دسته بندی ها
Search - Contacts
مقالات و اخبار
Search - News Feeds
واژه نامه
تگ ها

اخبار کلیه / مجاری ادراری / تناسلی
تغییر اندازه و نوع قلم متن

آنا ساندویو
ترجمة هامیک رادیان


بیماری مزمن کلیوی سالانه به میلیون‌ها نفر آسیب می‌زند. تحقیقی تازه بر روی پروتئینی در سیستم گردش خون تمرکز می‌کند که می‌تواند مسؤول نزول عملکرد کلیوی باشد.
در اساطیر یونان کلوتو / Klotho الهة مسؤول نخ‌رشتة زندگی است. اوست که تصمیم می‌گیرد مردم چه زمانی به دنیا می‌آیند، چه کسانی باید بمیرند و چه کسانی باید در امان باشند.
ژنی که نام کلوتو را بر آن نهاده‌اند نیز کلید سن و سال و طول عمر را در دست خود دارد. ژن کلوتو بدواً به عنوان یک ژن سرکوب کنندة سالخوردگی در موش‌ها شناسایی شد که می‌توانست وقتی بیش از حد بیان می‌شد طول عمر را افزایش دهد.
دو نوع پروتئین کلوتو وجود دارد – کلوتوی فرآیندهای محدود غشائی و "کلوتوی محلول" ترشحی که در جریان گردش خون وجود دارد.
نشان داده شده است که این ژن به واسطة مسیر غدد درون‌ریز، برخی فرآیندهای متابولیک را تنظیم می‌کند، و برخی مطالعات وجود ارتباط میان متابولیسم مواد معدنی و سالخوردگی را نشان داده‌اند.
در افراد دچار بیماری کلیوی میزان کلوتوی محلول رو به نزول دارد، چرا که بیان این پروتئین بدواً در کلیه صورت می‌گیرد.
بیماری مزمن کلیوی (CKD) اختلالی است که در آن کلیه‌ها قادر به فیلتر کردن کامل خون نیستند. این بیماری فقط در ایالات متحد آمریکا مبتلابه 20 میلیون نفر – یا ده درصد کل جمعیت کشور – است.

مطالعة کلوتوی محلول و عملکرد کلیوی

تیمی از محققان به رهبری دکتر دیوید درو / David Drew از مرکز پزشکی دانشگاه تافتس، درصدد برآمدند تا ارتباط میان میزان کلوتوی محلول و عملکرد کلیوی را بررسی کنند.
انگیزة دکتر درو و تیمش عدم وجود تحقیقات کافی در مورد ارتباط میان میزان کلوتوی محلول و تغییرات عملکرد کلیوی بود.
یافته‌های آنها در "نشریة انجمن آمریکایی نفرولوژی" منتشر شده است.
محققان یک آرایة آلفا – کلوتوی محلول را در 2496 نمونه ارائه دادند که متوسط سنی آنها 75 سال بود و بخشی از مطالعة "بهداشت، سالخوردگی و وضعیت جسمانی" محسوب می‌شدند.
دانشندان ارتباط میان کلوتوی محلول و نزول عملکرد کلیه و همچنین بروز CKD را در یک دورة زمانی ده سالة پیگیری نمونه‌ها ارزیابی کردند.
یافته‌ها برای عوامل دموگرافیک، بیماری‌های همراه، برآورد میزان فیلتراسیون گلومرولی، ریسک فاکتورهای بیماری کلیوی، و متابولیسم مواد معدنی تنظیم شد.

میزان بالاتر کلوتوی محلول با عملکرد بهتر کلیوی مرتبط است

محققان به وجود ارتباطی قوی میان میزان کلوتوی محلول و نزول عملکرد کلیوی پی بردند.
از جمع 2496 نمونه، 16 درصد نزولی 30 درصدی را در عملکرد کلیه تجربه کردند، که در میان آنها 28 درصد نزول مطلقی به میزان بیشتر از 3 میلی‌لیتر بر دقیقه در سال داشتند.
در کل، میزان بالاتر کلوتوی محلول به طور مستقل با کاهش ریسک نزول عملکرد کلیه مرتبط بود.
دانشمندان مشخصاً در طول دورة پیگیری مطالعه با هر 20 درصد افزایش در میزان کلوتوی محلول، 20 درصد کاهش ریسک در عملکرد کلیه را مشاهده کردند. این یافته‌ها بعد از در نظر گرفتن تمامی عوامل تنظیم کنندة مطالعه برای تمامی عوامل متغیر، شامل عوامل دموگرافیک، ریسک فاکتورهای CKD و سوخت و ساز مواد معدنی به قوت خود باقی بود.
محققان می‌نویسند، چنین به نظر می‌رسد که این یافته نشان می‌دهد که CKD اختلالی ناشی از کمبود کلوتو است.
در هر حال نویسندگان مطالعه توصیه می‌کنند که مطالعات آینده باید یافته‌های آنها را در دیگر گروه‌های جمعیتی تکرار کنند و در راستای روشن کردن مکانیسم‌های زیربنایی مسأله بکوشند.
دکتر دیوید درو می‌گوید: "ما به وجود ارتباطی قوی میان پایین بودن میزان کلوتوی محلول و نزول عملکرد کلیوی پی بردیم، که مستقل از بسیاری از ریسک فاکتورهای نزول عملکرد کلیوی است. این یافته‌ها عنوان می‌کنند که کلوتو می‌تواند نقشی در توسعة بیماری مزمن کلیوی داشته باشد، اگرچه برای تأیید این موضوع به مطالعات بیشتر نیاز است. این مطالعه همچنین این احتمال را افزایش می‌دهد که کلوتو می‌تواند یک هدف دارویی مهم برای آزمون‌های بالینی آینده باشد."/

 

نظرات (0)

تاکنون هیچ نظری درباره این مطلب ارائه نشده است.

نظر خود را اضافه کنید.

نظر شما پس از بازبینی منتشر می شود.
پیوست ها (0 / 3)
Share Your Location
عبارت تصویر زیر را بازنویسی کنید.