دسته بندی ها
Search - Contacts
مقالات و اخبار
Search - News Feeds
واژه نامه
تگ ها

سیگارهای الکترونیک معطر دارای مواد شیمیایی مرتبط به بیماری‌های تنفسی هستند

مقالات سیگار / دخانیات / ترک سیگار

ترجمه هامیک رادیان

محققان دانشکدة بهداشت عمومی هاروارد تی. اچ. کشف کرده‌اند که بسیاری از سیگارهای الکترونیک طعم‌دار و مایعات ممکن است حاوی مواد شیمیایی همراه مشکل تنفسی خطرناک باشند.
در 47 نوع از 51 نوع سیگارهای الکترونیک طعم‌دار و مایعات الکترونیک تست شده توسط محققان، دستکم یکی از مواد شیمیایی بسیار مضر وجود داشت.
تحقیق جدید، منتشر شده در  Environmental Health Perspectives، شکافی را در تحقیق در مورد سیگارهای الکترونیک نشانه می‌رود؛ با وجودی که بیش از 7000 نوع سیگارهای الکترونیک طهم‌دار و مایعات معطر در بازار وجود دارد، مطالعات اندکی به بررسی مواجهه با مواد شیمیایی طعم دهنده پرداخته‌اند.
مواد شیمیایی طعم‌دار در اوایل سال‌های 2000، بعد از گزارش ظهور انسداد برونشیولیت – یک وضعیت تنفسی مضر که می‌تواند در موارد حاد تنها با پیوند ریه درمان شود – در میان کارگران یک کارخانة فرآوری مایکروویو – پاپ‌کورن تحت بررسی موشکافانه قرار گرفتند.
این وضعیت از آن زمان به عنوان به اصطلاح "ریة پاپ‌کورن" ارجاع داده می‌شود، و گسترش آن با استنشاق مخلوط مواد شیمیایی طعم دهنده کره همراه است.
نویسندة رهبر مطالعه جوزف آلن، استادیار "علوم ارزیابی در معرض قرار گرفتن" می‌گوید: «به هر حال، دی استیل و دیگر طعم‌دهنده‌های شیمیایی مرتبط، در بسیاری از دیگر فرآورده‌ها فراتر از پاپ کورن با طعم کره، شامل طعم میوه، طعم الکل - و ما در مطالعة خود آموختیم - که در سیگارهای الکترونیک با طعم آب‌نبات کاربرد دارند.»
طعم‌های مورد استفاده در "پاپ کورن" در فهرست GRAS به طور کلی به عنوان ایمن، به رسمیت شناخته شده است، به هر جهت، این اظهار ایمنی عمل فقط اشارة بیشتری به آشکارسازی مواد شیمیایی شامل استنشاقی دارد، فرآیندی که بسیار کم شناخته شده است.
دی‌استیل و دو ترکیب طعم دهندة دیگر یعنی استوئین و 2، 3 – پنتانیدوئین در شماری از دیگر طعم‌دهنده‌های افزوده شده به کره، شامل بسیاری مواد که می‌توان در کارتریج سیگارهای الکترونیک طعم‌دار یافت، پیدا می‌شود.

92٪ طعم‌دهنده‌های تست شده به شدت مضر هستند
پروفسور آلن و تیم او فرض کرده‌اند که این مخلوط‌ها را به احتمال زیاد می‌توان در سیگارهای الکترونیک طعم‌دار یافت، و بنابراین آنها به آزمایش بر روی 51 نوع سیگارهای الکترونیگ طعم‌دار و مایعات فروخته شده از طرف برندهای پیشرو برای هر یک از 3 مادة شیمایی مزبور پرداختند.
آزمایش با گذاشتن سیگارهای الکترونیک درون یک محفظة مهر و موم شده که در آنجا یک دستگاه هر 8 ثانیه یک بار به هوا می‌دمید با وقفه‌ای 15 تا 30 ثانیه‌ای آغاز شد.
دی‌استیل در 47 مورد از 51 طعم‌دهندة مورد آزمایش یافته شد. استوئین در 46 مورد از طعم‌دهنده‌ها کشف شد، و 2، 3 پنتادوئین در 23 طعم دهنده یافته شد. در مجموع 92٪ از طعم‌دهنده‌های تست شده حاوی حداقل یکی از 3 مادة شیمیایی مزبور بودند.
در کمال شگفتی، محققان دریافتند که "تنباکو" و "منتول " سیگارهای الکترونیک شامل دی‌استیل بودند، علیرذغم این واقعیت که این طعم‌دهنده‌ها در فهرست طعم دهنده‌های شامل مواد شییمایی ادارة ایمنی بهداشت و درمان (OSHA) نیستند.
محققان جمع‌بندی می‌کنند که با توجه به همبستگی میان دی‌استیل و بیماری‌های شدید تنفسی، عمل فوری برای ارزیابی بیشتر موضوع قرار گرفتن در معرض مواد شیمیایی از طریق استفاده از سیگار الکترونیکی توصیه می‌شود.
نویسندة همکار مطالعه پروفسور دیوید کریستیانی جمع‌بندی می‌کند: «علاوه بر سطوح متفاوت مواد اعتیادآور شامل نیکوتین، آنها همچنین شامل دیگر مواد شیمیایی سرطانزا مانند فورمالدئید، و آن‌گونه که مطالعة ما نشان می‌دهد، مواد شیمیایی طعم دهنده است که می‌توانند سبب ایجاد آسیب ریه شوند.»

آیا طعم‌دهنده‌ها برای بچه‌ها و نوجوانان جذابند؟
نگرانی دیگر نویسندگان این است که چگونه برخی از این طعم دهنده‌ها که با نام‌هایی همانند کاپ‌کیک، کاتن کندی، فروت اسکوئیرتز و الین بلاد تبلیغ می‌شوند به طور مشخص ممکن است برای بچه‌ها و نوجوانان جذاب باشند.
مراکز کنترل و پیشگیری بیماری‌ها برآورد می‌کند که 78/1 میلیون بچه از سال 2012 سیگارهای الکترونیک استفاده کرده بودند، و 160000 نفر از این بچه‌ها گزارش دادند که هرگز سیگارهای تنباکودار استفاده نکرده‌اند.
سالیان اخیر در قیاس با گذشته شاهد توجه عمومی بیشتر نسبت به سیگارهای الکترونیک بوده است. بر مبنای داده‌های سازمان بهداشت جهانی (WHO)، 3 میلیارد دلار در ایالات متحد آمریکا برای سیگارهای الکترونیک هزینه شد، و میزان فروش انتظار می‌رود که در 15 سال آینده 17 بار افزایش یابد.
علی‌رغم محبوبیت، سیگارهای الکترونیک در حال حاضر در ایالات متحد آمریکا عمومیت ندارند، با وجود این سازمان غذا و دارو (FDA) پیشنهاد کرده است که سیگارهای الکترونیک را مشمول دیگر اقلام مورد نظارت خود شامل تنباکو و نیکوتین کند.
تا این طرح بگذرد، این نیاز برای محققان باقی است که در مورد سیگارهای الکترونیک تحقیق کنند، تا اطمیان حاصل شود که این ابزار ارزشمند برای ترک سیگار در حد امکان ایمن ساخته شود.

نظرات (0)

تاکنون هیچ نظری درباره این مطلب ارائه نشده است.

نظر خود را اضافه کنید.

نظر شما پس از بازبینی منتشر می‌شود.
پیوست ها (0 / 3)
Share Your Location
عبارت تصویر زیر را بازنویسی کنید.