دسته بندی ها
Search - Contacts
مقالات و اخبار
Search - News Feeds
واژه نامه
تگ ها

لکه‌بینی در برابر پریود: چگونه تفاوت‌ها را تشخیص دهیم

لکه‎بینی، پریود، قاعدگی، عادت ماهانه، سرطان تخمدان، گردن رحم، واژن، تخمک‎گذاری، جراحت واژن، درد لگن،  مشکلات باروری،  پریودهای نامنظم

برخی پریودها با لکه‎بینی شروع یا با آن تمام می‎شوند، و خونریزی عادت ماهانه در برخی زنان کمتر از دیگران است. بر این مبنا بازگویی تفاوت میان این دو مشکل است.

مقالات بهداشت زنان / زنان و زایمان

• زاؤن ویلینز، دکتر دبِرا رُز ویلسون
ترجمۀ هستی فراست‎فر


اغلب زنان حداقل یک مورد لکه‌بینی را تجربه می‌کنند، و برای برخی از آنها لکه‌بینی کاملاً شایع است. اما زنان چگونه باید تفاوت میان لکه‌بینی و پریود یا عادت ماهانه را تشخیص دهند؟
لکه‌بینی معمولاً از جملۀ مسائل جدی پزشکی تلقی نمی‌شود. در هر حال ثبت زمان لکه‌بینی، میزان ادامۀ آن، و دیگر جزئیات مرتبط، می‌تواند به تعیین علت لکه‌بینی کمک کند.
برخی پریودها با لکه‌بینی شروع یا با آن تمام می‌شوند، و خونریزی عادت ماهانه در برخی زنان کمتر از دیگران است. بر این مبنا بازگویی تفاوت میان این دو مشکل است.


مطالب این مقاله:
• لکه‎بینی و پریود: چه تفاوتی دارند؟
• علل شایع لکه‎بینی
• چه هنگامی باید به دکتر مراجعه کرد


لکه‎بینی و پریود: چه تفاوتی دارند؟
لکه‌بینی به هر خونریزی واژن اطلاق می‌شود که علت آن عادت ماهانه در زنان نباشد. برخی زنان نیز به خونریری ملایم پیش و پس از پریود زیر عنوان لکه‌بینی اشاره می‌کنند.
بعضی از زنان چرخۀ عادت ماهانۀ خود را پیگیری می‌کنند و می‌دانند که چه چیزی برای بدن آنها وضعیت نرمال محسوب می‎شود، و این بدین معنی است که آنها معمولاً می‌توانند تفاوت میان لکه‌بینی و خونریزی منظم را تشخیص دهند.

نشانه‌های خونریزی قاعدگی
خونریزی قاعدگی در زنان غیر باردار تقریباً هر 28 روز یک بار بروز می‌کند. هر ماه، جدار داخلی رحم برای آماده شدن جهت بارداری سفت می‌شود. اگر زن، باردار نشود، رحم پوشش خود را می‌ریزد که این سبب پریود ماهانه می‌شود.
برخی خصوصیات خونریزی قاعدگی شامل موارد زیر است:
• زمان‌بندی منظم: اگرچه فاصلۀ زمانی پریودها میان زنان متفاوت است، اغلب زنان در زمان مشخصی در هر ماه دچار پریود می‌شوند.
• الگوی قابل پیش‌بینی خونریزی: خونریزی عادت ماهانه در هر زنی الگوی خاص خودش را دنبال می‌کند. برای بسیاری از زنان، پریود ماهانه با "لکه‌بینی" شروع می‌شود، خونریزی به مدت یک یا دو روز شدید می‌شود، و سپس به تدریج از میزان این خونریزی کاسته می‌شود تا اینکه با لکۀ خون به پایان می‌رسد.
• زمان سپری شده بدون خونریزی: برخی زنان دچار عدم تعادل هورمونی یا زنان دچار مشکلات سلامت ممکن است سراسر ماه دچار لکه‌بینی باشند. پریودها معمولاً 5 تا 7 روز طول می‌کشند و در طول ماه ادامه پیدا نمی‌‎کنند.
• خونریزی قاعدگی اغلب با علایم دیگری همراه می‌شود: در هفتۀ پریود یا قبل از آن، تغییرات هورمونی می‌تواند محرک علایمی مثل فروافتادگی پستان، و سردرد شود. از آنجا که رحم برای بیرون ریختن خون جدار رحم منقبض می‌شود، برخی از زنان دچار کرامپ‌هایی می‌شوند که می‌تواند طیفی از خفیف تا شدید را شامل باشد.
• خون قاعدگی معمولاً سرخ‌رنگ است: اگرچه خون قاعدگی ممکن است در آغاز و پایان پریود قهوه‌ای رنگ باشد، رنگ خون می‌تواند در تمایز میان لکه‎بینی و قاعدگی کمک کند. برخی از زنان لخته یا رشته‌های بزرگ خون را در پریود ماهانۀ خود می‌بینند، که این در مورد لکه‌بینی کمتر شایع است.


