دسته بندی ها
Search - Contacts
مقالات و اخبار
Search - News Feeds
واژه نامه
تگ ها

نیمی از ما آنچه را که هرگز اتفاق نیفتاده باور می‌کنند

اخبار عمومی

• هانر وایتمن
• ترجمة نادر اکبری

آن روزی را که توی مدرسه با معلم ریاضی شوخی می‌کردی یادت هست؟ یارو با آن عینک فریم صورتی و موهای مجعد؟ نه؟ اگر داستان چند باری برایتان تکرار شود شاید آن را باور کنید، حتی اگر هرگز اتفاق نیفتاده باشد.
یک مطالعة تازه چنین دریافته است که اگر مکرراً برای ما داستان یک واقعة خودزندگینامه‌ای خیالی تکرار شود، بیش از 50 درصد از ما باور می‌کنیم که چنین اتفاقی واقعاً افتاده است، و برخی از ما ممکن است حتی دست به کار شاخ و برگ و دادن به آن خاطرة غیر واقعی شویم.
نویسندة همکار مطالعه، دکتر کیمبرلی وید / Kimberley Wade از دپارتمان روان‌شناسی دانشگاه وارویک در بریتانیا و همکاران اخیراً یافته‌های خود را در نشریة حافظه / Memory منتشر کرده‌اند.
به زبان ساده حافظه فرآیندی است که با آن مغز اطلاعات و تجارب گذشته را ذخیره و بازیابی می‌کند. این، قسمتی ضروری از زندگی است که ما را قادر می‌کند تا روابط ایجاد کنیم، بیاموزیم، برنامه بریزیم، تصمیم بگیریم و دریافتی کلی از هویت را توسعه دهیم.
اما یادآوری در حافظه فرآیندی ساده و تام و تمام نیست. بر مبنای نظر دکتر وید و تیمش، اغلب محققان موافقت دارند که بازیابی خاطرات به درجاتی موضوع بازسازی آنها را نیز شامل می‌شود، که در آن خاطرات از طریق تصاویر، باورها، زمینة اجتماعی و حتی پیشنهاد افراد دیگر می‌توانند در همدیگر ادغام شوند.
محققان می‌نویسند: "یک پیامد داشتن سیستم خاطرات بازسازی شده و مُنعطف این است که مردم می‌توانند خاطرات خودزندگینامه‌ای غنی و منسجمی از وقایع کاملی را داشته باشند که هرگز اتفاق نیفتاده‌اند." به زبان دیگر برخی از مردم می‌توانند "خاطرات جعلی" خلق کنند.

30 درصد سوژه‌های مطالعة اتفاقات خیالی را به یاد می‌آوردند
برای مطالعة خود، دکتر وید و همکاران بر آن شدند تا به ایدة بهتری نسبت به بخشی از مردم که مستعد خلق خاطرات جعلی هستند برسند.
محققان داده‌های 8 مطالعه را که از "کاشت حافظه" استفاده کرده بودند مورد استفاده قرار دادند- که در آنها نمونه‌ها اتفاقات خودزندگینامه‌ای جعلی مانند مشکل داشتن با یک معلم در دوران مدرسه، یک بالن‌سواری در هوای گرم در دورة کودکی یا ایجاد مشکل در یک مراسم عروسی، را که برایشان عنوان شده بود پذیرفته بودند.
این موارد برای نمونه‌ها تکرار می‌شد و حتی با تکنیک‌های روایی و یا عکس‌هایی از وقایع خیالی همراه می‌گردید.
در کل، مطالعه شامل 423 نمونه بود که 53 درصد آنها درجاتی از باورپذیری در مورد تجربة وقایع جعلی را نشان می‌دادند.
از جمع سوژه‌ها، بیش از 30 درصد گفتند که وقایع خیالی را به یاد می‌آورند، و آنچه را که اتفاق افتاده بود تعریف می‌کردند و حتی به آن شاخ و برگ می‌دادند. 23 درصد دیگر نشان دادند که وقایع خیالی را قبول و باور کرده‌اند که آنها واقعاً اتفاق افتاده‌اند.
محققان به محدودیت‌های مطالعة خود اشاره می‌کنند. برای مثال، محققان قادر نیستند امکان این را که برخی از سوژه‌های خلق کنندة خاطرات جعلی در عالم واقع نیز چنین تجاربی را داشته‌اند، نفی کنند.
با وجود این دکتر وید و تیمش باور دارند که یافته‌های مطالعه به روشن کردن قابلیت ما نسبت به شکل بخشیدن به خاطرات جعلی کمک می‌کند.
دکتر کیمبرلی وید می‌گوید: "ما می‌دانیم که عوامل بسیاری – مثلاً درخواست مکرر از فرد برای تصور یک واقعة جعلی یا مرور عکس‌های خاطره‌ساز، بر خلق باورها و خاطرات جعلی تأثیر می‌گذارند. اما ما از چگونگی فعل و انفعال همة این عوامل شناخت نداریم. مطالعات بزرگ‌مقیاس مثل مطالعة متاآنالیز حاضر تا حدودی ما را به موضوع نزدیک‌تر می‌کنند.
این یافته که بخش بزرگی از مردم متمایل به توسعة باورهای جعلی هستند مهم است. ما بر مبنای مطالعات دیگر می‌دانیم که باورهای تحریف شده می‌توانند بر رفتارها، مقاصد و طرز تلقی مردم تأثیر بگذارند."
دکتر وید اضافه می‌کند که نتایج مطالعه سؤالاتی را در مورد اعتبار خاطرات یادآوری شده در طیفی گسترده از وقایع شامل تحقیقات جنایی، دادگاه‌ها و مشاوره‌ها مطرح می‌کند./

نظرات (0)

تاکنون هیچ نظری درباره این مطلب ارائه نشده است.

نظر خود را اضافه کنید.

نظر شما پس از بازبینی منتشر می‌شود.
پیوست ها (0 / 3)
Share Your Location
عبارت تصویر زیر را بازنویسی کنید.