دسته بندی ها
Search - Contacts
مقالات و اخبار
Search - News Feeds
واژه نامه
تگ ها

آیا باید نگران پاپیلوما باشیم؟

پاپیلوما، پوست، زگیل، پاپیلومای پستان، زگیل، خوش‌خیم، پاپیلومای تناسلی، کوتر، لیزر درمانی، کرایوتراپی، خوش‌خیم

اگرچه پاپیلوماها سرطان‌زا نیستند، برخی از آنها با ریسک بالاتری برای سرطان مرتبطند. برای مثال، زنانی که برای پاپیلوماهای متعدد روی پستان مورد درمان قرار گرفته‌اند احتمال دارد که فقط برای اینکه احتمال بروز سرطان وجود دارد مورد پایش قرار گیرند.

مقالات پوست / درماتولوژی

• مارکوس مک‌گیل، دکتر النا بیگرز
• ترجمة هستی فراست‌فر

پاپیلوماها خوش‌خیمند، توده‌های برآمده از پوست هستند که در برخی موقعیت‌ها ممکن است سبب مشکلاتی شوند. زگیل‌ها منتشر نمی‌شوند. آنها تهاجمی یا سرطان‌زا نیستند.
با وجود بر این نشان دادن هر نوع توده یا ضایعات پوستی به پزشک مهم است. این به خاطر آن است که خوش‌خیم بودن توده مشخص و رفع نگرانی شود. اگر یک تودة پوستی دارای مشکلات نگران کننده ظاهر شود، تشخیص و درمان آن اهمیت دارد.
دیگر دلیل استفاده از مراقبت‌های پزشکی در این مورد این است که پاپیلوماها حتی اگر سرطانی نباشند می‌توانند سبب مشکلاتی شوند و نیاز به درمان داشته باشند،.
اگرچه پاپیلوماها سرطان‌زا نیستند، برخی از آنها با ریسک بالاتری برای سرطان مرتبطند. برای مثال، زنانی که برای پاپیلوماهای متعدد روی پستان مورد درمان قرار گرفته‌اند احتمال دارد که فقط برای اینکه احتمال بروز سرطان وجود دارد مورد پایش قرار گیرند.

مطالب این مقاله:
پاپیلوما چیست؟
• علل پاپیلوما
• علایم پاپیلوما
• درمان پاپیلوما

پاپیلوما چیست؟
پاپیلوماها غده‌های خوش‌خیم هستند. این بدان معنی است که آنها به صورت تهاجمی رشد نمی‌کنند و در بدن پخش نمی‌شوند.
غده‌ها فقط در برخی از انواع بافت‌ها شکل می‌گیرند، با وجود این در سراسر بدن یافت می‌شوند. پاپیلوما‌ها ممکن است بر سطح پوست شکل بگیرند که در این قسمت معمولاً به نام زگیل یا زگیل گوشتی شناخته می‌شوند. آنها همچنین می‌توانند بر سطح بافت‌های مرطوب داخل بدن نظیر روده و راه هوایی تشکیل شوند.
سطوحی را که پاپیلوما‌ها در آنها یافت می‌شوند اپی‌تلیوم می‌نامند. برای مثال اپی‌تلیوم پوست لایه‌های رویی آن است که از سلول‌های تخت تشکیل شده است. 
غدة پاپیلوما در اپی‌تلیوم یک برآمدگی به شکل نوک پستان تشکیل می‌دهد. گندمه‌ها و زگیل‌های گوشتی در پوست نمای ظاهری مشابهی دارند، با وجود این در شکل‌ها و اندازه‌های مختلف ظاهر می‌شوند.

