دسته بندی ها
Search - Contacts
مقالات و اخبار
Search - News Feeds
واژه نامه
تگ ها

آنتی‌بادی

کلمه یا عبارت مورد نظر را برای جستجو وارد نمایید.
کلمه یا عبارت معنی و توضیحات
آنتی‌بادی

آنتی‌بادی
آنتی‌بادی، که ایمونوگلوبولین نیز نامیده می‌شود، یک پروتئین محافظ تولید شده توسط سیستم ایمنی در پاسخ به وجود یک ماده خارجی به نام آنتی‌ژن است. آنتی‌بادی‌ها آنتی‌ژن‌ها را شناسایی کرده و با هدف بیرون راندن آنها از بدن به آنها می‌چسبند. طیفی گسترده از مواد شامل ارگانیسم‌های بیماریزا و مواد سمی مثل زهر حشرات توسط بدن به عنوان آنتی‌ژن شناخته می‌شوند. وقتی یک ماده بیگانه وارد بدن می‌شود، سیستم ایمنی قادر به شناسایی آن است زیرا مولکول‌های سطح آنتی‌ژن متفاوت از مولکول‌هایی است که در بدن یافت می‌شود. برای دفع ماده مهاجم، سیستم ایمنی شماری از مکانیسم‌ها شامل یکی از مهم‌ترین آنها یعنی تولید آنتی‌بادی‌ را فعال می‌کند. آنتی‌بادی‌ها توسط سلول‌های سفید خون تخصصی به نام لنفوسیت‌های B (B سل‌ها) تولید می‌شوند. وقتی یک آنتی‌ژن به سطح سلول B می‌چسبد آن را به تقسیم و بالغ شدن به گروهی از سلول‌های همسان به نام کلون تحریک می‌کند. سلول‌های B بالغ به نام سلول‌های پلاسما، میلیون‌ها آنتی‌بادی را به داخل خون و سیستم لنفاوی ترشح می‌کنند. همچنان که آنتی‌بادی در خون گردش می‌کند، به آنتی‌ژن‌هایی که به عنوان محرک سیستم ایمنی شناسایی شده‌اند حمله و آنها را خنثی می‌کند. آنتی‌بادی‌ها از طریق چسبیدن به آنتی‌ژن‌ها آنها را خنثی می‌کنند. برای مثال چسبیدن یک آنتی‌بادی به یک ماده سمی می‌تواند سم را به سادگی با تغییر ترکیب‌بندی شیمیایی آن خنثی کند. چنین آنتی‌بادی‌هایی آنتی‌توکسین نامیده می‌شوند.
ادامه مطلب...

کلیک ها - 1429
Synonyms: Antibody