در این زمینه بیشتر بخوانیم:
14 علت شایع بی‌نظمی پریود یا پریود نامنظمخارش واژن در زمان پریود


نشانه‌های لکه‎بینی
طیفی از عوامل می‌توانند سبب لکه‌بینی شوند، و الگوی لکه‌بینی در هر زنی می‌تواند اندکی متفاوت از دیگری باشد.
برخی از مشخصات لکه‌بینی عبارتند از:
• بی‌نظمی زمانی: زنان ممکن است یک روز لکه‌بینی داشته باشند، بعد لکه‌بینی قطع شود و دوباره شروع گردد. برخی از زنان به طور متناوب در طول ماه دچار لکه‌بینی می‌شوند.
• مرتبط با اتفاقات قابل پیش‎بینی چرخۀ عادت ماهانه: لکه‌بینی غیر قابل توضیح اغلب نامنظم است. اما لکه‌‌بینی همچنین ممکن است در کنار تخمک‌‌گذاری بروز کند. برخی از زنان ماهانه یک یا دو روز دچار لکه‎بینی خفیف می‌شوند.
• ممکن است مرتبط به جراحت یا دیگر علایم باشد: این شامل درد ناحیۀ شکمی می‌شود.
• رنگ خون لکه‌بینی اغلب با خون نرمال عادت ماهانۀ زن تفاوت دارد: برخی از زنان خون لکه‌‌بینی‌ آنها قهوه‌ای رنگ است. دیگران این خون را دارای رنگ روشن‌تر، بافت متفاوت و بوی عجیب و غریب می‌بینند.
• ممکن است ناشی از داروهای پیشگیری هورمونی باشد: آغاز پیشگیری از بارداری با داروی جدید هورمونی می‌تواند مقدار و مدت خونریزی را تغییر دهد.


در همین زمینه بیشتر بخوانیم:
خونریزی نامنتظره یا خونریزی در فواصل بین پریودها، و دوران بارداری


علل شایع لکه‌بینی
لکه‌بینی همیشه به این معنی نیست که مشکلی وجود دارد. برخی از شایع‌ترین علل لکه‌بینی زنان شامل موارد زیر است:

تخمک‌گذاری
وقتی تخمدان‌ها در هنگام تخمک‌گذاری تخمک رها می‌کنند، یک پارگی کوچک در فولیکول امکان بیرون آمدن تخمک‌ها را می‌دهد. در برخی زنان، این موضوع سبب بروز لکه‌بینی خفیف می‌شود که به مدت یک روز ادامه پیدا می‌کند. امکان بروز یک درد شدید و ناگهانی پیش از انجام تخمک‌گذاری وجود دارد.
لکه‌بینی تخمک‌گذاری در میانۀ چرخه عادت ماهانه جا می‌گیرد و هرگز شدید نیست. در موارد نادر این لکه‌بینی می‌تواند با کرامپ خفیف همراه شود که امکان دارد چند ساعت تا یک روز ادامه داشته باشد.

