دسته بندی ها
Search - Contacts
مقالات و اخبار
Search - News Feeds
واژه نامه
تگ ها

استروژن

کلمه یا عبارت مورد نظر را برای جستجو وارد نمایید.
کلمه یا عبارت معنی و توضیحات
استروژن

استروژن / Estrogen نام گروهی از  هورمون‌های جنسی در زنان است که در نوع انسان در چرخۀ طبیعی تخمدان در مرحلۀ فولیکولی از تخمک رها و ترشح می‌شود. در طول دورۀ بارداری میزان ترشح استروژن بسیار بالا می‌رود. استروژن‌های طبیعی ساختاری استروئیدی دارند و از زیست‌سنتز کلسترول ایجاد می‌شوند ولی استروژن‌های صناعی در پزشکی نیز کاربرد دارند که از نوع استروئیدی نیستند. استرون، (E1)، استرادیول (E2) و استریول (E3) از معروف‌ترین استروژن‌ها محسوب می‌شوند. استروژن به سلامت شناختی، سلامت استخوان، عملکرد سیستم قلبی عروقی و دیگر فرآیندهای حیاتی جسمانی یاری می‌دهد. به هر حال بیشتر مردم این هورمون را برای نقش آن در کنار پروژسترون در مسائل جنسی زنان و سلامت سیستم تولید مثل می‌شناسند. تخمدان‌ها، غدد فوق کلیوی، و بافت‌های چربی استروژن تولید می‌کنند. هم زنان و هم مردان این هورمون را دارند اما میزان تولید آن در زنان بیشتر است.
برای مطالعه دقیق استروژن روی همین سطر کلیک کنید

کلیک ها - 1665
Synonyms: Estrogen