکز کنترل سوخت و ساز بدن عمل می‌کند.
برای آشنایی دقیق با انسولین روی همین سطر کلیک کنید

کلیک ها - 705
Synonyms: Insulin