دسته بندی ها
Search - Contacts
مقالات و اخبار
Search - News Feeds
واژه نامه
تگ ها

ترموگرافی سینه (ترموگرافی پستان): فناوری، فواید، و علایم سرطان

زنان، سرطان سینه، ترموگرافی سینه، ترموگرافی پستان، اولتراسوند، ماموگرام، ماموگرافی، گرمانگاری پستان، ترموگراف، اشعه ایکس، بافت سرطانی

ترموگرافی جانشینی برای ماموگرافی محسوب نمی‌شود. ماموگرافی همچنان به عنوان گزینة اصلی در غربالگری علایم اولیة سرطان سینه باقی می‌ماند و و میزان کمی از اشعة ایکس برای انجام آن مورد نیاز است.

مقالات سرطان سینه

• تام سیمور، کریستینا چون
• ترجمه هستی فراست‌فر


ترموگرافی سینه یک تست غیر تهاجمی و بدون درد است که اشعه در آن هیچ دخالتی ندارد. این تست می‌تواند علایم هشدار دهندة اولیة سرطان سینه را کشف و پایش کند.
این نوع غربالگری سرطان پستان به طور مشخص برای افراد زیر 50 سال مفید است. دلیل این موضوع این است که ماموگرافی، نوع دیگری از غربالگری سرطان سینه، برای این گروه سنی کمتر می‌تواند مفید باشد.
در هر حال، ترموگرافی جانشینی برای ماموگرافی محسوب نمی‌شود. ماموگرافی همچنان به عنوان گزینة اصلی در غربالگری علایم اولیة سرطان سینه باقی می‌ماند و و میزان کمی از اشعة ایکس برای انجام آن مورد نیاز است.


مطالب این مقاله:
• ترموگرافی چطور کار می‌کند؟
• فرآیند یک ترموگراف
• فناوری
• فواید


ترموگرافی چطور کار می‌کند؟
طریقة عمل ترموگرافی یا تصویربرداری حرارتی به چگونگی رشد سلول‌های سرطانی بستگی دارد. وقتی سلول‌های سرطانی در تومور رشد می‌کنند و تکثیر می‌یابند، جریان خون در آن نواحی بسیار سرعت پیدا می‌کند.
افزایش جریان خون باعث افزایش دمای پوست می‌شود. این افزایش دمای پوست همان چیزی است که ترموگرافی در صدد کشف آن است.
مناقشه‌ای در این مورد میان پزشکان وجود دارد که ترموگرافی برای تشخیص سرطان سینه تا چه حد روش مفیدی است. انجمن سرطان آمریکا گفته است که تعیین اینکه ترموگرافی بهتر از تست‌های فعلی یا همتراز آنهاست، موضوعی است که به زمان نیاز دارد.

فرآیند یک ترموگراف
ترموگرافی سینه یک تست بدنی غیر تهاجمی است که انجام آن به حدود 15 دقیقه زمان نیاز دارد. ترموگرافی در عین حال "غیر فشاری" است، که بدین معنی است که نیرو یا فشاری نظیر آنچه در معاینات ماموگرافی دیده می‌شود، بر سینه وارد نمی‌کند.
برخی از افراد نگران فشاری هستند که در ماموگرام بر سینه وارد می‌شود، بنابراین ایدة استفاده از ترموگرام را ترجیح می‌دهند. در هر حال، مردم نباید ماموگرام را کنار بگذارند زیرا در حال حاضر استاندارد طلایی غربالگری سرطان پستان محسوب می‌شود.
ترموگرافی از تصویربرداری مادون قرمز دیجیتالی برای کشف تغییرات نامحسوس سینه بر مبنای تقارن استفاده می‌کند. این روش به دنبال یافتن ناهنجاری آشکار در یک سینه در مقایسه با سینة دیگر است. این موضوع استفاده از آن را برای افرادی که تحت ماستکتومی قرار گرفته‌اند دشوارتر می‌کند.
فرآیند ترموگرافی را می‌توان در مطب دکتر انجام داد. در طول ترموگراف از شخص مورد معاینه درخواست می‌شود که در فاصلة 8-6 پایی دوربین بایستد.

