دسته بندی ها
Search - Contacts
مقالات و اخبار
Search - News Feeds
واژه نامه
تگ ها

تست قند خون باید در طول دوره‎های استرس جسمانی و احساسی نظیر بارداری و افسردگی افزایش یاید. دستگاه‎هایی برای پایش مدام قند خون در دسترس هستند.

مقالات دیابت
تغییر اندازه و نوع قلم متن

• جنیفر هوآیزن، ناتالی اُلسن
• ترجمه هستی فراست‎فر

نمودار قند خون یا گلوکز خون سطح بهینۀ قند خون، شامل اوقات پیش از صرف غذا و پس از آن، و در طول روز را بیان می‎کند.
دکترها نمودارهای قند خون را برای تعیین اهداف و پایش برنامه‎های درمان دیابت مورد استفاده قرار می‎دهند. نمودارهای قند خون همچنین به افراد دیابتی در ارزیابی و پایش شخصی نتایج تست قند خون کمک می‎کنند.
مطالب این مقاله:
• نمودار قند خون چیست؟
• دستورالعمل‌های نمودار قند خون
• تفسیر نتایج مقیاس قند خون
• پایش سطح قند خون

نمودار قند خون چیست؟
نمودار قند خون به عنوان راهنمای مرجع برای نتایج تست قند خون عمل می‎کند. بر این مبنا، نمودار قند خون ابزار مهمی در مدیریت دیابت است.
اغلب برنامه‎های درمانی دیابت شامل حفظ سطح قند خون در اندازه‎های نزدیک به نرمال و اهداف تعیین شده در حد ممکن است. این موضوع نیازمند تست کردن قند خون به طور مکرر در محیط خانه و انجام تست بر مبنای درخواست دکتر است، همراه با درک اینکه نتایج چگونه با سطوح هدف مقایسه می‎شوند.
برای کمک به تفسیر و ارزیابی نتایج قند خون، نمودارها طرحی کلی از سطح نرمال و غیر نرمال قند خون برای افراد مبتلا به دیابت و غیر دیابتی ارائه می‎دهند.
در ایالات متحد آمریکا نمودارهای قند خون معمولاً سطح قند را بر مبنای میلی‌گرم / دسی‎لیتر گزارش می‎دهند. در انگلستان و بسیاری از دیگر کشورها قند خون به میلی‎مول / لیتر گزارش می‎شود.
توصیه‌های مربوط به قند خون A1C معمولاً ضمیمۀ نمودار قند خون هستند. نتایج A1C اغلب به صورت درصد و نیز میانگین سطح قند خون به میلی‎گرم / دسی‎لیتر توصیف می‌شود.
تست A1C متوسط سطح قند را در یک دورۀ زمانی 3 ماهه اندازه‌گیری می‎کند، که این به فرد بینش عمیق‌تری در مدیریت کل سطح قند خون وی می‎دهد.

دستورالعمل‎های نمودار قند خون
سطح مناسب قند خون در طول روز و از فردی به فرد دیگر متفاوت است.
قند خون اغلب در زمان ناشتا (پیش از صبحانه) و زمان‎های نزدیک به صرف وعده‎های غذایی روزانه در کمترین سطح خود قرار دارد. قند خون اغلب در هنگام ظهر و پس از صرف غذا به بالاترین سطح خود می‎رسد.
مردم دچار دیابت در مقایسه با افراد غیر دیابتی اغلب اوقات سطح قند خون بالاتر از میزان هدف یا محدوده‎های قابل پذیرش دارند.
این اهداف بر اساس طیفی از عوامل شامل موارد مندرج در زیر متفاوت است:
• سن و میزان امید به زندگی
• دیگر اختلالات مرتبط به سلامت
• میزان ابتلاء فرد به دیابت از نظر زمانی
• ابتلاء به بیماری قلبی عروقی
• داشتن مشکلات در شریان‎های کوچک بدن
• عادت‎های شخصی و عوامل سبک زندگی
• بی‎اطلاعی از پایین بودن سطح قند خون
استرس
• بیماری
اغلب نمودارهای قند خون سطوح توصیه شده را به صورت یک دامنه نشان می‎دهند که این باعث امکان تمایز افراد مختلف در این مورد می‎شود.
انجمن دیابت آمریکا (ADA)، مرکز دیابت جاسلین (JDC) و انجمن اندوکرینولوژیست‎های بالینی آمریکا (AACE) نیز با اندکی تفاوت‎ها دستورالعمل‌های قند خون برای افراد دچار دیابت عرضه می‎کنند.

