دسته بندی ها
Search - Contacts
مقالات و اخبار
Search - News Feeds
واژه نامه
تگ ها

آسیستول

کلمه یا عبارت مورد نظر را برای جستجو وارد نمایید.
کلمه یا عبارت معنی و توضیحات
آسیستول

آسیستول
وقتی سیستم الکتریکی نگه‌دارنده ضربان قلب متوقف می‌شود وضعیت ایجاد شده آسیستول [اِیسیتولی] نامیده می‌شود. این وضعیت را گاه "خط صاف" می‌نامند زیر روی نوار الکتروکاردیوگرام، فعالیت قلب خود را به جای اینکه به شکل خط مواج همراه ضربان قلب نشان دهد بیشتر به صورت یک خط صاف پایدار نشان می‌د‌هد. آسیستول همچنین شدیدترین شکل از چهار مشکل ریتم قلب (آریتمی‌ها) است که می‌تواند به ایست قلبی منجر گردد. ایست قلبی زمانی مطرح است که قلب به تمامی از تپش بازمی‌ماند یا ضربان قلب به قدری ناکافی است که افت جریان خون به مغز و سایر نقاط بدن می‌تواند شکل کُشنده به خود بگیرد.
ادامه طلب...

کلیک ها - 175
Synonyms: Asystole