دسته بندی ها
Search - Contacts
مقالات و اخبار
Search - News Feeds
واژه نامه
تگ ها

مصرف آنتی‌بیوتیک می‌تواند خطر سقط جنین را افزایش دهد

اخبار بارداری / زنان

• هانر وایتمن
• ترجمة نادر اکبری

پس از پی بردن به این موضوع که برخی کلاس‌های رایج آنتی‌بیوتیک‌ها ممکن است خطر سقط جنین ناخواسته را افزایش دهند، یک مطالعة جدید می‌گوید که دستورالعمل‌های مصرف آنتی‌بیوتیک برای دورة اوایل بارداری نیاز به تغییر دارند.
محققان دانشگاه مونترال کانادا ارتباطی میان مصرف ماکرولیدها، کینولون‌ها، تتراسایکلین‌ها و برخی دیگر از انواع رایج آنتی‌بیوتیک‌ها در اوایل بارداری و افزایش خطر سقط جنین یافته‌اند.
یافته‌ها اخیراً در "نشریة انجمن پزشکی کانادا" منتشر شده است.
سقط جنین ناخواسته به عنوان سقط غیر عمدی جنین قبل از هفتة 20 بارداری تعریف می‌شود.
بر مبنای اعلام "انستیتو ملی سلامت کودک و رشد انسان یونیس کندی شرایور"، سقط جنین غیر عمدی در میان حدود 15 تا 20 درصد زنانی که از باردار بودن خود اطلاع دارند رخ می‌دهد و بیشترین میزان شیوع آن در زنان در سنین بالای 35 سال دیده می‌شود.
بیش از نیمی از موارد سقط جنین ناشی از وجود ناهنجاری‌هایی در کروموزوم‌های جنین است. دیگر عواملی که ممکن است خطر سقط جنین را افزایش دهند شامل دیابت، سندرم تخمدان پلی‌کیستیک (PCOSچاقی و عفونت است.
نویسندة همکار مطالعه دکتر انیک برارد / Anick Bérard از دانشکدة داروسازی دانشگاه مونترال، می‌نویسد که آنتی‌بیوتیک‌ها در دورة اوایل بارداری به میزان زیاد برای درمان عفونت استفاده می‌شوند، اما مطالعات در مورد ارزیابی ایمنی مصرف آنها نتایج متناقضی در پی داشته‌اند.
در حالی که مطالعات پیشین وجود ارتباطی میان مصرف آنتی‌بیوتیک در بارداری و خطر سقط جنین را شناسایی کرده‌اند، محققان می‌نویسند که مطالعات مزبور دارای یک‌سری محدودیت‌ها مثل کم بودن تعداد نمونه و اعمال تعصب بوده‌اند.
دکتر برارد و همکارانش بر آن بودند تا چنین محدودیت‌هایی را در مطالعة تازه خود مورد نظر قرار دهند. آنها توضیح می‌دهند: "هدف ما کمیت‌سنجی ارتباط میان استفاده از آنتی‌بیوتیک در دوران باردرای و خطر سقط جنین خودبخودی با در نظر گرفتن محدودیت‌های متدولوژیک مطالعات قبلی بود."

یافته‌ها ممکن است تضمین تجدید نظر در دستورالعمل‌ استفاده از آنتی‌بیوتیک در بارداری باشند
محققان داده‌های مطالعة کوهورت بارداری کبک مربوط به سال‌های 1998 تا 2009 را مرور کردند، که شامل اطلاعات مربوط به 8702 زن در سنین 15 تا 45 سال بود که دستکم یک مورد سقط جنین خودبخودی را به طور متوسط در هفتة 14 بارداری تجربه کرده بودند. این زنان با 87.020 زن در گروه کنترل تلفیق شدند.
مصرف آنتی‌بیوتیک در اوایل بارداری در میان 1428 (16.4 درصد) زنان دچار سقط جنین و 11.018 (12.6 درصد) زنان گروه کنترل شناسایی شد.
محققان متوجه شدند که مصرف برخی آنتی‌بیوتیک‌ها در اوایل بارداری ریسک سقط جنین خودبخودی را تا دو برابر افزایش می‌دهد.
مصرف ماکرولیدها – به استثناء اریترومایسین – و همچنین کینولون‌ها، تتراسایکلین‌ها، سولفانامیدها، و مترونیدازول‌ها در اوایل بارداری با افزایش ریسک سقط جنین مرتبط بودند.
نیتروفورانتوئین - آنتی‌بیوتیکی که معمولاً برای پیشگیری از عفونت‌های دستگاه ادراری استفاده می‌شود - دارای میزان بیشتری از ریسک سقط جنین بود.
تیم تحقیق می‌نویسد که ابعاد مطالعه، معتبر بودن داده‌ها در مورد تجویز آنتی‌بیوتیک‌ها و اطلاعات منظماً جمع‌آوری شده در مورد تشخیص سقط جنین بخشی از توانایی‌های کلیدی این مطالعه هستند.
در هر حال، محققان می‌گویند که آنها نمی‌توانند این واقعیت را که شدت عفونت ممکن است با شناسایی موارد سقط جنین همراهی داشته باشد از تشخیص خارج کنند، که این خود محدودیت مهمی برای مطالعه محسوب می‌شود.
با وجود این، آنها معتقدند که یافته‌های مطالعه ایمنی مصرف آنتی‌بیوتیک در اوایل بارداری را زیر سؤال می‌برد. آنها جمع‌بندی می‌کنند:
"یافته‌های ما ممکن است برای به روز کردن دستورالعمل‌های درمان عفونت‌ها در دورة بارداری مورد استفادة سیاست‌گذاران قرار گیرد."

Source:
medicalnewstoday.com
Miscarriage risk may be higher with use of common antibiotics
Written by Honor Whiteman
Published: Mon 1 May 2017

نظرات (0)

تاکنون هیچ نظری درباره این مطلب ارائه نشده است.

نظر خود را اضافه کنید.

نظر شما پس از بازبینی منتشر می‌شود.
پیوست ها (0 / 3)
Share Your Location
عبارت تصویر زیر را بازنویسی کنید.