دسته بندی ها
Search - Contacts
مقالات و اخبار
Search - News Feeds
واژه نامه
تگ ها

دستورالعمل غربالگری سرطان بر مبنای سن و جنس

سرطان، غربالگری سرطان، سرطان پروستات، سرطان پستان، سرطان ریه، سرطان گردن رحم، سرطان رحم، پاپیلوما ویروس انسانی

زنان در سنین 50 تا 54 سال باید هر ساله تست ماموگرام انجام دهند

مقالات سرطان

انجمن سرطان آمریکا
• ترجمه هستی فراست‌فر

انتخـاب‌های شما در مورد رژیم غذایی، ورزش، و دیگر عادات زندگی می‎تواند بر سلامت عمومی شما و نیز ریسک ابتلا به سرطان و دیگر بیماری‎های جدی تأثیر داشته باشد. در عین حال دنبال کردن توصیــه‎های مربوط به تست‎های غربالگری سرطان اهمیت دارد. تست‎های غربالگری برای پی بردن به وجود احتمالی سرطان در مردمی به کار می‎روند که فاقد هر گونه علامت ابتلا به سرطان هستند. غربالگری به شما بهترین شانس را برای پی بردن زودهنگام به سرطان، در هنگامی که سرطان هنوز محدود بوده و رشد نیافته است، عرضه می‎دارد.
مجموعۀ راهنمای زیر اطلاعاتی در مورد گزینه‎های مربوط به سبک زندگی که می‎توانند ریسک ابتلا به سرطان را کاهش دهند، و تست‎های غربالگری سرطان بر مبنای سن در اختیار شما قرار می‎دهد.

• اگر شما 21 تا 29 ساله هستید، این تست‎ها برای برخی سرطان‎ها بر مبنای سن و جنس برای شما توصیه می‎شود:

مردان

تست سرطان کولون
به این نکته پی ببرید که آیا به دلیل تاریخچۀ خانوادگی، اختلالات ژنتیکی یا دیگر عوامل، شما در معرض ریسکی بالاتر از سطح میانگین در مورد این سرطان قرار دارید یا خیر. اگر ریسک شما بالاتر از میزان میانگین باشد باید در این باره و زمان آغاز تست‎های غربالگری و نوع تست‎ها با متخصصان مراقبت‌های پزشکی مشورت کنید.

زنان

تست سرطان پستان
حالات نرمال پستان خود را بشناسید و لمس کنید و هر گونه تغییرات غیر نرمال بروز یافته در پستان را با پزشک در میان بگذارید.
پی ببرید که آیا ریسک شما در مورد سرطان پستان از میزان میانگین بیشتر است یا خیر. اگر این ریسک بیشتر نباشد، به انجام تست در این زمان نیازی نیست. اگر ریسک بیشتر باشد در مورد زمان انجام ماموگرام یا سایر تست‎ها با پزشک مشورت کنید.

سرطان دهانۀ رحم
پیش از سن 21 سالگی به انجام تست در مورد این سرطان نیازی نیست.
این تست باید از سن 21 سالگی انجام شود و از سن 29 سالگی به بعد باید هر 3 سال یک بار تست پاپ انجام گیرد.
انجام تست‌های پاپیلوماویروس انسانی (HPV) نیاز نیست مگر اینکه نتیجۀ تست پاپ غیر نرمال باشد.
حتی در صورتی که علیه پاپیلوماویروس انسانی واکسینه شده‌اید تست‎های توصیه شده را پیگیری کنید.

تست سرطان روده بزرگ
به این موضوع پی ببرید که آیا بر اثر تاریخچۀ خانوادگی، اختلالات ژنتیک یا دیگر عوامل در ریسک بالاتری برای ابتلا به این سرطان قرار دارید یا خیر. اگر جواب منفی باشد به انجام این تست در این زمان نیازی نیست. اگر در معرض ریسک بالاتری قرار دارید، برای تعیین زمان و نوع تست‎های مورد نیاز با پزشک مشورت کنید.