سطح قند خون هدف افراد دیابتی
(میلی‎گرم / دسی‎لیتر)
سطح قند خون افراد غیر دیابتی
(میلی‎گرم / دسی‎لیتر)

 زمان بررسی

130-80 (ADA)
130-70 (JDC)
کمتر از 110 (AACE) 
کمتر از 100  قند خون ناشتا
130-70 (JDC) کمتر از 110  پیش از غذا
کمتر از 180 (ADA & JDC)
کمتر از 140 (AACE)

کمتر از 140

2 ساعت پس از غذا
2-1 ساعت پس از غذا

بین 150-90   کمتر از 120 زمان خواب
کمتر از 70 درصد کمتر از 5.7 درصد  سطح A1C


تفسیر نتایج سنجش قند خون

خوانش تفسیر قند خون به میزان زیادی وابسته به هنجارها و هدف‎های مربوط به فرد است.
سطح قند خون خوب برای یک نفر ممکن است برای فرد دیگر بالا یا پایین باشد. در هر حال، برای مردم دچار دیابت، برخی محدوده‎های سطح قند خون به بقیه ارجحیت دارند.

قابل قبول خوب عالی سطح قند خون
145-180 (میلی‎گرم / دسی‎لیتر) 110-144 (میلی‎گرم / دسی‎لیتر) 72-109 (میلی‎گرم / دسی‎لیتر)  پیش از غذا
181-234 (میلی‎گرم / دسی‎لیتر) 127-180 (میلی‎گرم / دسی‎لیتر) 90-126 (میلی‎گرم / دسی‎لیتر) 2 ساعت پس از غذا


 برخی اشکال موقت دیابت مثل دیابت بارداری نیز برای خود دارای توصیه‌های جداگانه مربوط به قند خون هستند

 

سطح قند خون (میلی‎گرم / دسی‎لیتر)  زمان بررسی
60-90  قند خون ناشتا
60-90  پیش از غذا
100-120  یک ساعت پس از صرف غذا

 

هر کسی که دارای قند خون خیلی بالا یا خیلی پایین در هنگام ناشتا باشد باید وضعیت خون را نگران کننده ارزیابی کند.

میزان ریسک و عملکرد پیشنهادی

سطح قند خون ناشتا (میلی‎گرم / دسی‎لیتر)

به شکل خطرناکی پایین، نیاز به مراقبت پزشکی  50 یا کمتر
احتمالاً بسیار پایین، مصرف قند در صورت تجربۀ علایم کاهش قند خون مراجعه به دکتر توصیه می‌شود   90-70
محدودۀ نرمال  120-90
متوسط، به دکتر مراجعه کنید 160-120
بسیار بالا، برای کاهش سطح قند خون تلاش کنید 240-160
بسیار بالا، یکی از علایم از کنترل خارج شدن دیابت، به دکتر مراجعه کنید 300-240
بیش از حد بالا، به اورژانس مراجعه کنید  300 یا بالاتر


تا زمانی که سطح قند خون به شکل حاد بالا نباشد، راه‎هایی برای کاهش این سطح در هنگامی که بالاست وجود دارد.

راه‎هایی برای کاهش قند خون شامل:
• مصرف کربوهیدرات‎ها را به تدریج محدود کنید
• مصرف آب را برای خارج کردن قند خون اضافی افزایش دهید
• فعالیت جسمانی را برای سوزاندن قند خون اضافی افزایش دهید
• مصرف فیبر را افزایش دهید
اگر خوانش قند خون آن را غیر معمول یا غیر منتظره نشان می‎دهد به دکتر مراجعه کنید. کاربران مختلف و عوامل مربوط به دستگاه خوانش قند خون می‎تواند بر خوانش قند خون تأثیر بگذارد و سبب ناصحیح بودن آن شود.