ترموگراف چه چیزی را کشف می‌کند
برای فهم ترموگراف، ضروری است تا دو موضوع را در مورد بافت سرطانی سینه در مقایسه با بافت سینة نرمال بدانیم. این دو موضوع عبارتند از:
• در بافت سرطانی فعالیت متابولیک بیشتری وجود دارد (واکنش‌های بیوشیمی)
• جریان خون در آنها افزایش پیدا می‌کند
این جنبه‌های بافت سرطان سینه منتج از سلول‌های سرطانی همة آنچه را که آنها برای حفظ و رشد نیاز دارند انجام می‌دهد. دیگر عارضة جانبی این روند افزایش دمای پوست است.
دوربین‌ها و کامپیوترهای فوق حساس می‌توانند این افزایش دما را کشف کنند. آنها تصاویر با کیفیت بالا ایجاد می‌کنند.

استفاده از ترموگرافی در کنار سایر تست‌ها
ترموگرافی را می‌توان در کنار دیگر تست‌ها نظیر غربالگری ماموگرافیک مورد استفاده قرار داد.
معمولاً وقتی ترموگراف به تنهایی به کار می‌رود، تصاویر گرفته شده ضبط شده و برای ارزیابی‌های بعدی مورد استفاده قرار می‌گیرند. ایدة پشت این موضوع این است که یک تست اولیة ترموگرافی که می‌توان برای جوانان در سن 18 سال انجام داد، پایه‌اي برای بررسی‌های بعدی فراهم می‌کند.
تست‌های بعدی را می‌توان با این آزمایش پایه مقایسه کرد تا مشاهده شود که آیا هیچ تغییر یا نابهنجاری بروز یافته است یا خیر. این می‌تواند بخشی از یک معاینة فیزیکی سالیانه باشد.

تست‌های پیگیری
اگر نابهنجاری‌هایی کشف شود، اقدامات پیگیرانه برای تحقیق بیشتر مورد نیاز است. این می‌تواند شامل ماموگرام باشد.
این پیگیری می‌تواند همچنین سرطان را از تشخیص خارج کند، و همچنین تصاویر حاصله می‌توانند وجود دیگر بیماری‌های سینه را نشان دهند. اگر نابهنجاری‌هایی وجود داشته باشد آنها می‌توانند نشانه‌ای از وجود موارد زیر باشند:
• سرطان
• بیمار فیبروکیستیک
• عفونت
• بیماری عروقی
پزشک می‌تواند برنامة دقیقی برای تشخیص و پایش بیشتر بیمار طراحی کند. دکتر در عین حال می‌تواند این موضوع را بفهمد که آیا به درمان نیاز است یا خیر.

دسته‌بندی نتایج
پس از انجام تست، گزارش‌ها به پنج دسته تقسیم می‌شود. این دسته‌ها زیر عنوان سیستم درجه‌بندی TH (ترموبیولوژیک) شناخته می‌شوند. این دسته‌بندی‌ها عبارتند از:
TH-1: متقارن، دوطرفه، غیر عروقی (مطالعة نرمال، غیر مشکوک)
TH-2: متقارن، دوطرف، عروقی (مطالعة نرمال، غیر مشکوک)
TH-3: دچار ابهام (شاخص شک به میزان کم)
TH-4: غیر نرمال (شاخص شک به میزان متوسط)
TH-5: بسیار غیر نرمال (شاخص شک در حد بالا)
آزمون‌های پیگیری برای هر دسته‌ای از نظر زمانی متفاوت و به قرار زیر است:
TH-1 و TH-2: هر ساله
TH-3: هر 6 ماه
TH-4 و TH-5: هر 3 ماه
این معاینات در کنار دیگر معاینات پزشکی انجام می‌شود و می‌توان آن را در مطب پزشک انجام داد. افراد باید در سراسر دورة انجام این تست‌ها و آزمون‌ها تماسی منظم خود را با پزشک خود حفظ کنند.

اثربخشی
افراد نباید بین ترموگرافی سینه یا ماموگرافی دست به انتخاب بزنند بلکه باید از هر دو استفاده کنند. استفاده از هر دو می‌تواند مؤثرتر باشد.
ترموگرافی پستان در کشف سرطان‌های کوچک یا سرطان‌های عمق بافت پستان کمتر مؤثر است.
استفاده از ترموگرافی، ماموگرافی و معاینة بالینی به عنوان "رویکرد چندکیفی" شناخته می‌شود. استفاده از این رویکرد می‌تواند به شناسایی 95 درصد سرطان‌ها در مراحل اولیه منجر شود.

