دسته بندی ها
Search - Contacts
مقالات و اخبار
Search - News Feeds
واژه نامه
تگ ها

درک و درمان سرطان پستان گیرندة استروژن مثبت

سرطان سینة گیرندة استروژن مثبت، استروژن، تحریک‌پذیری یا تورفتگی پوست،     ترشح از نوک پستان،  تورم سینه، وجود درد در پستان یا نوک آن،  سرخی یا سفتی نوک یا پوست پستان، تغییر اندازة پستان

دو نوع اصلی هورمون مسؤول رشد پستان هستند: استروژن و پروژسترون. یکی از این دو نوع گیرنده یا هر دوی آنها می‌توانند در موارد سرطان سینه نقش داشته باشند

مقالات سرطان سینه

• جنا فلچر، هلن چن
• ترجمة هستی فراست‌فر


برخی سرطان‌های سینه به عنوان نتیجة مستقیم گیرنده‌های هورمونی زیاد بر سطح سلول‌های سینه بروز می‌کنند. این گیرنده‌ها از پروتئین‌هایی ساخته شده‌اند که هورمون‌هایی را می‌پذیرند که به سلول می‌گویند چه زمانی باید رشد کند. در مورد سلول‌های سرطانی، سلول شروع به رشد غیر قابل کنترل می‌کند.‌
دو نوع اصلی هورمون مسؤول رشد پستان هستند: استروژن و پروژسترون. یکی از این دو نوع گیرنده یا هر دوی آنها می‌توانند در موارد سرطان سینه نقش داشته باشند.


مطالب این مقاله:
•  نقش گیرنده‌های هورمونی در سرطان پستان
• علایم
• درمان
• طول عمر


نقش گیرنده‌های هورمونی در سرطان پستان
سرطان پستان گیرنده استروژن مثبت (سرطان سینة ER – مثبت) زمانی تشخیص داده می‌شود که سلول‌های سرطانی پیام‌های رشد خود را از استروژن می‌گیرند. گیرنده‌های استروژن شایع‌ترین نوع گیرندة هورمونی در سلول‌های پستان هستند. این دلیل این موضوع است که چرا سرطان سینة ER – مثبت چنین شایع است.
در مقابل سلول‌های سرطان سینة گیرندة پروژسترون – مثبت (PR – مثبت) پیام‌های رشد خود را از هورمون پروژسترون می‌گیرند. اگر سلول‌های سرطانی ترکیبی از هر دو نوع گیرنده باشد، دکتر ممکن است سرطان مزبور را به عنوان سرطان سینة گیرندة هورمونی مثبت تلقی کند.
از هر سه مورد سرطان سینه دو مورد آن گیرندة هورمونی مثبت هستند، اما سرطان سینة گیرندة استروژن مثبت یکی از شایع‌ترین انواع سرطان‌های سینة تشخیص داده شده است.

سرطان سینه در مردان
اگرچه شیوع بسیار کمتری دارد، مردان نیز ممکن است به سرطان سینه مبتلاء شوند. مردان در طول دوران زندگی خود شانس 1 در 1000 برای ابتلاء به این نوع سرطان را دارند. از آنجا که این مورد بسیار نادر است، مردان اغلب گره‌‌ها یا توده‌ها را در سینه نادیده می‌گیرند تا اینکه علایم تهاجمی‌تر بیماری آشکار می‌شود، و این است که احتمال تشخیص سرطان سینه در مردان در مراحل پیشرفتة بیماری محتمل‌تر است.
اغلب مردان دچار سرطان سینه دچار سرطان سینة گیرندة هورمونی مثبت هستند. این بدین معنی است که مردان محتملاً برای درمان سرطان سینة خود درمان‌هایی مشابه زنان دچار سرطان سینة گیرندة هورمونی مثبت دریافت می‌کنند.

علایم
علایم سرطان سینة ER – مثبت مشابه تمامی انواع دیگر سرطان سینه است. شایع‌ترین علامت ابتلاء به سرطان سینه در تمامی انواع آن وجود گره یا توده در سینه است.
دیگر علایمی که بروز آنها محتمل است عبارتند از:
•    تحریک‌پذیری یا تورفتگی پوست
•    وجود ترشح از نوک پستان
•    تورم سینه
•    وجود درد در پستان یا نوک آن
•    سرخی یا سفتی نوک یا پوست پستان
•    تغییر اندازة پستان
در برخی زمان‌ها گره یا تودة مزبور از طریق معاینة سطح پستان قابل مشاهده نیست و برای کشف نیازمند انجام ماموگرام است.

