دسته بندی ها
Search - Contacts
مقالات و اخبار
Search - News Feeds
واژه نامه
تگ ها

میکرب روده حلقة رابط رژیم غذایی و سرطان رودة بزرگ است

اخبار گوارش

• هانر وایتمن
• ترجمة هامیک رادیان

پس از کشف ارتباط میان رژیم غذایی پر از فیبر و کاهش ریسک سرطان رودة بزرگ، تحقیق جدید شواهد بیشتری در این مورد فراهم می‌کند که آنچه می‌خوریم میکرب‌های روده را در تأثیر بر ریسک سرطان کولورکتال تغییر می‌دهد.

نویسندة رهبر مطالعه دکتر شوجی اُجینو / Shuji Ogino از دانشگاه هاروارد و همکاران یافته‌های خود را در JAMA اُنکولوژی منتشر کرده‌اند.
سرطان کولورکتال که در رودة بزرگ یا مقعد شروع می‌شود، سومین سرطان شایع در مردان و زنان آمریکایی است.
تخمین زده می‌شود که در سال 2017 تعداد 95520 مورد تازه از سرطان رودة بزرگ و 39910 مورد جدید سرطان مقعد در ایالات متحد آمریکا تشخیص داده خواهد شد.
مطالعات نشان داده‌اند که رژیم غذایی سرشار از گوشت‌های قرمز و فرآوری شده می‌توانند ریسک سرطان رودة بزرگ را افزایش دهند، در حالی که رژیم غذایی پُرفیبر شامل میوه‌ها و سبزی‌ها و غلات سبوس‌دار با کاهش ریسک ابتلاء به این سرطان مرتبط شده‌اند.
مطالعات پیشین عنوان کرده‌اند یک راه که از طریق آن رژیم غذایی بر ریسک سرطان رودة بزرگ تأثیر می‌گذارد تغییراتی است که در میکروبیوم روده ایجاد می‌کند.
تحقیق تازه از سوی دکتر اُجینو و تیمش از این ارتباط حمایت می‌کند. این حمایت پس از آن ایجاد شد که تیم تحقیق دریافت که افراد دارای رژیم غذایی پر فیبر دارای کاهشی در میزان تومورهای سرطانی حامل باکتریوم اف. نوکلئاتوم / F. nucleatum هستند.

اف. نوکلئاتوم و سرطان رودة بزرگ
بر مبنای اعلام دکتر اُجینو، تحقیق اخیر نشان داده است که اف. نوکلئاتوم ممکن است نقشی در توسعة سرطان رودة بزرگ داشته باشد.
وی اضافه می‌کند: "یکی از مطالعات نشان داد که اف. نوکلئاتوم در مدفوع به شکل قابل ملاحظه‌ای پس از چرخش نمونه‌ها از مصرف رژیم غذایی محتاطانه به رژیم غذایی کم فیبر غربی افزایش پیدا می‌کند. ما این تئوری را مطرح کردیم که ارتباط میان یک رژیم غذایی معقولانه و کاهش ریسک سرطان رودة بزرگ در مورد تومورهایی که با اف. نوکلئاتوم غنی می‌شوند نسبت به دیگر تومورها آشکارتر خواهد شد."
برای آزمودن نظریة خود، محققان داده‌های 137217 نفر را که بخشی از "مطالعة بهداشت پرستاران" یا "مطالعة پیگیری کارکنان حرفه‌ای بخش بهداشت" بودند تجزیه و تحلیل کردند.
در طول یک دورة پیگیری با میانگین 26 تا 32 سال، 1019 مورد سرطان رودة بزرگ در میان نمونه‌ها شناسایی شد.
با تمرکز بر روی این موضوع که نمونه‌ها دارای اف. نوکلئاتوم هستند یا خیر، تیم تحقیق در فاصلة مارس 2015 و آگوست 2016، نمونه‌های بافت تومور تمامی بیماران دچار سرطان رودة بزرگ را تجزیه و تحلیل کرد.
داده‌های مربوط به رژیم غذایی برای هر یک از نمونه‌ها با استفاده از پرسشنامة غذایی کامل شده در فواصل 2 تا 4 ساله در فاصلة سال‌های 1980 تا 2010 گردآوری شد.

باکتری روده در همنوایی با رژیم غذایی بر ریسک سرطان رودة بزرگ تأثیر دارد
تیم تحقیق دریافت، نمونه‌هایی که از یک رژیم غذایی معقولانه – که به عنوان مصرف زیاد سبزیجات، میوه‌‌ها، غلات سبوس‌دار و آجیل تعریف می‌شود - پیروی می‌کردند در مقایسه با نمونه‌هایی که از رژیم غذایی سبک غربی برخوردار بودند به شکل قابل ملاحه‌ای در ریسک پایین‌تری برای ابتلاء به سرطان رودة بزرگ شامل اف. نوکلئاتوم قرار داشتند.
در هر حال، نمونه‌هایی که از رژیم غذایی معقولانه پیروی می‌کردند کاهش ریسک ابتلاء به سرطان رودة بزرگ غیر وابسته به اف. نوکلئاتوم را نشان ندادند.
دکتر اجینو می‌گوید که این یافته‌ها "شواهد قانع‌کننده‌ای" در این مورد به دست می‌دهد که رژیم غذایی بر احتمال توسعة اشکال خاصی از سرطان رودة بزرگ از طریق دگرگون کردن میکروبیوم روده مؤثر است.
دکتر شوجی اُجینو می‌گوید: "اگرچه مطالعة ما فقط شامل یکی از انواع میکرب‌ها بود، به پدیدة گسترده‌تری اشاره می‌کند – که بر مبنای آن باکتری روده می‌تواند در همنوایی با رژیم غذایی ریسک برخی انواع سرطان رودة بزرگ را کاهش یا افزایش دهد."
محققان جمع‌بندی می‌کنند که مطالعات بیشتری برای تأیید یافته‌های آنها مورد نیاز است، و پژوهش‌هایی در مقیاس بزرگ‌تر باید برای بررسی ارتباط پیچیدة میان رژیم غذایی، باکتری روده و سرطان انجام شود."/

نظرات (0)

تاکنون هیچ نظری درباره این مطلب ارائه نشده است.

نظر خود را اضافه کنید.

نظر شما پس از بازبینی منتشر می‌شود.
پیوست ها (0 / 3)
Share Your Location
عبارت تصویر زیر را بازنویسی کنید.