دسته بندی ها
Search - Contacts
مقالات و اخبار
Search - News Feeds
واژه نامه
تگ ها

الکل

کلمه یا عبارت مورد نظر را برای جستجو وارد نمایید.
کلمه یا عبارت معنی و توضیحات
الکل

الکل / Alcohol
در حدود 20 درصد الکلی که فرد مصرف می‌کند به سرعت و از طریق معده جذب جریان خون می‎شود. بیش از تقریباً 80 درصد باقی مانده توسط رودۀ‎ کوچک جذب می‎شود. هر مقداری از الکل که متابولیزه نشده باشد از راه تعریق، ادرار و بزاق از بدن خارج می‎شود. وقتی الکل به جریان خون وارد می‎شود برای پردازش یا متابولیزه شدن به کبد می‎رود. کبد آنزیم‎هایی تولید می‎کند که مولکول‎های الکل را خرد و ریز می‎کنند. وقتی فردی مشخصاً به سرعت زیاد مشروب الکلی صرف می‎کند، کبد دیگر قادر نخواهد بود به همان سرعت پردازش الکل را ادامه دهد، بنابراین الکل در بدن باقی می‎ماند. هر قدر میزان غلظت الکل خون (BAC) بالاتر باشد، اثرات ظاهر شده بیشتر خواهد بود.
برای مطالعه دقیق الکل روی همین سطر کلیک کنید

کلیک ها - 886
Synonyms: Alcohol