دسته بندی ها
Search - Contacts
مقالات و اخبار
Search - News Feeds
واژه نامه
تگ ها

غربالگری سرطان تخمدان میزان مرگ و میر را کاهش می‌دهد

مقالات پایش شخصی / فناوری پوششی

•    ترجمه فرهنگ راد

بر مبنای تحقیق تازه‌ای که در «لنست» منتشر شده است، غرباگلری سرطان تخمدان می‌‌تواند میزان مرگ و میر ناشی از بیماری را در پی 14 سال پیگیری به میزان 20٪ کاهش دهد.
سرطان تخمدان گرایشی به تشخیص در مراحل پیشرفته دارد و 60٪ بیماران در طول 5 سال می‌میرند.
آزمون همکاری غربالگری سرطان تخمدان بریتانیای کبیر (UKCTOCS) یکی از بزرگ‌ترین آزمون‌های تصادفی است.
پروفسور یان جیکوبز، از انستیتوی بهداشت زنان در کالج دانشگاهی لندن و همکاران فرض کردند که غربالگری سرطان تخمدان در کل جمعیت می‌تواند مرگ ناشی از بیماری را بدون ضررهای شدید آن‌گونه که در دیگر سرطان‌ها دیده می‌شود، کاهش دهد.
مشارکت کنندگان در مطالعه از میان یک میلیون و دویست هزار زن در سنین بین 50 تا 74 سال از طریق شناسایی با سن / جنسیت ثبت شده انتخاب شدند.
مشارکت کنندگان در مطالعه به صورت تصادفی به 3 گروه تقسیم شدند: 101299 نفر غربالگری نشده بودند، 50623 نفر یک مورد اسکن اولتراسوند سالانه داشتند و 50624 به طور سالانه غربالگری همراه تست خون و اسکن اولتراسوند انجام داده بودند.
غربالگری سالیانه در دسامبر 2011 خاتمه یافت و پیگیری تا دسامبر 2014 از طریق ثبت سراسری مرگ بر اثر سرطان شامل پرسشنامه انجام شد.

غربالگری سالیانه در درازمدت میزان مرگ را کاهش می‌دهد.
میانگین پیگیری 1/11 سال بود. سرطان تخمدان در 630 نفر از زنانی که هیچ نوع غربالگری نداشتند، در 314 نفر که از آنها که فقط به وسیلة اولتراسوند تحت غربالگری قرار گرفته بودند، و در 338 نفر از آنان که هم اولتراسوند و هم آزمایش خون انجام داده بودند، تشخیص داده شد.
در مقایسه با گروهی که هیچ‌گونه غربالگری نداشتند، از سال 0 تا سال 14، مرگ در حدود 15٪ در میان آن دسته از زنان که با اولتراسوند و آزمایش خون مورد غربالگری قرار گرفته بودند، و 11٪ برای آنهایی که فقط با اولتراسوند غربالگری شده بودند، کاهش داشت. این یک کاهش مرتبط 8 درصدی در سال‌های 0 تا 7 و 23 درصدی در سال‌های 7 تا 14 در گروه غربالگری شده با آزمایش خون و اولتراسوند را نشان می‌دهد، و کاهشی به میزان 2٪ در سال‌های 0 تا 7 و 21٪ در سال‌های 7 تا 14 در گروهی که فقط با اولتراسوند مورد غربالگری قرار گرفته بودند.
وقتی زنانی که در زمان پیوستن به آزمون مشخص شد که سرطان تخمدان تشخیص داده نشده داشتند از مطالعه کنار گذاشته شدند، کاهش متوسط مرگ و میر در مجموع به 20٪ و در سال‌های 7 تا 14 به 28٪ رسید.
پروفسور جیکوبز می‌گوید: «این نتایج UKCTOCS برآوردی از کاهش مرگ و میر ناشی از سرطان تخمدان به میزان 15٪ تا 28٪ به دست می‌دهد که قابل انتساب به غربالگری است. پیگیری بیشتر در UKCTOCS اطمینان بیشتری در مورد کاهش دقیق مرگ و میر که در دسترس است فراهم خواهد کرد. ممکن است کاهش مرگ و میر پس از پیگیری اضافی به مدت 2 تا 3 سال بالاتر یا پایین‌تر از آنچه در این برآورد اولیه به دست آمده است، باشد.
برای پیشگیری از هر مرگ ناشی از سرطان تخمدان در 14 سال، برآورد می‌شود که 641 مورد غربالگری با اولتراسوند و آزمایش خون مورد نیاز خواهد بود.
با توجه به تأثیرات منفی غربالگری، گذشته از 10000 زن که آزمایش خون همراه غربالگری اولتراسوند انجام دادند، 14 نفر جراحی غیر لازم داشتند که با نرخ 1/3٪ عوارض بزرگ، در پاتولوژی تخمدان سالم یا دچار تومور خوش‌خیم بود.
سرطان تخمدان نیاز به توجه بیشتر دارد. نویسندة همکار پروفسور یوشا منون از کالج دانشگاهی لندن می‌گوید در حالی که این مطالعه نشان می‌دهد که غربالگری می‌تواند مرگ ناشی از سرطان تخمدان را کاهش دهد، فرجام درمان این بیماری در 30 سال اخیر پیشرفت اندکی داشته است، که نشان می‌دهد این عرصه نیاز به توجه بیشتری دارد.
علاوه بر این در حالی که کاهش مرگ و میر مرتبط به گروه‌های آزمایش خون و اولتراسونذ 15٪ بود، معنی‌دارترین کاهش غربالگری بین سال‌های 7 تا 14، فواید بزرگ غربالگری درازمدت را خاطرنشان می‌کند.
یک مطالعة قبلی با استفاده از داده‌های جمعیت بریتانیا در سال 2007 نشان داد که بر هر 1000 زن دعوت شده برای انجام غربالگری ماموگرافی هر 2 سال به مدت 20 سال از سن 50، دو یا سه زن از مرگ بر اثر سرطان سینه جسته بودند.
نویسندگان می‌گویند که غربالگری چندمحوری برای تشخیص سرطان تخمدان می‌تواند پیشرفت بیماری را جرح و تعدیل کند و مرگ و میر را کاهش دهد، و بالقوه عرصه‌ای نو در تحقیق و درمان سرطان تخمدان را نشان می‌دهد.
نویسندگان توصیه می‌کنند این موضوع که میزان نهایی کاهش مرگ کدام است پیگیری شود و اینکه غربالگری کل جمعیت به صرفه و مؤثر خواهد بود. آنها می‌گویند، در این اثناء روش‌های حساس غربالگری بیشتری گسترش خواهند یافت./

نظرات (0)

تاکنون هیچ نظری درباره این مطلب ارائه نشده است.

نظر خود را اضافه کنید.

نظر شما پس از بازبینی منتشر می‌شود.
پیوست ها (0 / 3)
Share Your Location
عبارت تصویر زیر را بازنویسی کنید.