• اگر شما از نظر سنی در محدودۀ 30 تا 39 سالگی قرار دارید انجام تست‎های زیر برای برخی سرطان‎ها بر مبنای جنس و سن به شما توصیه می‎شود:

مردان

تست سرطان کولون
به این موضوع پی ببرید که آیا بر اثر تاریخچۀ خانوادگی، اختلالات ژنتیکی یا سایر عوامل در ریسک بالاتری برای ابتلا به سرطان رودۀ بزرگ قرار دارید یا خیر. اگر جواب منفی باشد، شما نیازی به انجام تست مزبور در این محدودۀ زمانی نخواهید داشت. اگر جواب مثبت باشد در مورد نوع تست‎های مورد نیاز و زمان آغاز انجام آنها با پزشک مشورت کنید.

زنان

تست سرطان پستان
به حالت نرمال پستان خود دقیق شوید و آن را احساس کنید و در صورت وجود هر گونه علامت یا نشانۀ غیر نرمال موضوع را با پزشک در میان بگذارید.
به این موضوع پی ببرید که آیا در مورد شما خطر ابتلا به سرطان پستان بیش از میزان میانگین است یا خیر. اگر جواب منفی باشد، به انجام تست در این زمان نیازی نیست. اگر جواب مثبت است، در مورد زمان آغاز تست‌های ماموگرام یا دیگر تست‎های غربالگری سرطان پستان با پزشک مشورت کنید.

سرطان دهانۀ رحم
با آغاز 30 سالگی زنان دارای ریسک متوسط باید هر 5 سال یک بار یک تست پاپ و پاپیلوماویروس انسانی را انجام دهند (این رویکرد ترجیحی محسوب می‎شود) یا اینکه هر 3 سال یک بار فقط یک تست پاپ انجام دهند. حتی در صورت انجام واسیناسیون علیه پاپیلوماویروس انسانی تست‎های توصیه شده را انجام دهید.
در صورتی که به عللی غیر مرتبط با سرطان گردن رحم تحت عمل هیسترکتومی برای برداشتن رحم و گردن رحم قرار گرفته‎اید، نیازی به انجام تست‌های مزبور نخواهد بود.

سرطان روده بزرگ
به این موضوع پی ببرید که آیا ریسک ابتلا به سرطان کولون به دلیل تاریخچۀ خانوادگی، اختلال ژنتیکی یا سایر عوامل در شما بیش از حد میانگین است یا خیر. در صورت منفی بودن جواب، شما به انـجام تست سرطان کولون در این زمان نیازی ندارید. اما اگر شما در معرض افزایش ریسک ابتلا به این سرطان قرار داشته باشید باید در مورد زمان آغاز تست‎ها و نوع تست‎های مورد نیاز با پزشک مشورت کنید.

• اگر شما در سنین 40 تا 49 سالگی قرار دارید تست‎های زیر بر مبنای سن و جنس برای شما توصیه می‎شود.

مردان

تست سرطان روده بزرگ
به این موضوع پی ببرید که آیا به دلیل تاریخچۀ خانوادگی، اختلالات ژنتیکی یا دیگر عوامل در ریسک بالاتری برای ابتلا به سرطان مزبور قرار دارید یا خیر. اگر جواب منفی است، به انجام تست در این زمان نیازی نخواهد بود. اما اگر شما در معرض ریسک بالاتری برای ابتلا به این سرطان قرار دارید با پزشک خود در مورد زمان و نوع تست‎های مورد نیاز مشورت کنید.

تست سرطان پروستات
با رسیدن به سن 45 سالگی مردانی که ریسک ابتلا به سرطان پروستات در آنان بیش از سطح میانگین است باید در مورد احتمالات، ریسک‎ها و فواید بالقوۀ تست شدن در صورت تمایل به انجام آنـها با پزشک مشورت کنند. این موضوع شامل مردان آمریکایی آفریقایی تبار و تمامی مردان دیگری می‎شود که یکی از خویشاوندان نزدیک آنان (پدر، برادر، پسر) در سنین پایین 65 سال دچار سرطان پروستات بوده‌اند.
مردانی که در میان اعضاء نزدیک خانوادۀ آنها بیش از یک فرد مبتلا به سرطان پروستات وجود داشته است حتی در ریسک بالاتری برای ابتلا به این سرطان قرار دارند و باید برای آغاز تست‎های مرتبط در 40 سالگی با پزشک مشورت کنند.

