دسته بندی ها
Search - Contacts
مقالات و اخبار
Search - News Feeds
واژه نامه
تگ ها

یوگا چیست و چگونه کار می‌کند؟

جنانا یوگا, تانترا یوگا, چاکرا, آساناها, ساهاسرارا, آجنا, ویشوددها, آناهاتا, مانیپورا, مولادهارا

هیچ اطلاعی در مورد مبدع یوگا در دست نیست

یوگا/تای‌چی/مدیتیشن

یوگا چیست؟
• انواع یوگا
• ریسک‌ها و عوارض جانبی یوگا
• خلاصهیوگا رویکردی ذهنی و جسمی است که بیش از 5000 سال در فلسفه هند باستان ریشه دارد. روش‌های مختلف یوگا حالات فیزیکی، تکنیک‌های تنفسی و مدیتیشن یا ریلکسیشن را تلفیق می‌کنند.
در سالیان اخیر یوگا به مثابه تمریناتی جسمانی بر مبنای حالاتی که باعث بهبود کنترل بر ذهن و بدن و تقویت سلامت می‌شوند محبوبیت عمومی یافته است.
چند نوع مختلف یوگا و نظم و انضباط بسیاری در تمرینات آن وجود دارد. این مقاله در تاریخ، فلسفه و شاخه‌های مختلف یوگا کاوش خواهد کرد.


یوگا چیست؟
در دنیای مدرن هنر جنوب آسیایی یوگا به تمامی کنار و گوشه‌های جهان گسترش یافته است. اگرچه اکنون یوگا به عنوان نوعی ورزش و مدیتیشن مطرح است وضعیت همیشه چنین نبوده است.

تاریخ یوگا
هیچ اطلاعی در مورد مبدع یوگا در دست نیست.
مردان یوگادرمانکار به عنوان یوگی شناخته می‌شوند و زنان را یوگینی می‌نامند. آنان یوگا را زمانی دراز پیش از آنکه سخنی مکتوب از یوگا در میان باشد تمرین کرده و آموزش می‌دادند.
در طول دوره‌ای متجاوز از 5 هزار سال، یوگی‌ها نظم و انضباط خود را به شاگردان خویش منتقل کرده‌اند، و با گسترش و محبوبیت این رویکرد در سطح جهان مکتب‌های مختلف و متعددی از یوگا ایجاد شده است.
"یوگا سوترا"، رساله‌ای با قدمتی 2000 ساله در مورد فلسفه یوگا است که توسط حکیم هندی پاتانجالی نوشته شد، و راهنمای چگونگی هدایت ذهن، کنترل عواطف و رشد معنوی به شمار می‌رود. یوگا سوترا اولین متن ثبت شده در مورد یوگا و یکی از قدیمی‌ترین متون موجود است و چهارچوبی برای تمامی شاخه‌های یوگای مدرن به شمار می‌رود.
یوگا به خاطر حالات و حرکات خود بیشترین شهرت را دارد، اما آنها بخش کلیدی سنت اولیه یوگا در هندوستان به شمار نمی‌روند. تناسب اندام هدف اولیه یوگا نبود. یوگادرمانکاران و هواداران سنت یوگیک در عوض بر تمرینات دیگری مثل گسترش انرژی معنوی با استفاده از روش‌های تنفسی و تمرکز ذهنی متمرکز بودند.
این سنت در قرن نوزدهم در جهان غرب به محبوبیت دست یافت. انفجار علاقه به یوگای حالات در سال‌های 1920 و 30 نخست در هند و سپس در جهان غرب رخ داد.

فلسفه یوگا
یوگا برای انتقال پیام معنوی و جلسات هدایت‌گرانه خود اغلب از درختی با ریشه‌ها، تنه، شاخه‌ها، شکوفه‌ها و میوه‌هایش سود می‌برد. هر "شاخه" از یوگا نماینده تمرکزی متفاوت و چیدمانی از مشخصات است.
6 شاخه این درخت عبارتند از:
• هاتا یوگا. هاتا یوگا شاخه جسمانی و ذهنی است که برای علو جسم و ذهن طراحی شده است.
• راجا یوگا. راجا یوگا شامل مدیتیشن و رویکرد سختگیرانه به یک سری مراحل انضباطی است که به نام "هشت اندام" یوگا شناخته می‌شوند.
• کارما یوگا. کارما یوگا طریقی در خدمت‌رسانی است که هدف ایجاد آینده‌ای عاری از منفی‌گرایی و خودخواهی را دنبال می‌کند.
باکتی یوگا. باکتی یوگا هدف ایجاد مسیری از وقف، راهی مثبت برای نقب زدن در عواطف و پذیرش رواداری و تحمل را پیگیری می‌کند.
• جنانا یوگا. جنانا یوگا شاخه‌ای از آن است که به خرد، طریق دانش‌پژوهشی و توسعه معرفت از طریق آموزش می‌پردازد.
• تانترا یوگا. تانترا یوگا طریق تشریفات، رسوم یا هضم ارتباط است.
پرداختن به یوگا در شرایط برخورداری از هدفی مشخص در ذهن می‌تواند به شخص در انتخاب شاخه مورد نیاز او کمک کند.

