دسته بندی ها
Search - Contacts
مقالات و اخبار
Search - News Feeds
واژه نامه
تگ ها

اضطراب

کلمه یا عبارت مورد نظر را برای جستجو وارد نمایید.
کلمه یا عبارت معنی و توضیحات
اضطراب

اضطراب / Anxiety اصطلاحی عام برای چندین اختلال است که سبب بروز خشم، ترس، دلهره و نگرانی می‌شوند. این اختلالات بر چگونگی احساسات و رفتار ما تأثیر می‌گذارند، و می‎توانند باعث بروز علایم فیزیکی واقعی شوند. اضطراب خفیف، چیزی مبهم و نگران کننده است، در حالی که اضطراب شدید می‎تواند بسیار ناتوانی‎آور باشد، و به شدت بر زندگی روزانۀ فرد تأثیر بگذارد. مردم اغلب پیش از روبرو شدن با مسائل چالش‌برانگیز مثل امتحان دادن، معاینه، رفتن به یک رسیتال یا مصاحبه دچار نوعی احساس نگرانی عمومی می‌شوند. این احساسات به سادگی تعدیل می‌‎گردند و نرمال تلقی می‌شوند. اضطراب وقتی مسأله تلقی می‌شود که علایم آن توانایی فرد برای خوابیدن یا دیگر عملکردها را دچار اختلال کند. به طور کلی، اضطراب وقتی بروز می‎کند که واکنش به یک موقعیت خارج از حدی باشد که به طور معمول انتظار می‌رود.
برای مطالعه دقیق اضطراب روی همین سطر کلیک کنید

کلیک ها - 1378
Synonyms: Anxiety