دسته بندی ها
Search - Contacts
مقالات و اخبار
Search - News Feeds
واژه نامه
تگ ها

آریتمی

کلمه یا عبارت مورد نظر را برای جستجو وارد نمایید.
کلمه یا عبارت معنی و توضیحات
آریتمی

آریتمی / Arrhythmia یا شکل کامل اصطلاح به صورت آریتمی قلبی / Cardiac arrhythmia به معنی غیر طبیعی بودن ضربآهنگ یا ریتم قلب است. چهار نوع اصلی آریتمی وجود دارد: ضربان اضافی، تاکی‌کاردی فوق بطنی، آریتمی بطنی و برادی‌کاردی. برادی‎کاری، کندی ریتم قلب و تاکی‎کاردی نقطۀ مقابل برای‎کاردی یعنی تندی ریتم قلب است. برادی‎کاردی گاه فیزیولوژیک است مانند مورد ورزشکاران و گاهی از اوقات پاتولوژیک است مانند برادی‎کاردی ناشی از سکته قلبی. تاکی‎کاردی نیز همین وضعیت را دارد.
برای مطالعه دقیق آریتمی، انواع، تشخیص و درمان آن روی همین سطر کلیک کنید

کلیک ها - 1227
Synonyms: Arrhythmia