چاکراها
"چاکرا" در لغت به معنی چرخ ریسندگی است.
یوگا چاکرها را به عنوان نقاط مرکزی انرژی، افکار، احساسات، و جنبه جسمانی بدن می‌بیند. بر مبنای نظر آموزگاران یوگا، چاکراها راهی را که مردم واقعیت را به واسطه واکنش‌های عاطفی، امیال یا انحراف‌ها، سطوح اعتماد یا ترس، و حتی علایم و اثرات فیزیکی تجربه می‌کنند، تعیین می‌نمایند.
وقتی انرژی در چاکرا مسدود می‌شود، باور بر آن است که محرک عدم تعادل فیزیکی، ذهنی، یا عاطفی می‌گردد که در علایمی مثل اضطراب، لتارژی یا ضعف گوارش نمود می‌یابد.
آساناها وضعیت‌هایی بسیار فیزیکی در هاتا یوگا محسوب می‌شوند. افرادی که به یوگا می‌پردازند از آساناها برای آزاد کردن انرژی و تحریک عدم تعادل چاکرا استفاده می‌کنند.
7 نوع چاکرای اصلی وجود دارد که هر یک از آنها تمرکز خاص خود را دارا است:
• ساهاسرارا. این چاکرای "هزار گلبرگ" یا "تاج" نماینده وضعیت خودآگاهی ناب است. این چاکرا در قسمت تاج سر قرار دارد و رنگ سفید یا بنفش آن را نمایندگی می‌کند. ساهاسرارا شامل موضوعاتی چون خرد درونی و فنای جسمانی است.
• آجنا. "فرمان" یا "چاکرای چشم سوم" نقطه تلاقی بین دو جریان مهم انرژی در بدن است. آجنا با رنگ‌های بنفش، نیلی، یا آبی سیر نمایندگی می‌شود اگرچه یوگادرمانکاران سنتی آن را به عنوان سفید تلقی می‌کنند. چاکرای آجنا به غده هیپوفیز مرتبط است که رشد و نمو را کنترل می‌کند.
• ویشوددها. رنگ قرمز یا آبی نماینده چاکرای "خلوص خاص" یا "گلو" است. یوگاکاران این چاکرا را به عنوان خانه تکلم، شنوایی و متابولیسم تلقی می‌کنند.
• آناهاتا. چاکرای "نامسدود" یا "قلب" به رنگ‌های سبز و صورتی مربوط است. مشکلات کلیدی مرتبط به آناهاتا عواطف پیچیده، شفقت، حساسیت، عشق بی‌قید و شرط، موازنه، واپس زدن، و تندرستی است.
• مانیپورا. زرد نماینده چاکرای "شهر جواهر" یا "ناف" است. یوگاکاران این چاکرا را با سیستم گوارش و همچنین قدرت، ترس، اضطراب، نمو عقاید، و گرایش به سمت شخصیت درونگرا مرتبط می‌دانند.
• سوادهیشتانا. یوگاکاران مدعی‌اند که چاکرای "بر پایه خود شخصی" یا "لگن" خانه ارگان‌های تولید مثل، سیستم تناسلی-ادراری و غده فوق کلیوی است.
• مولادهارا. "حمایت ریشه‌ای" یا "چاکرای ریشه‌ای" پایه ستون فقرات در ناحیه کاکسیجیال [استخوان دنبالچه] است. گفته می‌شود که این چاکرا به نیاز ما به غذا، خواب، سکس، و بقا، مرتبط بوده و همچنین منبع اجتناب و هراس است.


