دسته بندی ها
Search - Contacts
مقالات و اخبار
Search - News Feeds
واژه نامه
تگ ها

فشار خون بالا: شاید نباید سدیم را ملامت کرد!

اخبار فشار خون

• تیم نیومن
• ترجمة هامیک رادیان

نمک از دیرباز به عنوان پیش‌قراول فشار خون بالا تخطئه شده است. در هر حال، همچنان که پژوهش در موضوع عمیق‌تر می‌شود، این نکته آشکار می‌گردد که داستان پیچیده‌تر از این حرف‌ها است. آخرین تحقیق در این زمینه تا حدودی به سمت تبرئة سدیم حرکت می‌کند.
در پی انبوهی از مطالعات در مقیاس بزرگ که نشان می‌دادند که مصرف زیاد نمک به افزایش فشار خون منجر می‌شود، "دستورالعمل رژیم غذایی برای آمریکایی‌ها" میزان نمک مصرفی در هر روز را 2300 میلی‌گرم توصیه کرد.
در هر حال مجموعة تازه‌ای از مطالعات این دستورالعمل را زیر سؤال می‌برند و اکنون محققان این سؤال را مطرح می‌کنند که آیا ارتباط میان فشار خون بالا و نمک اینقدر شفاف است!
آخرین تحقیق برای کاوش در مورد نقش سدیم در فشار خون در 25 آوریل 2017 در کوران "گردهم‌آیی بیولوژی تجربی 2017" در شیکاگو ارائه شد.
لین ال. مور / Lynn L. Moore، محقق و استادیار پزشکی در دانشکدة پزشکی دانشگاه بوستُن در ماساچوست و همکارانش این مطالعه را انجام داده‌اند.

نگاهی تازه به سدیم و فشار خون
خانم مور و تیمش داده‌های 2632 مرد و زن در سنین 30 تا 64 سال را که بخشی از نمونه‌های "مطالعة فرزندان فرامینگهام" - شاخه‌ای از "مطالعة قلب فرامینگهام" – بودند، مورد بررسی قرار دادند. تمامی نمونه‌ها در زمان آغاز مطالعه دارای فشار خون نرمال بودند.
محققان مشاهده کردند که در طول دورة 16 سالة پیگیری مطالعه، نمونه‌هایی که روزانه کمتر از 2500 میلی‌گرم سدیم مصرف می‌کردند بیش از آنهایی که مقادیر بیشتری سدیم مصرف می‌کردند دچار فشار خون بالا شدند.
نتایج خلاف واقع به نظر می‌رسید. همچنان که محققان توضیح می‌دهند:‌ "در حالی که ما انتظار داشتیم مصرف روزانة سدیم هم با فشار خون سیستولی (SBP) و هم با فشار خون دیاستولی (DBP) دارای ارتباط مثبت باشد، نتیجة مخالف این انتظار به دست آمد."
اگرچه یافته‌ها وضعیت موجود را زیر سؤال می‌برند، هم‌راستا با دیگر مطالعاتی هستند که پرسش‌های مشابه مطرح می‌کنند. تحقیق نشان داده است که یک "ارتباط جی شکل" میان ریسک قلبی عروقی و سدیم وجود دارد. این بدین معنی است که رژیم غذایی کم‌سدیم و رژیم غذایی دارای سدیم خیلی زیاد هر دو در بردارندة ریسک بالاتر برای بیماری قلبی هستند.
بسیاری از مردم در ایالات متحد آمریکا در میانة این منحنی قرار می‌گیرند، که در آن ریسک بیماری قلبی عروقی در پایین‌ترین میزان خود قرار دارد.
لین ال. مور می‌گوید: "ما شواهدی دال بر اثرات مفید درازمدت رژیم غذایی کم‌سدیم بر فشار خون مشاهده نکردیم. یافته‌های ما به انبوه شواهدی که توصیه‌های فعلی را در مورد مصرف سدیم غلط می‌دانند اضافه می‌شود."

پتاسیم هم‌اندازة سدیم مهم است
در این مطالعه زیر اهمیت پتاسیم رژیم غذایی نیز خط تأکید کشیده شد. تیم تحقیق پی برد که افراد دارای کمترین فشار خون آنهایی بودند که دارای بالاترین میزان مصرف سدیم و پتاسیم بودند. در مقابل، افراد دارای بالاترین فشار خون آنهایی بودند که کمترین میزان مصرف سدیم و پتاسیم را داشتند.
مور می گوید: "به طور مشخص این مطالعه و دیگر مطالعات به اهمیت مصرف بیشتر پتاسیم بر فشار خون و احتمالاً عواقب قلبی عروقی نیز اشاره دارند."
اثرات مشابه نیز در هنگام آنالیز مصرف منیزیم و کلسیم دیده شد؛ مصرف بیشتر با فشار خون پایین‌تر مرتبط بود و برعکس.
نویسندگان مطالعه جمع‌بندی می‌کنند:
"این داده‌های درازمدت از مطالعة فرامینگهام حمایتی در مورد کاهش مصرف سدیم در میان افراد بزرگسال جوان به کمتر از 2.3 گرم در روز، آنچنان که توصیه می‌شود، فراهم نمی‌آورد. این مطالعه از ارتباط آشکارا معکوس میان پتاسیم، منیزیم، و کلسیم و تغییرات فشار خون در گذر زمان حمایت می‌کند."
مور تمایل دارد که مطالعة او نقشی در چرخش تصمیم‌گیری‌های مربوط به رژیم غذایی در سراسر ایالات متحد آمریکا بازی کند. او می‌گوید: "من امیدوارم این تحقیق به تمرکز مجدد بر دستورالعمل‌های رژیم غذایی برای آمریکایی‌ها در مورد اهمیت افزایش مصرف غذاهای غنی از پتاسیم، کلسیم، و منیزیم به منظور حفظ فشار خون در محدودة سالم کمک کند."
مور همچنین این موضوع را روشن مطرح می‌کند که شاید برخی از مردم باشند که به طور مشخص نسبت به سدیم حساس باشند، و بنابراین آنها باید از کاهش میزان نمک در رژیم غذایی خود سود ببرند. شاید در آینده، روش‌های غربالگری حساسیت نمک بتوانند تعیین کنند که کدام افراد به دقت بیشتر در این مورد نیاز دارند.
از آنجا که بیشتر مطالعات به این جمع‌بندی رسیده‌اند که نقش سدیم در فشار خون کمتر از آنچه زمانی فکر می‌شد حیاتی است، توصیه‌های مربوط به رژیم غذایی مطمئناً هم‌راستا با این یافته‌ها تغییر می‌کنند. این تغییر عرصه در علم تغذیه، موردی تماشایی است.

Source:
medicalnewstoday.com
High blood pressure: Sodium may not be the culprit
Written by Tim Newman
Published: 25 April 2017

نظرات (0)

تاکنون هیچ نظری درباره این مطلب ارائه نشده است.

نظر خود را اضافه کنید.

نظر شما پس از بازبینی منتشر می‌شود.
پیوست ها (0 / 3)
Share Your Location
عبارت تصویر زیر را بازنویسی کنید.