زنان

تست سرطان پستان
زنان در سنین 40 تا 44 سالگی باید در مورد انجام سالانۀ غربالگری سرطان پستان با استفاده از ماموگرام‎ها تصمیم بگیرند. در هنگام تصمیم‎گیری فواید و مضرات غربالگری باید مورد ملاحظه قرار گیرد.
با آغاز 45 سالگی، زنان باید هر ساله تست‎های ماموگرام را انجام دهند.
دانستن این موضوع اهمیت دارد که آیا زن در معرض ریسک بالایی برای ابتلا به سرطان پستان قرار دارد یا خیر. اگر این احتمال در مورد زن مطرح است وی باید در مورد زمان انجام ماموگرام‎ها و نیز نیاز احتمالی به انجام تست‌های دیگر در کنار ماموگرام با پزشک مشورت کند.
در عین حال توجه داشتن به حالت نرمال پستان و گزارش هر گونه تغییرات احتمالی به پزشک اهمیت دارد.

تست سرطان گردن رحم
هر 5 سال یک بار یک تست پاپ و یک تست پاپیلوماویروس انسانی انجام دهید (رویکرد مرجح) یا هر 3 سال یک بار یک تست پاپ انجام دهید.
حتی در صورت انجام واکسیناسیون در مورد پاپیلوماویروس انسانی از دستورالعمل غربالگری پیروی کنید.
در صورتی که زنان به دلایلی غیر مرتبط به سرطان گردن رحم مورد عمل هیسترکتومی برداشتن رحم و گردن رحم قرار گرفته باشند به انجام تست مزبور نیازی نخواهند داشت.
زنان دارای تاریخچۀ یک مورد پیش‌سرطانی جدی باید انجام تست را در طول 20 سال پس از تشخیص ادامه دهند.

تست سرطان روده بزرگ
به این موضوع پی ببرید که آیا به دلیل تاریخچۀ خانوادگی، اختلالات ژنتیکی یا دیگر عوامل در ریسک بالاتری برای ابتلا به سرطان کولون قرار دارید یا خیر. اگر ریسک ابتلا به این سرطان در شما بالا باشد با پزشک در مورد زمان آغاز تست‎ها و نوع آنها مشورت کنید.

• اگر شما در سنین 50 تا 64 سالگی قرار دارید تست‎های زیر برای برخی سرطان‌ها بر مبنای سن و جنس به شما توصیه می‎شود.

مردان

تست سرطان روده بزرگ
تمامی مردان دارای ریسک میانگین باید آغاز تست را در سن 50 سالگی در دستور کار قرار دهند. چند گزینۀ مختلف برای تست شدن وجود دارد. در مورد مناسبت‎ترین تست برای خود و فاصلۀ زمانی انجام آنها با پزشک مشورت کنید.

تست سرطان پروستات
با رسیدن به 50 سالگی تمامی مردان دارای ریسک متوسط که در فکر انجام تست‎ها هستند، باید در مورد احتمالات، ریسک‎ها، و فواید بالقوۀ انجام تست‎ها با پزشک مشورت کنند.

تست سرطان ریه
اگر شما 55 ساله یا مسن‎تر هستید باید در مورد تاریخچۀ مصرف سیگار و اینکه آیا باید برای بررسی علایم اولیۀ سرطان ریه مورد CT اسکن با دوز پایین قرار بگیرید یا خیر، با پزشک مشورت کنید. تست‎ها ممکن است مفید باشند در صورتی که شما اکنون سیگاری هستید یا پیشتر بوده‎اید (در طول 15 سال منتهی به زمان مزبور سیگار را ترک کرده‎اید)، هیچ علامتی از ابتلا به سرطان ریه ندارید، و نیز در صورتی که تاریخچۀ مصرف 30 پاکت سیگار در سال را دارید. (یک پاکت - سال به معنی 1 پاکت سیگار در هر روز سال است. یک پاکت به مـدت 30 سال یا 2 پاکت به مدت 15 سال هر دو به معنی 30 پاکت - سال است). پیش از انجام تست شما باید در مورد فواید، محدویت‎ها، ریسک‎ها، و هزینه‎های بالقوۀ تست‎ها با پزشک مشورت کنید. دانستن هزینۀ انجام تست نیز مهم است - تمامی تست‌ها تحت پوشش بیمه‎ها قرار ندارند.