انواع یوگا
یوگای مدرن با تمرکز بر ورزش، قدرت، انعطاف‌پذیری و تنفس متحول شده است. یوگا می‌تواند به تقویت سلامت جسمانی و روانی کمک کند.
سبک‌های مختلفی از یوگا وجود دارد و هیچ‌یک از این سبک‌ها مسلط یا مقدم بر دیگری نیست. نکته کلیدی انتخاب کلاسی متناسب با شرایط شخص است.
انواع و سبک‌های یوگا می‌تواند شامل موارد زیر باشد:
آشتانگا یوگا. این نوع یوگا از تکنیک‌های باستانی یوگا استفاده می‌کند. به هر حال، نوع مزبور در طول سال‌های دهه 1970 میلادی محبوبیت یافت. آشتانگا یوگا شش توالی حالات ایجاد می‌نماید که به سرعت هر حرکت را به تنفس مرتبط می‌کند.
بیکرام یوگا. بیکرام یوگا که به نام یوگای "داغ" نیز شناخته می‌شود، در محیط‌های مصنوعاً گرم شده در دمای نزدیک به 105 درجه فارنهایت (40.55 سانتی‌گراد) و رطوبت 40 درصد صورت می‌گیرد. این سبک شامل 27 حالت و توالی دو تمرین تنفسی است.
هاتا یوگا. این سبک نام ژنریک برای هر نوع یوگا است که حالات فیزیکی را آموزش می‌دهد. کلاس‌ها "هاتا" به طور معمول به عنوان مقدمه‌ای مختصر برای حالات پایه‌ای یوگا در نظر گرفته می‌شوند.
آینگار یوگا. این نوع یوگا بر یافتن تراز درست در هر حالت با استفاده از طیفی از محمل‌ها مثل آجر، پتو، تسمه، صندلی، و متکا تمرکز می‌کند.
جیواموکتی یوگا. جیواموکتی به معنی "آزادی و زندگی" است. این نوع یوگا در سال 1984 ابداع شد و شامل تکنیک‌های روحی و تمریناتی است که بر جریان تطور سریع بین حالات تمرکز دارد تا خود آنها.
این تمرکز وینیاسا نامیده می‌شود. هر کلاس دارای تمی است که در کتب مقدس، سرودها، مدیتیشن، پرانایاما، و موسیقی کاوش می‌کند. جیواموکتی می‌تواند از نظر فیزیکی شدید باشد.
کریپولا یوگا. این نوع یوگا به تمرین کنندگان می‌آموزد تا از بدن خود یاد بگیرند، آن را بپذیرند، و بشناسند. شاگرد کریپولا یاد می‌گیرد تا سطح تمرین خود را با نگاه به درون درک کند. کلاس‌های این نوع معمولاً با تمرینات تنفسی و حرکات کششی ملایم آغاز شده و با یک سری حالت‌های شخصی و ریلکسیشن نهایی دنبال می‌شود.
کوندالینی یوگا. کوندالینی به معنی "چنبره زده همچون مار" معنی می‌دهد. کوندالینی یوگا یک سیستم مدیتیشن است که هدف رهش انرژی انباشت شده را دنبال می‌کند.
کلاس به طور معمول با خواندن سرود شروع شده و با آواز به پایان می‌رسد. در فاصله بین آغاز و پایان، کلاس به آسانا، پرانایاما، و مدیتیشن می‌پردازد که برای ایجاد بازدهی خاص سفارشی‌سازی شده است.
پاور یوگا. در اواخر سال‌های 1980 یوگاکاران بر مبنای سیستم آشتانگای مرسوم این نوع یوگای فعال و ورزشی را بسط دادند.
سیواناندا. سیواناندا یک سیستم بر مبنای فلسفه‌ای پنج نقطه‌ای است. این فلسفه به حفظ تنفس، ریلکسیشن، رژیم غذایی، ورزش و تفکر مثبت برای کار با یکدیگر با هدف شکل بخشیدن به یک سبک سالم یوگیک می‌پردازد. این سیستم که به طور معمول از همان 12 آسانای پایه‌ای استفاده می‌کند با سلام‌های آفتاب و حالت‌های ساواسانا رزرو شده است.
وینی‌یوگا. وینی‌یوگا را می‌توان با شرایط هر شخصی فارغ از توانایی جسمانی وی منطبق ساخت. مدرسان وینی‌یوگا نیاز به تربیت عمقی و گرایش به خبرگی در آناتومی و یوگادرمانی دارند.
یین. یین یوگایی کاملاً مراقبه‌ای است که یوگای تائوئیستی نیز خوانده می‌شود. یین یوگا امکان رهش تنش در مفاصل کلیدی شامل موارد زیر را فراهم می‌آورد:
• مچ‌ها
• زانوها
• مفصل‌های ران
• کل پشت
• گردن
• شانه‌ها
حالات یین منفعلانه هستند که بدین معنی است که شانه‌های گرانشی بیشترین نیرو و کوشش را متحمل می‌شود.
پری‌ناتال یوگا. پری‌ناتال یوگا حالات و تمریناتی را که برای زنان باردار طراحی شده‌اند به کار می‌برد. این سبک می‌تواند به زنان در بازیابی فرم بدن پس از بارداری و نیز حمایت از سلامتی در طول بارداری کمک کند.
رستروریتیو یوگا. این نوعی روش یوگای ریلکس کننده است. شخص در کلاس رستوریتیو یوگا چهار یا پنج حالت ساده را با استفاده از محمل‌هایی مثل پتو و متکا انجام می‌دهد تا بدون صرف نیرو برای حفظ حالت در ریلکسیشن عمیق غوطه‌ور گردد.