در همین زمینه بیشتر بخوانیم:

کاهش قند خون در صبح یا هیپوگلیسمی صبحگاهی

نمودار قند خون، قند خون ناشتا، قند خون هنگام خواب، قند خون بعد از غذا، انسولین، میلی‌گرم، دسی‌لیتر، گلوکز، استرس، بارداری

پایش سطوح قند خون
پایش سطح قند خون یک بخش مهم مدیریت دیابت است. بهترین برنامه‎های پایش مونیتور کردن شخصی در محیط خانه و انجام تست‎های مورد درخواست دکتر نظیر تست A1C است.
بسیاری از انواع مونیتورهای قند خون برای پایش شخصی در دسترس هستند. اغلب مونیتورهای شخصی قند خون در آمریکا از خون گرفته شده از نوک انگشت و نوارهای تست استفاده می‌کنند. این دستگاه‎ها خوانش قند خون را به صورت میلی‎گرم / دسی‎لیتر ارائه می‎دهند.
اخیراً دستگاه‎های سنجش قند خونی ساخته شده‎اند که به جای محاسبۀ میزان قند خون از محاسبۀ گلوکز پلاسما استفاده می‎کنند. این تغییر باعث ایجاد دقت بیشتر در خوانش سطح قند خون روزانه می‌شود. در این مورد نتایج به دست آمده از خوانش شخصی میزان قند خون با نتایج تست‎های مورد درخواست دکتر نیز راحت‌تر است زیرا دکتر نیز از محاسبۀ پلاسمای گلوکز پلاسما استفاده می‎کند
ردیابی تغییرات روزانۀ سطح قند خون می‎تواند به دکترها در فهم چگونگی کارکرد برنامه‌ها و تنظیم داروها برای رسیدن به اهداف درمانی کمک کند. این کار همچنین می‎تواند اثرات رژیم غذایی و ورزش را در بیمار بازتاب دهد.
فرکانس تست قند خون در بین برنامه‎های درمان هر فرد و همچنین نوع یا مرحلۀ دیابت متفاوت است:
دیابت نوع 1 – بزرگسالان: حداقل 2 بار در روز - تا 10 بار. تست‎ها باید پیش از خوردن صبحانه، به صورت ناشتا، پیش از خوردن غذا، گاهی اوقات دو ساعت پس از صرف غذا، پیش و پس از ورزش، و زمان خواب انجام شود.
•  دیابت نوع 1– کودکان: حداقل 4 بار در روز. تست‎ها باید پیش از صرف غذا و هنگام خواب انجام شوند. همچنین احتمال درخواست انجام تست 2-1 ساعت پس از غذا، قبل و بعد از ورزش و در طول شب وجود دارد.
•  دیابت نوع 2 در انسولین یا دیگر داروهای مدیریت قند خون: فرکانس تست توصیه شده بسته به دوز انسولین و مصرف داروهای اضافی متفاوت است. آنهایی که فقط انسولین مصرف می‎کنند باید تست قند خون را هنگام ناشتا، پیش از غذا، پیش از خواب، و گاهی از اوقات در طول شب انجام دهند. افراد دارای مصرف انسولین و داروهای اضافی باید دستکم در هنگام ناشتا و زمان خواب تست را انجام دهند. افراد دارای مصرف انسولین پایه و تزریق انسولین مخلوط روزانه باید تست را هنگام ناشتا، پیش از دوزهای مخلوط و غذا و گاهی از اوقات در طول شب انجام دهند.
•  دیابت نوع 2– ریسک پایین برای پایین بودن قند خون: اغلب اوقات به انجام تست‎های روزانه نیاز نیست. انجام تست در زمان‎های صرف غذا و هنگام خواب باید اثرات تغییرات سبک زندگی بر زمان واقعی را نشان دهد. اگر اهداف مربوط به قند خون یا A1C تحقق پیدا نکنند، فرکانس تست قند باید افزایش یابد تا اینکه سطوح قند خون به محدوده‎های نرمال برگردد.
•  دیابت بارداری: افراد مصرف کنندۀ انسولین باید تست را هنگام ناشتا، پیش از غذا و یک ساعت پس از صرف غذا انجام دهند. افرادی که انسولین مصرف نمی‌کنند باید تست‌ها را در زمان ناشتا و یک ساعت پس از صرف غذا انجام دهند.
تست قند خون باید در طول دوره‎های استرس جسمانی و احساسی نظیر بارداری و افسردگی افزایش یاید. دستگاه‎هایی برای پایش مدام قند خون در دسترس هستند.

در همین زمینه مطالعۀ لینک‌های زیر در وبسایت مهرین - اخبار سلامت توصیه می‎شود:

چرا صبح‎ها قند خون من بالاست؟

پدیده سحرگاهی - چطور افزایش قند خون صبحگاهی را کنترل کنیم؟

دیابت - پایش شخصی قند خون

Source:
Blood sugar chart: Target levels throughout the day
Written by Jennifer HuizenReviewed by Natalie Olsen, RD, LD, ACSM EP-C
Last reviewed: Sat 20 May 2017