دسته بندی ها
Search - Contacts
مقالات و اخبار
Search - News Feeds
واژه نامه
تگ ها

انجمن روان‌شناسی آمریکا

کلمه یا عبارت مورد نظر را برای جستجو وارد نمایید.
کلمه یا عبارت معنی و توضیحات
انجمن روان‌شناسی آمریکا

انجمن روان‌شناسی آمریکا / The American Psychological Association  یا به شکل خلاصه APA، بزرگ‌ترین نهاد حرفه‎ای و علمی روان‌شناسی در ایالات متحد آمریکا است. این انجمن 117500 عضو شامل دانشمندان، مدرسان، متخصصان بالینی، مشاوران و دانشجویان، دارد.

کلیک ها - 682
Synonyms: APA