دسته بندی ها
Search - Contacts
مقالات و اخبار
Search - News Feeds
واژه نامه
تگ ها

اخبار آلودگی هوا و آب
تغییر اندازه و نوع قلم متن

•    هانر وایتمن
•    ترجمة نادر اکبری


مجموعة بزرگی از مطالعات به ارتباط میان تماس با هوای آلوده و بالا رفتن خطر ابتلاء به بیماری‌های قلب و عروق پرداخته‌اند. تحقیق تازه عنوان می‌کند که اثرات چنین آلودگی بر میزان کلسترول "خوب" در بدن را باید ملامت کرد.
مطالعة منتشر شده در نشریة "اترواسکلروزیس، ترومبوز، و بیولوژی عروقی" عنوان می‌کند که زندگی در مناطق دارای هوای بسیار آلوده – مشخصاً آلودگی هوای مرتبط به ترافیک – می‌تواند باعث کاهش کلسترول لیپوپروتئین پرچگالی (HDL) در افراد ساکن این مناطق شود.
کلسترول HDL اغلب به عنوان کلسترول "خوب" مورد اشاره قرار می‌گیرد. دلیل این موضوع است که این نوع کلسترول کمک می‌کند تا کلسترول لیپوپروتئین کم‌چگالی (LDL) یا کلسترول "بد" از رگ‌های شریانی دور شود.
انباشت LDL می‌تواند به اترواسکلروزیس منجر شود، نوعی سخت یا باریک شدن رگ‌های شریانی که باعث افزایش خطر حملة قلبی و سکتة مغزی می‌شود.
برای این مطالعة جدید، نویسندة رهبر مطالعه دکتر گریفیت بل / Griffith Bell از دانشکدة بهداشت عمومی دانشگاه واشینگتن در سیاتل و همکارانش داده‌های 6654 فرد بزرگسال میانسال و پیر را که بخشی از "مطالعة چند قومیتی اترواسکلروزیس" بودند، تجزیه و تحلیل کردند.
میزان تماس افراد با هوای آلوده در مورد هر نمونة مطالعه با استفاده از اطلاعات برگرفته از "کمپین پایش گروه متمرکز"، که شهر محل زندگی هر نمونه، زمان زندگی وی در آن شهر، و میزان آلودگی هوای شهر در دورة زندگی فرد در آنجا را فاش می‌کند، تخمین زده شد.
محققان همچنین میزان کل کلسترول HDL را در هر یک از نمونه‌های مطالعه و همچنین تعداد ذرات HDL را ارزیابی کردند. مطالعات اخیر عنوان کرده‌اند که تعداد ذرات HDL در مقایسه با میزان کلسترول ذرات HDL، ممکن است یک شاخص دقیق‌تر برای ارزیابی چگونگی فواید HDL برای قلب باشد.

تماس بیشتر با کربن سیاه (دوده) با کاهش کلسترول HDL مرتبط است
دکتر بل و همکارانش متوجه شدند که افراد دارای تماس بیشتر با ریزذرات - مخلوط ذرات مایع و جامد موجود در هوا - در طول یک دورة متوسط سه ماهه در مقایسه با افراد دارای تماس کمتر با این ذرات، دچار کاهش ذرات HDL هستند.
در طول یک دورة 1 ساله، افراد دارای تماس با مقادیر بیشتر کربن سیاه - یک جزء ریزذرات که متقدماً توسط وسایل نقلیة موتوری تولید می‌شود - در مقایسه با افرادی که به میزان کمتری در معرض تماس با کربن سیاه بودند، دچار کاهش قابل ملاحظه‌ای در کلسترول HDL شدند
تیم تحقیق می‌نویسد، اگرچه هم مردان و هم زنان بر اثر تماس با میزان بالای هوای آلوده دچار کاهش کلسترول HDL می‌شوند، اثرات این کاهش در زنان بیشتر از مردان است.
بر مبنای نظر دکتر بل، کاهش میزان HDL مرتبط با آلودگی هوای بیشتر می‌تواند ریسک بعدی برای بیماری‌های قلبی عروقی را افزایش دهد.
در حالی که برای رسیدن به درک بهتر در مورد چگونگی تأثیر آلودگی هوا بر سلامت قلبی به مطالعات بیشتر نیاز است، محققان معتقدند که مطالعة آنها برخی بینش‌های درونی نسبت به موضوع ایجاد کرده است.
دکتر گریفیت بل می‌گوید: "... مطالعة ما معقول بودن بیولوژیکی ارتباط میان آلودگی هوای ناشی از ترافیک و بیماری قلبی عروقی را تقویت می‌کند. ما به آرامی در حال آغاز فهم بیولوژی چگونگی کارکرد این ارتباط هستیم."

Source:
medicalnewstoday.com
'Good' cholesterol levels reduced with high air pollution exposure
Written by Honor Whiteman
Published: 14 April 2017