دسته بندی ها
Search - Contacts
مقالات و اخبار
Search - News Feeds
واژه نامه
تگ ها

تماس نزدیک بعد از تولد بچه خطر استرس را در مادر کاهش می‌دهد

اخبار بیماری‌های کودکان و نوزادان

ترجمه هامیک رادیان

فواید تماس پوست به پوست برای نوزادان پس از تولد به خوبی مستند شده است. اما دربارة مادران چه؟ در هر حال، آنها هم در پایان یک سفر بسر می‌برند. تحقیق تازه‌ای که در کنگره و نمایشگاه ملی آکادمی آمریکایی کودکان ارائه شد فوایدی را برای استرس مادران در مورد نوازش پوست به پوست مطرح می‌کند.
تحقیق جدید نشان می‌دهد که تماس پوست به پوست پس از تولد نه فقط برای نوزادگان بلکه همچنین برای مادران نیز مفید است.
تولد می‌تواند زمانی خستگی‌آور برای مادر و فرزند باشد، اما تحقیقات پیشین فواید بسیاری را از تماس پوست به پوست برای نوزادگان برای مادران مشخص کرده‌اند (یا پدران). برای مثال، بچه‌هایی که از تماس پوست به پوست یک ساعت پس از تولد برخوردار هستند دچار استرس کمتری هستند، که بدین معنی است که تنفس و ضربان قلب آنها پایدارتر است، کمتر گریه می‌کنند و غذایشان را بهتر هضم کرده و تغذیه‌شان را آغاز می‌کنند.
از آنجا که محدودة سینة مادر گرم‌تر از دیگر نقاط بدن اوست، از سرماخوردن نوزاد وی پیشگیری می‌کند، که یکی از ریسک‌های مهم سلامت به شمار می‌رود. به علاوه آنچنان نزدیک بودن به مادر به نوزاد کمک می‌کند تا مقداری از باکتری‌های مفید او را که از عفونت پیشگیری می‌کنند به دست آورد.
از این بیشتر، همانند هر پستانداری، نوزاد انسان دارای غریزة تمایل به نزدیک بودن با مادر یا پدر خویش است.
قتی او از این محدودة آرامش طبیعی دور می‌شود، نوزاد نشانه‌های فیزیولوژیک استرس را از خود نشان می‌دهد، شامل خواب‌آلودگی یا حالت لتارژی، و شروع به جداسری یا گریه کردن و اعتراض از سر نومیدی می‌کند.
محققان دست‌اندرکار در جدیدترین تحقیق، هدایت شده از سوی نوزادشناس، دکتر ناتالیا ایسازا از سیستم ملی بهداشت کودکان در واشنگتن دی. سی. می‌گوید برای بچه‌های متولد شده پیش از موعد مقرر یا با نیازهای پزشکی ویژه، تمامی پیوند زودرس مهم می‌تواند گاهی از اوقات به وسیلة دخالت‌های پزشکی مورد نیاز در بخش مراقبت‌‌های ویژة نوزادان مخدوش شود.

تکنیک ساده‌ای برای انتفاع والدین و بچه
محققان می‌گویند گه این زمان پیوند اولیه همچنین برای والدین نیز مهم است، چون آنها سطوح استرس مادران را پیش و پس از آنکه مادران نوزادان خود را برای یک ساعت در "فرم کانگورو" که به معنی تماس پوست به پوست درون کیسة پیراهن آنها معنی می‌دهد، در آغوش گرفتند بررسی کردند.
تحقیق در یک NICU شهری بزرگ صورت گرفت، و دکتر ایسازا می‌گوید، آنها "دریافتند که تمامی مادران کاهشی ملموس را در سطح استرس خود پس از تماس پوست به پوست با نوزادان خود گزارش دادند."
کودکان با وزن هنگام تولد کمتر از 1 پوند تا بیش از 8 پوند، و سنین میان 3 تا 109 روز. تمامی نوزادان تحت درمان قرار گرفتند برای یک مورد یا برخی موارد مرتبط به سلامت، و بیش از نیمی از آنها حمایت تهویه‌ای نیاز داشتند.
نتایج نشان داد که استرس مادری جدا بودن از نوزادان آنها برای مادران پس از تماس پوست به پوست کاهش یافت، و این واقعه تجربة آنها در NICU را بهبود بخشید.
دکتر ایسازا می‌گوید: «ما اکنون می‌دانیم فواید فیزیولوژیکی برای نوزادان وقتی آنها در تماس پوست به پوست نگه داشته می‌شوند وجود دارد» و می‌افزاید: «اکنون ما شواهد بیشتری در اختیار داریم که تماس پوست به پوست می‌تواند همچنین استرس والدینی را که می توانند در این پیوند، بهداشت و سلامت حسی و روابط بینافردی والدین و همچنین نرخ تغذیه با شیر مادر مشارکت کنند، کاهش دهد.
او اضافه می‌کند که تماس پوست به پوست یک "تکنیک ساده برای انتفاع هم والدین هم بچه است که شاید باید در تمامی بخش‌های NICU مورد تشویق قرار گیرد"
مگر در شرایطی که دلایل پزشکی برای منع این کار وجود داشته باشد، باور غالب این است که اکثریت قریب به اتفاق نوزادان باید امکان بهره‌وری از تماس پوست به پوست با مادر را داشته باشند، حتی پس از زایمان در بخش سزارین، و بسیاری از بیمارستان‌ها دارند به تماس پوست به پوست پس از بررسی‌های متعارف پسازایمان مانند وزن کردن نوزادان اولویت می‌دهند./

نظرات (0)

تاکنون هیچ نظری درباره این مطلب ارائه نشده است.

نظر خود را اضافه کنید.

نظر شما پس از بازبینی منتشر می‌شود.
پیوست ها (0 / 3)
Share Your Location
عبارت تصویر زیر را بازنویسی کنید.