زنان

تست سرطان پستان
زنان در سنین 50 تا 54 سال باید هر ساله تست ماموگرام انجام دهند. زنان باید مطمئن شوند که محاسن و معایب غربالگری سرطان پستان را درک کرده‎اند.
با آغاز 55 سالگی زنان باید انجام تست ماموگرام را هر دو سال یک بار در دستور کار قرار دهند یا همچنان انجام سالانۀ این تست را ادامه دهند.
دانستن این موضوع مهم است که آیا ریسک ابتلا به سرطان پستان در شما بالاتر از سطح میانگین است یا خیر. اگر این ریسک در مورد شما بالاتر باشد در مورد دیگر تست‌هایی که باید همراه ماموگرام در مورد شما انجام شود با پزشک مشورت کنید. همچنین دانستن حالت نرمال پستان شما و احساس آن و گزارش هر گونه تغییرات احتمالی در نمای ظاهری پستان و احساس آن در لمس به پزشک مهم است.

تست سرطان گردن رحم
هر پنج سال یک بار یک تست پاپ و یک تست پاپیلوماویروس انسانی انجام دهید (رویکرد ترجیحی) یا هر 3 سال یک بار یک تست پاپ انجام دهید.
در صورتی که به دلایل غیر مرتبط به سرطان گردن رحم تحت عمل هیسترکتومی برداشتن رحم یا گردن رحم قرار گرفته‎اید نیازی به انجام این تست‎ها نخواهد بود.
زنان دارای تاریخچۀ جدی پیش‌سرطان گردن رحم باید انجام تست‏ها را تا 20 سال پس از تشخیص ادامه دهند.

تست سرطان روده بزرگ
تمامی زنان دارای ریسک متوسط باید انجام تست را در 50 سالگی آغاز کنند. چند گزینۀ مختلف در مورد تست‎ها وجود دارد. در مورد بهترین گزینه برای خود و فاصلۀ زمانی انجام تست‎ها با پزشک مشورت کنید.

تست سرطان ریه
اگر شما 55 ساله یا مسن‎تر هستید باید در مورد تاریخچۀ مصرف سیگار و اینکه آیا باید برای بررسی علایم اولیۀ سرطان ریه مورد CT اسکن با دوز پایین قرار بگیرید یا خیر، با پزشک مشورت کنید. تست‎ها ممکن است مفید باشند در صورتی که شما اکنون سیگاری هستید یا پیشتر بوده‎اید (در طول 15 سال منتهی به زمان مزبور سیگار را ترک کرده‎اید)، هیچ علامتی از ابتلا به سرطان ریه ندارید، و نیز در صورتی که تاریخچۀ مصرف 30 پاکت سیگار در سال را دارید. (یک پاکت - سال به معنی 1 پاکت سیگار در هر روز سال است. یک پاکت به مـدت 30 سال یا 2 پاکت به مدت 15 سال هر دو به معنی 30 پاکت - سال است). پیش از انجام تست شما باید در مورد فواید، محدویت‎ها، ریسک‎ها، و هزینه‎های بالقوۀ تست‎ها با پزشک مشورت کنید. دانستن هزینۀ انجام تست نیز مهم است - تمامی تست‌ها تحت پوشش بیمه‎ها قرار ندارند.


• اگر شما 65 ساله یا مسن‎تر هستید تست‎های زیر برای برخی سرطان‎ها بسته به سن و جنس برای شما توصیه می‎شود.

مردان

تست سرطان روده بزرگ
انجام تست توصیه می‎شود، و گزینه‎های متعددی در این مورد وجود دارد. در مورد بهترین تست برای خود و فواصل زمانی انجام آن با پزشک مشورت کنید/

تست سرطان پروستات
وضعیت عمومی سلامت مرد و نه فقط سن به تنهایی، در هنگام تصمیم‎گیری برای تست سرطان پروستات اهمیت دارد. مردانی که انتظار حداقل ده سال زندگی دیگر در مورد آنها مطرح است باید با پزشک در مورد احتمالات، ریسک‎ها، و فواید بالقوۀ تست سرطان پروستات مشورت کنند.