خونریزی ناشی از ایمپلنت
در حدود یک هفته پس از بارور شدن تخمک توسط اسپرم، تخمک باید در رحم کاشته شود. گاهی از اوقات این روند سبب خونریزی خفیف می‌شود که خونریزی ایمپلنت نامیده می‌شود.
این خونریزی معمولاً یک یا دو روز ادامه دارد و در حدود یک هفته پیس از تخمک‌گذاری بروز می‎کند. این وضعیت معمولاً در حدود یک یا دو هفته پیش از پریود زنان امکان بروز دارد.

داروهای هورمونی پیشگیری از بارداری 
داروهای هورمونی پیشگیری از بارداری شامل قرص‌های کنترل بارداری، و تزریق‌های هورمونی و ایمپلنت‌ها، می‏‌توانند سبب لکه‌بینی شوند. لکه‌بینی به ویژه در ماه‌های اول، یعنی زمانی که هورمون‌های بدن خود را با داروهای پیشگیری هماهنگ می‌کنند، شایع است.
لکه‌بینی امکان دارد که به مرور زمان دچار تغییراتی شود، به طور متناوب بروز کند یا از الگوهای قابل پیش‌بینی تبعیت نماید. اگر لکه‌بینی چندین ماه پس از آغاز مصرف داروهای پیشگیری از بارداری، در زنانی که فاقد سابقۀ لکه‌بینی بودند شروع شود، این ممکن است نشانۀ وجود مشکلی زیربنایی باشد که زن باید برای بررسی آن به دکتر مراجعه کند.

شیردهی
شیردهی، تخمک‌گذاری را سرکوب می‎کند، مشخصاً اگر بچه به صورت انحصاری فقط از شیر مادر تغذیه کند. این موضوع اهمیت دارد که بدانیم تخمک‌گذاری در حدود 2 هفته قبل از اولین پریود شروع می‌شود، بنابراین امکان باردار شدن در هنگام شیردهی وجود دارد.
به هر حال، بسیاری از زنان شیرده دچار لکه بینی می‌شوند. چرخش‌های هورمونی مرتبط به شیردهی می‌تواند سبب لکه‌بینی شود.
تغییرات هورمونی که در هنگام آماده شدن بدن برای تخمک‌گذاری پس از اولین زایمان روی می‌دهد نیز می‌توانند محرک لکه‌بینی باشند.

فیبروئید رحم (فیبروم رحم) یا پولیپ رحم
فیبروئیدها و پولیپ‌‌های رحم توده‌های غیر سرطانی در رحم هستند. در هر حال امکان بزرگ شدن آنها وجود دارد، و می‌توانند سبب بروز درد و دیگر علایم شوند.
بسیاری از زنان دچار فیبروئید یا پولیپ رحم خونریزی نامنظم میان پریودها را تجربه می‎کنند. برخی انواع لکه‌بینی نیز پیامی از وجود این توده‎ها در رحم است. این شامل لکه‎بینی‌هایی است که در طول چندین چرخۀ عادت ماهانه ادامه دارند، یا آنهایی که با موارد زیر همراهی می‎شوند:
درد لگن
• مشکلات باروری
• پریودهای نامنظم

جراحت‎ها
جراحت واژن، گردن رحم یا رحم می‌تواند سبب بروز خونریزی غیر نرمال شود. برای مثال خشونت جنسی یا تست PAP، می‌تواند باعث تحریک و آزار گردن رحم یا بافت واژینال و سبب خونریزی شود.
اگر خونریزی کم باشد و با درد همراه نباشد، معمولاً خوب است که منتظر از بین رفتن آن باشیم. در هر حال، خونریزی غیر قابل توضیح که شدید یا با درد همراه است یک فوریت پزشکی محسوب می‌شود.

سقط جنین
در حدود نیمی از زنانی که در طول بارداری به خونریزی مبتلاء می‌شوند دچار سقط جنین هستند. در برخی موارد، خونریزی نخستین علامت باردار بودن یک زن است. سقط‌های بسیار زودهنگام حتی ممکن است با پریودهای عادت ماهانه سنگین اشتباه گرفته شوند.

