دسته بندی ها
Search - Contacts
مقالات و اخبار
Search - News Feeds
واژه نامه
تگ ها

آب

کلمه یا عبارت مورد نظر را برای جستجو وارد نمایید.
کلمه یا عبارت معنی و توضیحات
آب

آب / Water
انواع مختلفی از آب در دسترس مردم است که هر یک از آنها مشخصات مربوط به خود را دارد. به طور کلی 9 نوع آب وجود دارد که عبارتند از: آب شیر (آب لوله‌کشی)، آب معدنی، آب سرچشمه یا آب یخچال طبیعی، آب گازدار، آب مقطر، آب تصفیه شده، آب طعم‌دار، آب قلیایی، آب چاه
برای مطالعه دقیق آب روی همین سطر کلیک کنید

کلیک ها - 828
Synonyms: Water