آیا باید نگران پاپیلوما باشیم؟
نگرانی در مورد توده یا جراحت طبیعی است. اگر این توده یا برآمدگی پاپیلوما باشد، غدة خوش‌خیم است، اما هنوز می‌تواند سبب برخی سرطان باشد.
پاپیلوما نیازمند آن است که پزشک خوش‌خیم بودن آن را تأیید کند. نگرانی در مورد اینکه ممکن است نشانة مورد جدی‌تری باشد طبیعی است.
مشکل هرقدر زودتر دیده شود، نگرانی مربوط به آن زودتر برطرف می‌شود.
اگر تشخیص مبنی بر خوش‌خیم بودن پاپیلوما باشد، این می‌تواند اطمینان‌بخش و رفع‌کنندة همة نگرانی‌ها شود. اگر تشخیص مبنی بر پاپیلوما بودن غده بوده اما غده سبب مشکلاتی باشد، نگرانی از بابت آن را می‌توان با مراقبت‌های پزشکی برطرف کرد.
غده‌هایی که موارد جدی‌تر به نظر می‌رسند، ممکن است در مواردی تولید نگرانی کنند، از انتظار برای دریافت نتایج تشخیص آنها تا تحمل بیماری و درمان آن.
معمولاً این موضوع حقیقت دارد که استفادة بی‌درنگ از کمک‌های پزشکی بهتر از نگرانی‌هایی است که در صورت رها کردن مشکل به حال خود ایجاد می‌شود. هر مشکلی را که به خوش‌خیمی متمایل است می‌توان زودتر مشخص کرد و این باعث نگرانی کمتر در موردش می‌شود.

علل پاپیلوما
یک ویروس علت پاپیلومای پوستی و نیز زگیل‌های واژینال است. علت اغلب پاپیلوماها ویروس HPV است که کوتاه شدة پاپیلوما ویروس انسانی است.
همچنین باور بر این است که HPV علت اغلب پاپیلوماهای غیر پوستی شامل آن دسته از آنهاست که در راه هوایی ایجاد می‌شوند.
ویروس قویاً به پاپیلوما مرتبط است حتی در مورد آن دسته از توده‌های گوشتی نظیر پاپیلوماهای سینوسی که دانشمندان به طور کامل آنها را نمی‌شناسند.
با وجود این در مورد برخی پاپیلوماها، HPV علت اصلی نیست. یک مثال برای این مورد پاپیلوماهای معکوس مجاری ادراری است که به سیگار و دیگر عوامل بالقوه ربط داده شده‌اند.
در مورد پاپیلوماهای پوستی که در آن HPV علت بروز توده شناخته می‌شود، آسیب پوستی می‌تواند کمک کند تا ویروس سبب ایجاد زگیل شود. یک تودة گوشتی همچنین می‌تواند در صورت خراش داده شدن یا برداشتن منجر به عفونت بیشتر شود. در هر حال غده به‌خودی خود نمی‌تواند به محدوده‌های بیشتر گسترش پیدا کند.
بیش از 100 نوع ویروس HPV وجود دارد. انواع مختلف HPV زگیل‌های مختلفی ایجاد می‌کنند. دو زیرگونة ویروس HPV می‌تواند سبب ایجاد یک نوع متفاوت غده شود. انواع 16 و 18 ویروس HPV به طور مشخص می‌توانند از طریق ارتباط جنسی منتقل شوند و با افزایش ریسک سرطان سرویکس در زنان مرتبطند.

علایم پاپیلوما
بسیاری از پاپیلوماها جز احساس رنجش و اذیت علایم دیگری ایجاد نمی‌کنند. برخی از آنها بر اثر ظاهر خود بر عزت نفس فرد تأثیر می‌گذارند. فقط تعداد اندکی از پاپیلوماها مسایلی را ایجاد می‌کنند که علایم هشدارآمیز پزشکی تلقی می‌شوند.
پاپیلوماهای پستانی در زنان می‌توانند سبب ایجاد ترشحات رقیق یا خون‌آلود شوند. اگر یک پاپیلومای منفرد در پستان باشد که عامل این نوع علایم شده است هنوز یک مشکل خوش‌خیم تلقی می‌شود که می‌تواند آن را درمان کرد.
پاپیلومایی که درون بینی یا سینوس‌ها تشکیل می‌شود می‌تواند به دلیل محل ایجاد آن سبب مشکلات بیشتری شود. تودة مزبور بدخیم نیست اما رشد آن می‌تواند بر ساختارهای مجاور، شامل چشم، فشار وارد کند. در اینجا نیز درمان با برداشتن پاپیلوما ممکن است.

