دسته بندی ها
Search - Contacts
مقالات و اخبار
Search - News Feeds
واژه نامه
تگ ها

برخی اسیدهای چرب ریسک دیابت نوع 2 را در زنان افزایش می‌دهند

اخبار تغذیه / رژیم غذایی


• هانر وایتمن
• ترجمة نادر اکبری

اسیدهای چرب اُمگا – 3 معمولاً به خاطر فوایدشان برای سلامت ستایش می‌شوند. در هر حال یک مطالعة جدید، چنین درمی‌یابد که مصرف برخی انواع امگا – 3 و دیگر اسیدهای چرب ممکن است ریسک دیابت نوع 2 را در زنان افزایش دهد.
محقق مطالعه دکتر گای فاگراتزی / Guy Fagherazzi از مرکز تحقیقات اپیدمیولوژی و بهداشت عمومی (CESP) INSERM و دانشگاه پاریس – ساکله / Paris-Saclay و همکارانش یافته‌های خود را در نشریة دیابتولوژیا / Diabetologia منتشر کردند.
محققان همچنین یافته‌هایشان را اخیراً در مجمع عمومی انجمن اروپایی مطالعات دیابت (EASD) در مونیخ عرضه کرده‌اند.
اسیدهای چرب امگا – 3 یکی از انواع اسیدهای اشباع نشدة چند حلقه‌ای (PUFAs) هستند که در 3 شکل اصلی وجود دارند: آلفا – لینولنیک اسید (ALA)، آیکوساپنتانوئیک اسید (EPA) و دوکوساهگزانوئیک اسید (DHA).
ALA در برخی روغن‌های گیاهی – شامل کانولا و روغن سویا – وجود دارد، در حالی که DHA و EPA در ماهی‌های چرب و حلزون صدف‌دار شامل سالمون، قزل‌آلا، تون و صدف‌ها یافت می‌شوند.
دکوساپنتانوئیک اسید (DPA) یک فرم دیگر از امگا – 3 است که در ماهی‌های چرب و برخی انواع گوشت قرمز وجود دارد، با اگرچه فوایدش برای سلامت به خوبی شناخته شده نیست.
اسیدهای چرب امگا – 3 همچنین در مکمل‌های غذایی وجود دارند؛ بر مبنای داده‌های انستیتوهای ملی بهداشت، در حدود 18.8 میلیون فرد بزرگسال و 664000 کودک آمریکایی از مصرف یک مکمل امگا – 3 در طول 30 روز اخیر خبر می‌دهند.
اسیدهای امگا – 3 نه فقط برای غنای عملکردهای بدن شامل فعالیت عضلانی، لختة خون، هضم و تولید مثل مورد نیازند، بلکه آنها با آرایه‌ای از فواید سلامت مرتبطند.
برای مثال اخیراً یک مطالعه گزارش شد که در آن محققان دریافته بودند که امگا -3 آسیب قلبی و عملکرد آن را پس از وقوع حملة قلبی بهبود می‌بخشد، در حالی که یک مطالعة دیگر ارتباطی بین امگا – 3 و کاهش ریسک سرطان سینه یافته است.
در هر حال وقتی نوبت به دیابت نوع 2 می‌رسد، دکتر فاگراتزی و همکاران می‌گویند که اثرات امگا – 3 و دیگر اسیدهای چرب مناقشه‌برانگیز است؛ برخی از مطالعات می‌گویند که آنها ریسک دیابت نوع 2 را کاهش می‌دهند، در حالی که دستة دیگری از مطالعات عنوان می‌کنند که اثر آنها کاملاً برعکس است.