ریسک‌ها و عوارض جانبی یوگا
در صورت برخورداری از آموزش و مربی مناسب یوگا برای مردم رویکردی کم‌فشار و ایمن است.
صدمات ناشی از یوگا برای تمرین مداوم نوعی مانع غیر مکرر است و صدمات شدید بر اثر یوگا به ندرت رخ می‌دهد. به هر حال شخص باید پیش از پرداختن به یوگا برخی عوامل را لحاظ کند.
زنان باردار یا کسانی که دچار اختلالات مزمن پزشکی مثل فشار خون بالا، گلوکوما (گلوکوم) یا سیاتیکا (سیاتیک) هستند باید پیش از انجام تمرینات یوگا با درمانگر خود صحبت کنند. در مورد این گروه افراد ممکن است امتناع از انجام برخی حرکات نیاز باشد.
مبتدیان باید از حرکات پیشرفته و تکنیک‌های مشکل مثل ایستادن روی سر، وضعیت لوتوس، و تنفس پرنیرو خودداری کنند.
در زمان استفاده از یوگا برای مدیریت یک اختلال نباید یوگا جایگزین مراقبت پزشکی شود یا مراجعه به متخصص مراقبت‌های پزشکی در مورد درد یا هر مشکل پزشکی دیگری به تأخیر بیفتد.


خلاصه
یوگا رویکردی پنج هزار ساله است که به مرور زمان تغییر کرده. یوگای مدرن بر حرکات کششی و حالات طراحی شده برای تحریک آرامش درون و انرژی جسمانی متمرکز شده است.
یوگای باستانی کمتر بر تناسب جسمانی و بیشتر بر ذهن و گسترش انرژی روحانی متمرکز بود. یوگا سوترا که اکنون به عنوان کتاب راهنمای تمرینات یوگا تصور می‌شود 2000 سال پیش شکل گرفت.
بر مبنای نوع درخواست مردم از آن و سطح کنونی آمادگی جسمانی شخص انواع مختلفی از یوگا وجود دارد. به هر حال، برخی از مردم گزینه جایگزینی یوگا با درمان‌های مرسوم را انتخاب می‌کنند و این می‌تواند مانع از دریافت مراقبت‌های ضروری توسط شخص گردد.
مردم دچار بعضی اختلالات مثل سیاتیک، باید رویکردی تدریجی و توأم با پرهیز یه یوگا داشته باشند.
یوگا می‌تواند به حمایت از ایجاد یک سبک زندگی متوازن و فعال کمک کند./یوگا چیست و چگونه کار می‌کند؟
دکتر دنیل مورل، هانا نیکولز
ترجمه پریسا شعله‌دوست

Source:
Medical News Today
How does yoga work?
Medically reviewed by Daniel Murrell, M.D. —
Written by Hannah Nichols
On September 25, 2018

نظرات (0)

تاکنون هیچ نظری درباره این مطلب ارائه نشده است.

نظر خود را اضافه کنید.

نظر شما پس از بازبینی منتشر می‌شود.
پیوست ها (0 / 3)
Share Your Location
عبارت تصویر زیر را بازنویسی کنید.