تست سرطان ریه
اگر شما 55 ساله یا مسن‎تر هستید باید در مورد تاریخچۀ مصرف سیگار و اینکه آیا باید برای بررسی علایم اولیۀ سرطان ریه مورد CT اسکن با دوز پایین قرار بگیرید یا خیر، با پزشک مشورت کنید. تست‎ها ممکن است مفید باشند در صورتی که شما اکنون سیگاری هستید یا پیشتر بوده‎اید (در طول 15 سال منتهی به زمان مزبور سیگار را ترک کرده‎اید)، هیچ علامتی از ابتلا به سرطان ریه ندارید، و نیز در صورتی که تاریخچۀ مصرف 30 پاکت سیگار در سال را دارید. (یک پاکت - سال به معنی 1 پاکت سیگار در هر روز سال است. یک پاکـت به مدت 30 سال یا 2 پاکت به مدت 15 سال هر دو به معنی 30 پاکت - سال است). پیش از انجام تست شما باید در مورد فواید، محدویت‎ها، ریسک‎ها، و هزینه‎های بالقوۀ تست‎ها با پزشک مشورت کنید. دانستن هزینۀ انجام تست نیز مهم است - تمامی تست‌ها تحت پوشش بیمه‎ها قرار ندارند.

زنان

تست سرطان پستان
شما باید تست ماموگرام را هر دو سال یک بار انجام دهید یا می‎توانید انجام آن را به صورت سالانه انتخاب کنید. زنان باید مطمئن شوند که از مزایا و معایب غربالگری سرطان پستان آگاه شده‎اند.
دانستن این موضـوع که آیا شما در ریسکی بالاتر از میزان میانگین قرار دارید یا خیر اهمیت دارد. اگر جواب مثبت باشد، زنان باید در مورد دیگر تست‎های مورد نیاز برای انجام شدن در کنار ماموگرام با پزشک مشورت کنند. در عین حال درک دقیق نمای ظاهری نرمال پستان و گزارش هر گونه تغییرات بروز یافته در آن به پزشک مهم است.

تست سرطان گردن رحم
در صورتی که تست سرطان گردن رحم در طول 10 سال گذشته در مورد شما با نتایج نرمال همراه بوده است دیگر به انجام تست در این مورد نیازی نیست.
در صورتی که به دلایلی غیر مرتبط به سرطان گردن رحم تحت عمل هیسترکتومی برداشتن رحم و گردن رحم قرار گرفته‎اید به انجام تست نیازی نخواهد بود.
زنان دارای تاریخچۀ پیش‎سرطان جدی گردن رحم باید انجام تست‎ها را تا 20 سال پس از تشخیص اولیه ادامه دهند.

تست سرطان کولون
انجام تست توصیه می‎شود، و گزینه‌های متعددی در این مورد وجود دارد. در مورد بهترین گزینه‌ها برای خود و فواصل زمانی انجام تست‎ها با پزشک مشورت کنید.

تست سرطان ریه
اگر شما 55 ساله یا مسن‎تر هستید باید در مورد تاریخچۀ مصرف سیگار و اینکه آیا باید برای بررسی علایم اولیۀ سرطان ریه مورد CT اسکن با دوز پایین قرار بگیرید یا خیر، با پزشک مشورت کنید. تست‎ها ممکن است مفید باشند در صورتی که شما اکنون سیگاری هستید یا پیشتر بوده‎اید (در طول 15 سال منتهی به زمان مزبور سیگار را ترک کرده‎اید)، هیچ علامتی از ابتلا به سرطان ریه ندارید، و نیز در صورتی که تاریخچۀ مصرف 30 پاکت سیگار در سال را دارید. (یک پاکت - سال به معنی 1 پاکت سیگار در هر روز سال است. یک پاکت به مدت 30 سال یا 2 پاکـت به مدت 15 سال هر دو به معنی 30 پاکت - سال است). پیش از انجام تست شما باید در مورد فواید، محدویت‎ها، ریسک‎ها، و هزینه‎های بالقوۀ تست‎ها با پزشک مشورت کنید. دانستن هزینۀ انجام تست نیز مهم است - تمامی تست‌ها تحت پوشش بیمه‎ها قرار ندارند.

Source:
Cancer Screening Guidelines By Age
Last Revised: September 15, 2017
American Cancer Society

نظرات (0)

تاکنون هیچ نظری درباره این مطلب ارائه نشده است.

نظر خود را اضافه کنید.

نظر شما پس از بازبینی منتشر می‌شود.
پیوست ها (0 / 3)
Share Your Location
عبارت تصویر زیر را بازنویسی کنید.