دسته بندی ها
Search - Contacts
مقالات و اخبار
Search - News Feeds
واژه نامه
تگ ها

آنزیم‌های گوارشی

کلمه یا عبارت مورد نظر را برای جستجو وارد نمایید.
کلمه یا عبارت معنی و توضیحات
آنزیم‌های گوارشی

آنزیم‌های گوارشی / Digestive Enzymes
تولید طبیعی آنزیم‌های گوارشی یک بخش حیاتی سیستم گوارش است. بدون وجود این آنزیم‌ها بدن قادر به تجزیه غذاها نیست و بنابراین مواد مغذی به طور کامل جذب نخواهند شد. فقدان آنزیم‌های گوارشی می‌تواند به بروز طیفی از علایم معده‌ای-روده‌ای منجر شود. در عین حال این فقدان می‌تواند مردم را دچار سوءتغذیه کند حتی اگر آنان از یک برنامه غذایی سالم برخوردار باشند. برخی اختلالات سلامت می‌توانند تولید آنزیم‌های گوارشی را با اختلال مواجه کنند. وقتی چنین موردی مطرح باشد مردم می‌توانند آنزیم‌های گوارشی را برای کمک به بدن در راستای پردازش مؤثر غذا به آن اضافه کنند. بدن انسان آنزیم‌ها را در سیستم گوارش شامل دهان، معده و روده کوچک تولید می‌کند. بیشترین سهم در این مورد مربوط به پانکراس (لوزالمعده) است. آنزیم‌های گوارشی به بدن کمک می‌کنند تا کربوهیدرات‌ها، چربی‌ها، و پروتئین‌ها را تجزیه کند. این روند برای ایجاد امکان جذب مواد مغذی و حفظ سلامت در شراط بهینه ضروری است. بدون وجود این آنزیم‌ها مواد مغذی موجود در غذا تباه می‌شوند.
برای مطالعه دقیق آنزیم‌های گوارشی روی همین سطر کلیک کنید

کلیک ها - 241
Synonyms: Digestive Enzymes