فناوری
تلفیقی از دوربین‌های مادون قرمز پیچیده و کامپیوترها برای انجام ترموگرافی مورد استفاده قرار می‌گیرد. تکنیک‌های تصویربرداری حرارتی یک تصویر مادون قرمز یا تصویر حرارتی از سینه ایجاد می‌کنند. این تصویر را می‌توان در مرحلة بعد با کیفیت بالا برای مطالعة دکتر چاپ کرد یا آن را به صورت الکترونیک در اختیار وی قرار داد.

تاریخچه
ترموگرافی در علوم پزشکی از صدها سال پیش کاربرد آزمایشی داشته است. به هر حال، سال 1972 بود که "دپارتمان بهداشت، آموزش و رفاه" اعلام کرد که ترموگرافی چیزی "وراء آزمایش" است.
این اطلاعیه امکان کاربرد این فناوری را در بسیاری عرصه‌ها شامل ارزیابی سینه فراهم کرد. بر مبنای پیشرفت‌هایی که فناوری از آن زمان به بعد شاهدش بوده است، ترموگرافی در عرصه‌های مختلف پزشکی شامل بهداشت سینه مورد استفاده قرار گرفته است.

الگوهای حرارتی
دوربین‌های مورد استفاده در ترموگرافی سینه تصویرهای مادون قرمز فوق حساس با کیفیت بالا ارائه می‌دهند. این تصویرها الگوهای گرمایی را نشان می‌دهند و و تغییرات دمای پوست و جریان خون را شناسایی می‌کنند.
بسیاری از دیگر انواع فناوری مورد استفاده در تست سرطان سینه به روش‌های دیگر کار می‌کنند و الگوهای حرارتی در آنها نقشی ندارد. این تست‌ها شامل موارد زیر هستند:
 ماموگرافی
 اولتراسوند
 اسکن‌های MRI
 اشعة X

شاخص ریسک حرارتی پستان
عوامل دیگری می‌توانند بر نتایج ترموگرافی سینه تأثیر بگذارند. بنابراین، پزشکان از شاخص ریسک حرارتی سینه برای کمک به اطمینان از دقیق‌تر شدن نتایج استفاده می‌کنند. این شامل موارد زیر است:
 سن فرد
 تاریخچة خانوادگی سرطان سینه
 دارو، شامل داروهای پیشگیری از بارداری و قرص‌های هورمونی
یائسگی
 در نظر گرفتن اضافه وزن در فرد

فواید
ترموگرافی فرصتی برای کشف اولیة سرطان سینه به دست می‌دهد و فواید خاص خود را دارد.

زودترین زمان ممکن برای کشف
ترموگراف امکان کشف سرطان را پیش از دیگر اقدامات موجود فراهم می‌کند.
در مقایسه با دیگر اقدامات پزشکی مورد استفاده در این عرصه، ترموگرافی این امکان را ایجاد می‌کند که توده‌های سرطانی یا پیش‌سرطانی را بتوان تا 10 سال زودتر از دیگر روش‌ها کشف کرد.

پایش از نزدیک
ترموگرافی از جمله به این معنی است که می‌توان افراد دارای ریسک بالای سرطان سینه را از نزدیک مورد پایش قرار داد.

دورنما
اگر سرطان سینه در مرحلة اولیه توسط ترموگراف‌ها مشخص شود، این باعث افزایش میزان گزینه‌های درمانی برای بیمار می‌شود و در نهایت می‌تواند به ایجاد دورنمایی مثبت‌تر منجر شود.
در هر حال، ترموگرافی سینه فقط پتانسیل شناسایی علایم هشداردهندة اولیه را دارد. این روش به خودی خود قادر به تشخیص سرطان نیست، اما می‌تواند علایم بالقوة یک مشکل را مشخص کند.

در همین زمینه مطالعه لینک زیر در وبسایت مهرین - اخبار سلامت توصیه می‎شود:
MRI پستان - آنچه به دانستنش نیاز دارید


Source:
Medical News Today
Breast thermography: Technology, benefits, and cancer signs
Written by Tom Seymour Reviewed by Christina Chun, MPH
Last reviewed: Mon 17 April 2017

نظرات (0)

تاکنون هیچ نظری درباره این مطلب ارائه نشده است.

نظر خود را اضافه کنید.

نظر شما پس از بازبینی منتشر می‌شود.
پیوست ها (0 / 3)
Share Your Location
عبارت تصویر زیر را بازنویسی کنید.