دسته بندی ها
Search - Contacts
مقالات و اخبار
Search - News Feeds
واژه نامه
تگ ها

انستیتوهای ملی سلامت

کلمه یا عبارت مورد نظر را برای جستجو وارد نمایید.
کلمه یا عبارت معنی و توضیحات
انستیتوهای ملی سلامت

انستیتو(های) ملی سلامت / (National Institutes of Health  (NIH یکی از زیرمجموعه‌های وزارت بهداشت و خدمات انسانی ایالات متحد آمریکا است. وظیفة این مرکز رهبری و نظارت بر تحقیقات علوم زیستی-پزشکی در ایالات متحد آمریکا است. NIH متشکل از ۲۷ مؤسسة ملی جداگانه است و تقریباً تمامی دفاتر این مؤسسه در جنوب ایالت مریلند قرار دارند.

کلیک ها - 1259
Synonyms: NIH