عفونت‌های مقاربتی مسری
برخی انواع عفونت‎های جنسی مسری (STIs) می‌توانند سبب خونریـزی واژن به شکل غیر نرمال شوند که شبیه لکه‌بینی به نظر می‌رسند. سوزاک در این مورد یک مقصر همیشگی است و ممکن است سبب ترشحات غیر معمول یا بروز سوزش در طول ادرار کردن شود.
بیماری التهابی لگن (PID) نوعی از التهاب مزمن لگن است که بر اثر عفونت پدید می‌آید. زنان دچار این بیماری در صورت عدم درمان ممکن است دچار ناباروری شوند. بیماری التهابی لگن مشخصاً پس از مقاربت جنسی، اغلب سبب لکه‌بینی می‎شود. این بیماری همچنین می‌تواند سبب درد لگن شود.

سرطان
اگرچه مورد نادری است، اما لکه‌بینی می‌تواند علامتی از بروز سرطان باشد. انواع سرطان که می‌توانند سبب لکه‌بینی شوند شامل موارد زیر هستند:
• سرطان واژن
سرطان گردن رحم
سرطان رحم
سرطان تخمدان
لکه‌بینی اغلب با درد و دیگر علایم همراه است و می‎تواند ماه‌ها ادامه داشته باشد. علایم ممکن است بهبود یافته و سپس رو به بدتر شدن بگذارند، یا به صورت مداوم بدتر شوند.
زنان یائسه یا آنهایی که دارای تاریخچۀ خانوادگی انواع مزبور سرطان هستند در ریسک بالاتری قرار دارند. وجود خونریزی واژینال برای زنان پس از دورۀ یائسگی هرگز چیز نرمالی نیست.

چه هنگامی باید به دکتر مراجعه کرد
هر زنی که دچار لکه‌بینی درازمدت یا لکه‌بینی غیر قابل توضیح است باید به دکتر مراجعه کند. در صورت بروز موارد زیر زنان باید فوری با دکتر تماس بگیرند:
• لکه‎بینی شدید است، زن را دچار دوران سر می‌کند، یا با بوی بد همراه است
• زنانی که اخیراً مورد تجاوز جنسی قرار گرفته‌اند
• وقتی زن بر این اعتقاد باشد که لکه‌بینی ناشی از وجود آسیب یا راحت است
• زنان باردار یا در معرض احتمال بارداری
• زنانی که پس از عادت ماهانه دچار لکه‌بینی می‌شوند
زنان همچنین در صورت وجود ویژگی‌های زیر در لکه‌بینی خود باید به دکتر مراجعه کنند:
• لکه‌بینی بیش از چند روز ادامه دارد
• با درد همراه است
• متناوباً در طول بیش از یک چرخۀ عادت ماهانه ادامه دارد
گاهی از اوقات زنان می‌‎توانند رویکرد انتظار و مراقبت در پیش بگیرند. این موارد شامل تجربۀ لکه‌بینی‌هایی است که:
• لکه‌بینی آنها شبیه موارد قبلی است
• لکه‌بینی مرتبط به ایمپلنت
• لکه‌بینی بالقوه ناشی از تخمک‎گذاری
اگر زنان مطمئن نباشند که لکه‌بینی آنها ناشی از کدام‎یک از موارد مزبور است، آنگاه بهتر است مراقب باشند و به دکتر مراجعه کنند. در هر حال در بیشتر موارد لکه‌بینی علامتی از یک بیماری پزشکی نیست و می‌تواند پدیده‌ای گذرا باشد./


 Source:
Medical News Today
Spotting vs. period: How to tell the difference
Written by Zawn Villines
Reviewed by Debra Rose Wilson, PhD, MSN, RN, IBCLC, AHN-BC, CHT

Last reviewed: Wed 24 May 2017

نظرات (1)

عالی بود فقط بعد از چند روز(( (البته قبل از اولین قاعدگی)) بعد از لکه بینی قاعدگی رخ می دهد؟؟؟????

  پیوست ها
 
تاکنون هیچ نظری درباره این مطلب ارائه نشده است.

نظر خود را اضافه کنید.

نظر شما پس از بازبینی منتشر می‌شود.
پیوست ها (0 / 3)
Share Your Location
عبارت تصویر زیر را بازنویسی کنید.