مصرف زیاد امگا – 3 ریسک دیابت نوع 2 را تا 26 درصد افزایش می‌دهد
با هدف رسیدن به درک بهتری از چگونگی اثرات اسیدهای چرب بر ریسک دیابت نوع 2، محققان داده‌های مربوط به 71334 زن را که بخشی از مطالعة طولی آینده‌نگر E3N فرانسه بودند، مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند.
پرسشنامة مواد غذایی برای برآورد مقدار اسیدهای چرب مصرفی زنان بر مبنای زمان پایة مطالعه در سال 1993 مورد استفاده قرار گرفت. در طول پیگیری نمونه‌ها که به طور متوسط 14 سال ادامه داشت، اطلاعات مربوط به آغاز دیابت از طریق پرسشنامه‌های بهداشتی و درخواست غرامت مرتبط به دارو جمع آوری شد.
با استفاده از مدلسازی کامپیوتری، محققان برآورد کردند که چه ارتباطی میان مصرف اسیدهای چرب و ریسک دیابت نوع 2 در زنان وجود دارد.
معلوم شد در مقایسه با زنانی که در جمع 33 درصد دارای کمترین میزان مصرف اسیدهای چرب امگا – 3 قرار داشتند (کمتر از 1.3 گرم مصرف روزانه)، زنانی که در جمع 33 درصد دارای بیشترین مصرف قرار داشتند (مصرف روزانة حداقل 1.6 گرم امگا – 3)، 26 درصد بیشتر در معرض ریسک ابتلا به دیابت نوع 2 قرار دارند.
تیم تحقیق زنان را بر مبنای شاخص تودة بدنی (BMI) آنها به دو گروه تقسیم کرد: زنان با BMI بیشتر از 25 کیلوگرم / متر مربع (دارای اضافه وزن) و زنان با BMI کمتر از 25 کیلوگرم / متر مربع.
محققان دریافتند که در مقایسه با زنان گروه یک‌سوم پایینی مصرف (کمتر از 12 گرم روزانه)، زنان فاقد اضافه وزن در گروه یک‌سوم دارای بیشترین میزان مصرف اسیدهای چرب (بیشتر از 15.3 گرم روزانه)، به میزان 22 درصد بیشتر در معرض ریسک ابتلاء به دیابت نوع 2 قرار داشتند.
در مقایسه با زنان گروه یک‌سوم دارای پایین‌ترین مصرف امگا – 3، محققان با دقت خاص در مصرف امگا – 3 در میان دو گروه دیگر، دریافتند که زنان دارای اضافه وزن در 33 درصد دارای بیشترین میزان مصرف اسیدهای چرب در معرض 19 درصد ریسک بالاتر ابتلاء به دیابت نوع 2 قرار داشتند، در حالی که میزان این ریسک برای زنان گروه فاقد اضافه وزن 38 درصد بود.

DPA و آراکیدونیک اسید با ریسک دیابت مرتبطند
در مرحلة بعد، محققان به ارتباط ریسک دیابت نوع 2 با مصرف انواع خاص اسیدهای چرب دقیق شدند.
آنها دریافتند که زنان گروه یک‌سوم بالایی مصرف DPA، در صورت داشتن اضافه وزن در معرض 54 درصد ریسک بیشتر برای ابتلاء به دیابت نوع 2 قرار داشتند و اگر اضافه وزن نداشتند این ریسک برای آنها 45 درصد بود.
در مقایسه با زنان قرار گرفته در 33 درصد پایینی (مصرف روزانة کمتر از 0.19 گرم)، در میان زنان دارای اضافه وزن، آنهایی که در یک‌سوم بالایی مصرف ALA قرار داشتند (بیش از 1.14 گرم روزانه) دارای 17 درصد ریسک بالاتر برای ابتلاء به دیابت نوع 2 بودند.
در بررسی اثرات اسیدهای چرب امگا – 6 – که در روغن‌های گیاهی وجود دارد – محققان در مقایسه با گروه قرار گرفته در یک‌سوم پایینی، دریافتند که زنان فاقد اضافه وزن در یک‌سوم بالایی مصرف آراکیدونیک اسید (بیش از 0.25 گرم روزانه) در معرض 50 درصد ریسک بیشتر برای ابتلاء به دیابت نوع 2 قرار داشتند، در حالی که این ریسک برای زنان دارای اضافه وزن این گروه 74 درصد بود.
پس از لحاظ کردن شماری از عوامل بالقوه مخدوش کنندة نتایج – شامل منابع غذایی اسیدهای چرب – محققان دریافتند که ارتباط میان مصرف DPA و آراکیدونیک اسید و افزایش ریسک دیابت نوع 2 به قوت خود باقی است.
محققان گزارش می‌دهند که منابع غذایی اولیة DPA و آراکیدونیک اسید گوشت و غذاهای دریایی بودند.
محققان در تفسیر یافته‌های خود می‌گویند:
"به نظر می‌رسد انواع مختلف اسیدهای چرب اشباع نشده تأثیرات مختلفی بر ریسک ابتلاء به دیابت نوع 2 دارند. مصرف زیاد دوکوساپنتائونیک اسید و آراکیدونیک اسید ممکن است با ابتلاء به دیابت نوع 2 مرتبط باشند. ما لزوماً به خارج کردن این منابع غذایی از رژیم غذایی روزانه توصیه نمی‌کنیم، مگر در مورد حذف مصرف گوشت، چرا که اغلب اوقات در مقادیری بیش از میزان نیاز تغذیه‌ای ما مصرف می‌شود."/

نظرات (0)

تاکنون هیچ نظری درباره این مطلب ارائه نشده است.

نظر خود را اضافه کنید.

نظر شما پس از بازبینی منتشر می‌شود.
پیوست ها (0 / 3)
Share Your Location
عبارت تصویر زیر را بازنویسی کنید.