درمان پاپیلوما
اینکه تودة پاپیلوما یا جراحت آن نیازمند درمان است یا خیر، به محل بروز آن و نیز مسایلی که در آنجا ایجاد می‌کند، بستگی دارد.
اغلب اوقات پاپیلوما یا زگیل بی‌ضررند. این توده‌ها را می‌توان در صورتی که ظاهر آنها فرد را اذیت نمی‌کند یا به لباس ساییده نمی‌شوند، به حال خود رها کرد. بسیاری از پاپیلوماهای داخلی هرگز مشاهده نمی‌شوند مگر اینکه پزشک در هنگام بررسی موارد دیگر آنها را مشخص کند.
وقتی پاپیلوما نیازمند درمان باشد این کار از طریق محو کردن یا برداشتن آنها انجام می‌شود.

درمان پاپیلومای پوستی
پزشکان می‌توانند از طریق روش‌های تخریبی زیر به درمان زگیل‌ها اقدام کنند:
• بُرش – برداشتن زگیل از طریق جراحی
• کوتر – سوزانیدن بافت، سپس از طریق روشی که پزشکان کورتاژ می‌نامند زگیل برداشته می‌شود
• جراحی لیزری – زگیل با استفاده از نور پرانرژی لیزر نابود می‌شود
• کریودرمانی (سرمادرمانی) – بافت از طریق منجمد کردن برداشته می‌شود.
• استفاده از نیتروژن مایع یا مواد دیگر از طریق تزریق آنها به داخل زگیل
داروهایی نیز که به همین منظور تهیه شده‌اند برای از بین بردن زگیل‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند. مثال‌هایی از این مورد داروهایی نظیر 5 – فلوروراسیل، کانتاریدین، ایمیکوئیمود و موارد دیگر هستند که با توجه به نوع زگیل از آنها استفاده می‌شود.

درمان پاپیلومای پستان
پاپیلومای لنف پستان به آسانی برداشته می‌شود و برای اطمینان از خوش‌خیم بودن غده برای بررسی بیشتر به آزمایشگاه ارسال می‌گردد.
شاید لزومی به برداشتن پاپیلوماها پستانی به صورت کامل وجود نداشته باشد. در عوض ممکن است یک نمونه از غده برای آزمایش گرفته شود. این کار از طریق بیوپسی انجام می‌شود.

درمان پاپیلوما‌های تناسلی
گزینه‌ها درمانی برای زگیل‌های واژینال مشابه موارد مرتبط به زگیل‌های پوستی است.
برداشتن زگیل‌های تناسلی اجباری نیست و ممکن است آنها بدون درمان نیز رفع شوند. در هر حال متخصص پوست ممکن است برداشتن آنها را توصیه کند.
گزینه‌های درمانی برای زگیل‌های تناسلی مشابه موارد مربوط به انواع زگیل‌های پوستی است.
اینکه آیا درمان پاپیلوما مورد نیاز است یا خیر، به مورد مشخص پاپیلومای موجود بستگی دارد./

در همین زمینه مطالعه لینک زیر در وبسایت مهرین - اخبار سلامت پیشنهاد می‎شود:
پاپیلومای داخل مجاری

نظرات (1)

اطلاعات عالی و جامع بود .با سپاس فراوان

  پیوست ها
 
تاکنون هیچ نظری درباره این مطلب ارائه نشده است.

نظر خود را اضافه کنید.

نظر شما پس از بازبینی منتشر می‌شود.
پیوست ها (0 / 3)
Share Your Location
عبارت تصویر زیر را بازنویسی کنید.