دسته بندی ها
Search - Contacts
مقالات و اخبار
Search - News Feeds
واژه نامه
تگ ها

فواید طب سوزنی در درمان بیماری زوال عقل

اخبار طب مکمل / طب جایگزین


• نوشتة هانا نیکولز
• ترجمة هامیک رادیان

یک مطالعة جدید چنین درمی‌یابد: به نظر می‌رسد طب سوزنی در ترکیب با درمان‌های دیگر یا به عنوان درمان مستقل برای اختلال شناختی خفیف که پیش‌قراول زوال عقل است، مؤثر است.
مرور شواهد منتشر و عرضه شده در «طب سوزنی در پزشکی» / Acupuncture in Medicine کاربرد بالینی ایمن و مؤثر طب سوزنی را برای وضعیت پیش از زوال عقل وعده می‌دهد.
در هر حال نویسندگان در مورد نیاز به مطالعات طراحی شدة دقیق‌تر و بیشتر هشدار می‌دهند.
مین دنگ، از دپارتمان نورولوژی بیمارستان ژونگنان در دانشگاه ووهان چین و ژو-فنگ وانگ / Xu-Feng Wang از دپارتمان جراحی عمومی بیمارستان رنمین دانشگاه ووهان مطالعه را انجام دادند.
اختلال شناختی خفیف (MCI) مرحلة مقدماتی میان نزول شناختی قابل انتظار ناشی از سالخوردگی متعارف و شدیدترین نزول این اختلال ناشی از زوال عقل است.
MCI ممکن است ریسک پیشرفت بعدی زوال عقل ناشی از بیماری آلزایمر یا دیگر مشکلات روانی را افزایش دهد.
برخی از افراد دچار MCI کاهش این معضل را تجربه نمی‌کنند اما برخی از افراد بهتر می‌شوند. MCI ممکن است بر اثر تجربة "لغزش" در حافظه یا عملکرد متعارف کشف شود.

محققان داده‌های 5 آزمون را مورد استفاده قرار دادند
اختلال شناختی خفیف که انواع متعدد شامل خفیف تا شدید دارد این‌گونه گمان می‌رود که بیش از 16 میلیون نفر را در ایالات متحد آمریکا آزار می‌دهد. سالانه در حدود 5 تا 10 درصد افراد پیر دچار MCIدچار زوال عقل می‌شوند.
MCI مبتنی بر کمبود حافظه را می‌توان به عنوان امنستیک و غیر امنستیک طبقه‌بندی کرد. نوع امنستیک با نزول قابلیت حافظه در حفظ و نگهداری اغلب عملکردهای اجرایی سالم مشخص می‌شود.
مطالعات پیشین شواهدی مبنی بر فواید طب سوزنی در درمان زوال عقل یا MCI امنستیک فراهم آورده‌اند. محققان بر آن بودند شواهد موجود را برای ارزیابی مؤثر بودن طب سوزنی به عنوان یک درمان مستقیم و تکنیک قابل اعتماد برای MCI امنستیک مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند.
آزمون‌های بالینی داده‌های غربی و چینی در مقایسة طب سوزنی و درمان پزشکی تا جولای 2015 در تجزیه و تحلیل محققان وارد شدند.
داده‌های پنج آزمون بالینی شامل 568 نفر که در فاصلة سال‌های 2012 تا 2013 منتشر شده بود برای ورود در مطالعه مناسب بودند.
288 بیمار در گروه طب سوزنی قرار گرفتند و 280 بیمار برای دریافت داروی متعارف به نام نیمودیپین تعیین شدند، دارویی که برای بهبود آموزش و کاهش کمبود شناختی در بیماری آلزایمر استفاده می‌شود.
سه آزمون به تأثیر مقایسه‌ای طب سوزنی با نیمودیپین مرتبط بودند و دو آزمون نقش طب سوزنی را به عنوان درمان مکمل با نیمودیپین بررسی می‌کردند.
محدودة سنی نمونه‌ها در هر دو مطالعه 24 تا 94 سال بود. درمان طب سوزنی 3 تا 5 بار در هفته به مدت 8 هفته در چهار آزمون، و برای 3 ماه در آزمون دوم اجرا می‌شد.

طب سوزنی در ترکیب با نیمودیپین برای MCI امنستیک مؤثر است
نتایج حاصل از همة داده‌ها نشان داد که نمونه‌های استفاده کننده از طب سوزنی نسبت به گروه دریافت کنندة نیمودیپین فرجام بهتری داشتند. آنها در دو تست اصلی مورد استفاده در برآورد MCI امنستیک و زوال عقل نتایج بهتری داشتند: آزمون وضعیت مینی‌منتال و شناسایی تصویر.
طب سوزنی در تلفیق با نیمودیپین به طور معنی‌داری نمرات آزمون وضعیت مینی‌منتال را در مقایسه با استفادة منفرد نیمودیپین بهبود بخشید.
سه مورد از آزمون‌ها از اثرات بازگشتی گزارش دادند که شامل غش کردن بیماران در طول درمان و خونریزی خفیف (اریزیس) در جای سوزن طب سوزنی و نشانگان مشکلات گوارشی و سردرد خفیف در مورد نیمودیپین بود.
محققان می‌نویسند:
"به عنوان نتیجه‌گیری نتایج این مطالعة متاآنالیز نشان می‌دهد که درمان طب سوزنی اثرات مثبت معنی‌داری بر عملکرد حافظه و شناخت بیماران مبتلا به MCI امنستیک در مقایسه با استفادة منفرد از نیمودیپین دارد. نتایج همچنین نشان داد که طب سوزنی به عنوان مکمل درمان نیمودیپین برای MCI امنستیک مؤثر است./

نظرات (0)

تاکنون هیچ نظری درباره این مطلب ارائه نشده است.

نظر خود را اضافه کنید.

نظر شما پس از بازبینی منتشر می‌شود.
پیوست ها (0 / 3)
Share Your Location
عبارت تصویر زیر را بازنویسی کنید.