دسته بندی ها
Search - Contacts
مقالات و اخبار
Search - News Feeds
واژه نامه
تگ ها

اختلال شخصیت

کلمه یا عبارت مورد نظر را برای جستجو وارد نمایید.
کلمه یا عبارت معنی و توضیحات
اختلال شخصیت

اختلال شخصیت / Personality Disorder طیفی از روندها و رفتارهای شخصیتی است که افرادی را توصیف می‎کند که در تماس و ارتباط با دیگران با چالش‎هایی روبرو هستند. دورنما برای بیماران دچار اختلال شخصیت ممکن است سخت و صُلب و انعطاف‌ناپذیر باشد. آنها ممکن است بیش از سایر مردم پاسخ دادن به تغییرات و نیازهای زندگی را دشوار بیابند. دیگران ممکن است آنها را در مورد روش ارزیابی موقعیت‎ها و ارتباط با افراد دور و بر دچار اختلال عملکردی ارزیابی کنند. "دستنامۀ تشخیصی و آماری اختلالات روانی" (DSM)، "انجمن روان‌پزشکی آمریکا" (APA) اختلال شخصیتی را چنین تشریح می‎کند: "الگوی پایدار تجربۀ درونی و رفتاری که به شکل قابل ملاحظه‌ای فاقد انتظارات مورد نظر فرهنگی است که فرد آن را نمایندگی می‎کند." اختلال شخصیت به عنوان بیماری روانی تلقی می‎شود. بیمار ممکن است در هنگام عملکردش در زندگی روزمره، در محل کار، محیط مدرسه یا در موقعیت‌هایی که با دیگر مردم مرتبط می‎شود، دچار اختلال گردد. مردم دچار اختلال شخصیت ممکن است بر این باور باشند که رفتارها و انتظارات آنها از موقعیت‎ها، نرمال است. به هر جهت، پردازش افکار و رفتارهای آنها ممکن است خودتخریبگرانه و خودبدنام کننده باشد. گاهی از اوقات دیگر مردم برای مشکل یا مسائلی که آنان ایجاد می‎کنند مورد ملامت قرار می‎گیرند.
برای مطالعه دقیق اختلال شخصیت روی همین سطر کلیک کنید

کلیک ها - 654