دسته بندی ها
Search - Contacts
مقالات و اخبار
Search - News Feeds
واژه نامه
تگ ها

اشتها

کلمه یا عبارت مورد نظر را برای جستجو وارد نمایید.
کلمه یا عبارت معنی و توضیحات
اشتها

اشتها / Appetite
اشتها تمایل شخص به خوردن غذا است. اشتها متفاوت از گرسنگی است، که پاسخ بیولوژیک بدن نسبت به فقدان غذا محسوب می‌شود. شخص ممکن است حتی در شرایطی که بدن نشانه‌ای از گرسنگی نشان نمی‌دهد اشتها داشته باشد و برعکس. به علل متفاوتی میزان اشتها در شخص ممکن است دچار افت و خیز شود، و این در برخی مواقع باعث می‌شود تا شخص کمتر از نیاز بدن خود غذا بخورد. اشتها تمایل کلی شخص به خوردن غذا است. اشتهای شخص می‌تواند مقدار غذایی را که می‌خواهد بخورد و نیز نوع غذایی را که تمایل به خوردن آن دارد دیکته کند. گرسنگی زمانی بروز می‌کند که بدن به این شناخت می‌رسد که غذای بیشتری مورد نیاز است و پیامی به مغز برای خوردن غذا ارسال می‌کند. نشانه‌های گرسنگی موارد زیر را شامل می‌شود: قار و قور و سر و صدای معده، تهوع، تحریک‌پذیری، احساس خالی بودن معده، حس سبکی سر یا سرگیجه، دشواری تمرکز، سردرد
ادامه مطلب...

کلیک ها - 233
Synonyms: Appetite