دسته بندی ها
Search - Contacts
مقالات و اخبار
Search - News Feeds
واژه نامه
تگ ها

استاتین‌ها ریسک مرگ در چهار سرطان شایع را کاهش می‌دهند؟

اخبار داروشناسی / داروسازی


هانا نیکولز
ترجمة هامیک رادیان

بر مبنای تحقیق عرضه شده در مرزهای بیولوژی بیماری‌های قلبی عروقی 2016 -Frontiers in CardioVascular Biology (FCVB) 2016، مصرف استاتین‌ها ممکن است با کاهش مرگ و میر و بهبود بقاء در سرطان‌های ریه، پستان، پروستات و روده مرتبط باشد.
این مطالعة 14 ساله که نزدیک به یک میلیون بیمار را شامل می‌شد دریافته است که تشخیص میزان کلسترول بالا با ریسک کمتر مرگ در چهار سرطان شایع مرتبط است.
نویسندة ارشد مطالعه، دکتر پاول کارتر از دانشگاه استون بیرمنگام در انگلستان می‌گوید: «کشف پیوند میان چاقی و کلسترول بالا به عنوان ریسک فاکتور سرطان برای محققان و عامة مردم هیجان انگیز بوده است. حتی گرایش بر این عقیده وجود دارد که اگر کلسترول بالا می‌تواند سبب سرطان شود، پس مداخلات کاهش دهندة سطح کلسترول نظیر استاتین‌ها می‌توانند ریسک سرطان را کاهش دهند.»
«ما پیشتر به ارتباط میان داشتن کلسترول بالا و توسعة سرطان سینه پی برده‌ایم. مطالعات جانوری نشان می‌دهند که تجویز استاتین‌ها برای موارد کلسترول بالا می‌تواند ریسک سرطان سینه را کاهش دهد. ما در صدد بودیم ببینیم آیا اثری از کلسترول بالا بر مرگ و میر در میان بیماران سرطانی وجود دارد.»
تحقیق در مورد چهار سرطان شایع در بریتانیا –سرطان‌های ریه، سینه، پروستات و روده – برای تعیین اینکه ارتباطی میان کلسترول بالا و ریسک مرگ و میر در بیماران مبتلا به این بیماری‌ها وجود دارد، صورت گرفت.
مطالعه بر بیماران مراجعه کرده به بیمارستان‌های بریتانیا در فاصلة یکم ژانویة سال 2000 تا 31 مارس 2013 که به یکی از چهار سرطان مزبور مبتلا بودند تمرکز داشت.

تشخیص کلسترول بالا نرخ بقا را افزایش می‌دهد.
وقتی عوامل تأثیرگذار بر میزان مرگ و میر نظیر سن، جنس و قومیت لحاظ شدند، محققان دریافتند که بیماران دچار سرطان در صورت برخورداری از تشخیص بالا بودن کلسترول نسبت به آنهایی که این تشخیص در موردشان صورت نگرفته بود در معرض خطر کمتری از مرگ و میر بودند.
تشخیص کلسترول بالا 22 درصد ریسک کمتر مرگ را برای سرطان ریه، 43 درصد ریسک کمتر برای سرطان سینه، 47 درصد ریسک کمتر برای سرطان پروستات و 30 درصد ریسک کمتر برای بیماران دچار سرطان روده را نشان داد.
دکتر کارتر می‌گوید: «مطالعة ما عنوان می‌کند که چیزی در مورد برخورداری از تشخیص کلسترول بالا وجود دارد که میزان بقا را بهبود می‌بخشد و برای گسترش آنچه این را باعث می‌شود چهار سرطان مورد مطالعه قرار گرفت. بر اساس تحقیقات پیشین ما فکر می‌کنیم که به احتمال قوی استاتین‌ها عامل ایجاد این تأثیر هستند.»
دکتر کارتر در ادامه می‌گوید که آنها فکر می‌کنند که این اثر ناشی از داروهای درمانگر کلسترول بالا مانند استاتین‌ها است. در هر حال برای تأیید این حدس و گمان انجام مطالعاتی در مورد دیگر انواع سرطان مورد نیاز است.»
دکتر راهول پوتلوری نویسندة ارشد می‌گوید:
«استاتین‌ها برخی از بهترین کارنامه‌های پیشگیری مرگ و میر در میان داروهای قلبی عروقی را دارند و مصرف استاتین در بیماران دارای تشخیص کلسترول بالا احتمالاً دلیل اصلی این است که این تشخیص به عنوان عنصر محافظتی در برابر مرگ در بیماران دچار سرطان‌های ریه، سینه، پروستات و روده عمل می‌کند.»
«دیگر داروهای بیماری‌های قلبی عروقی نیز ممکن است اثر محافظتی داشته باشند و میزان واقعی کاهش ریسک را در چهار نوع سرطان توضیح دهند. برای مثال سرطان پروستات با بیماری قلبی مرتبط است و بیماران این گروه به گرفتن مهارکننده‌های ACE و بتابلوکرها تمایل دارند.»
او اضافه می‌‌کند: «نتایج این مطالعه ابرام بر سر انجام آزمون ارزیابی بالینی در مورد احتمال وجود اثرات محافظتی استاتین‌ها و دیگر داروهای معمول در بیماری‌های قلبی عروقی مثل آسپیرین، داروهای فشار خون، بتابلوکرها و مهارکننده‌های ACE در بیماران مبتلا به سرطان را افزایش می‌دهد.»
اینکه آیا استاتین‌ها و یا دیگر داروهای بیماری‌های قلبی عروقی در تلفیق با هم چنین اثری بر میزان مرگ و میر دارند موضوعی است که باید بدان پرداخته شود.»
دکتر پوتلوری جمع‌بندی می‌کند که با وجود اینکه به نظر می‌رسد استاتین‌ها فرجام مثبتی به همراه دارند تا زمانی که این یک نتیجة مثبت در یک آزمون بالینی است، بیماران مبتلا به سرطان که در ریسک بالا قرار دارند یا دارای تشخیص بیماری‌های قلبی عروقی هستند باید صرفاً بر مبنای دستورعمل‌های جاری استاتین‌ها برای آنها تجویز شود.

استاتین ‏ها، بتابلوکرها، مهارکننده های ACS، کلسترول بالا، سرطان ریه، سرطان پروستات، سرطان پستان، سرطان روده، بیماریهای قلبی عروقی، آسپیرین، ریسک سرطان، چاقی

تشخیص کلسترول بالا 22% ریسک کمتر مرگ برای سرطان ریه، 43% ریسک کمتر برای سرطان سینه، 47% ریسک کمتر برای سرطان پروستات و 30% ریسک کمتر برای سرطان روده را نشان داد./

نظرات (0)

تاکنون هیچ نظری درباره این مطلب ارائه نشده است.

نظر خود را اضافه کنید.

نظر شما پس از بازبینی منتشر می‌شود.
پیوست ها (0 / 3)
Share Your Location
عبارت تصویر زیر را بازنویسی کنید.