دسته بندی ها
Search - Contacts
مقالات و اخبار
Search - News Feeds
واژه نامه
تگ ها

افسردگی

کلمه یا عبارت مورد نظر را برای جستجو وارد نمایید.
کلمه یا عبارت معنی و توضیحات
افسردگی

افسردگی / Depression، که به عنوان اختلال افسردگی اساسی / major depressive disorder نیز به آن اشاره می‌شود، یکی از شایع‌ترین اشکال اختلالات روانی در جهان مدرن است. در حالی که علایم افسردگی از فردی به فرد دیگر متفاوت است، افسردگی‌ها می‌توانند شامل اندوه پایدار، احساس ناامیدی، گناه، یا درماندگی، آزردگی، خستگی مزمن، مشکلات خواب، و افکار مرگ یا خودکشی‌طلبانه باشند. افسردگی، بیماری است و نباید با احساس غم و اندوه ناشی از حوادث روزمرة زندگی اشتباه گرفته شود.
برای مطالعۀ دقیق در مورد افسردگی روی همین سطر کلیک کنید

کلیک ها - 800
Synonyms: Depression