تست و تشخیص
پس از تشخیص اولیة سرطان، پزشک یا تیم پزشکی نیازمند مشخص کردن علت سرطان سینه است. برای رسیدن به این هدف ممکن است بیوپسی انجام شود که طی آن نمونة کوچکی از بافت سرطانی پستان جدا و بررسی می‌شود. همچنین ممکن است تومور از طریق جراحی برداشته شود و تست‌ها پس از عمل انجام گیرد.
تست‌های ایمنوهیستوشیمی یا تست‌های IHC به طور مشخص برای کشف گیرنده‌های استروژن و پروژسترون در سلول‌های سرطانی با استفاده از نمونة سرطانی انجام می‌شوند.
تست IHC به دکتر در مورد تعیین دورة کامل درمان سرطان سینه کمک می‌کند. این تست به ویژه در جستجوی پروتئین‌هایی است که به عنوان گیرندة استروژن و پروژسترون عمل می‌کنند.


در این زمینه بیشتر بخوانیم: 

در هر مرحله از سرطان پستان چه چیزی در انتظار بیمار است؟


درمان
روش درمان سرطان سینة ER – مثبت از سوی دکتر به عوامل متعددی شامل مرحلة رشد سرطان، میزان گسترش آن در بدن، و منبع ایجاد سرطان بستگی دارد. در صورتی که سرطان ER یا PR مثبت باشد، هورمون درمانی به قطع یقین از جملة موارد موجود در برنامة درمانی بیمار خواهد بود.
چند نوع مختلف هورمون درمانی وجود دارد که ممکن است برای بیمار استفاده شوند.
مواد آزادکنندة عوامل هورمون جسم زرد
LHRHs از طریق "خاموش کردن" فرآیند تولید استروژن در تخمدان‌ها عمل می‌کند. در نتیجه میزان استروژن موجود برای حمایت از رشد سرطان سینة گیرندة استروژن مثبت کاهش می‌یابد.
LHRHs اغلب اوقات از طریق تزریق شکمی ماهانه یک بار و در طول چند ماه انجام می‌شود یا هر چند ماه یک بار به مدت چندین ماه صورت می‌گیرد. این درمان در زنان پیش‌یائسه که در مراحل اولیة سرطان سینة گیرنده استروژن مثبت قرار دارند بیش از موارد دیگر شایع است.
تحقیقات فعلی می‌گویند که این گروه از زنان باید این تزریق‌ها را دستکم تا دو سال پیگیری کنند. دامنة زمانی که مردم باید این درمان هورمونی را بگیرند در دست مطالعه است، و چندین آزمون در حال بررسی استفاده از این درمان در زمان‌های طولانی‌تر هستند.
برخی از داروهای مورد استفاده در این مورد شامل زولادکس، لوپرون، و تریلستار است. در زنان پیش‌یائسه، تخمدان‌ها معمولاً چند ماه تا یک سال پس از پایان درمان دوباره فعالیت نرمال خود را شروع می‌کنند.


در این زمینه بیشتر بخوانیم:

لومپکتومی


مهارکننده‌های اروماتاز
مهارکننده‌های اروماتاز دسترسی به استروژن را از طریق بلوک کردن اروماتاز کاهش می‌دهند. اروماتاز آنزیمی است که هورمون اندروژن را به استروژن تبدیل می‌کند. بلوک کردن این آنزیم بدین معنی است که برای تحریک رشد سلول‌های سرطان ER – مثبت، استروژن کمتری در دسترس است.
مهارکننده‌های اروماتاز فقط در مورد زنانی عمل می‌کند که هم‌اکنون وارد دورة یائسگی شده‌اند. آنها غدة ادرنال و بافت چربی را که استروژن در آنجا ساخته می‌شود هدف قرار می‌دهند، همچنان که در مقابل از تولید آنها در تخمدان‌ها پیشگیری می‌کنند. این فقط به این دلیل کارکرد دارد که زنان بعد از یائسگی نسبت به زنان در دورة پیش از یائسگی استروژن بسیار کمتری را از تخمدان‌های خود دریافت می‌کنند.
برخی از رایج‌ترین‌ مهارکننده‌های اروماتاز شامل اریمیدکس، اروماسین و فمارا است. دکتر تصمیم می‌گیرد که کدام‌یک از این داروها برای هر فردی مناسبت‌تر است.

تعدیل کنندة پاسخ انتخابی گیرندة استروژن (SERMs)
SERMs به عنوان بلوک کننده در مورد سرطان سینه عمل می‌کنند. این مواد شیمیایی به گیرنده‌های استروژن سلول‌های سینه می‌چسبند، و به شکل مؤثر مانع ارسال پیام از سوی استروژن به سلول‌ها برای رشد می‌شوند.
توماکسیفن رایج‌ترین داروی SERM است که برای سرطان سینة ER – مثبت به کار می‌رود. در مورد زنان یائسه‌ای که دچار سرطان پیشرفتة ER – مثبت هستند ممکن است به جای توماکسیفن داروی فارستون تجویز شود.

زیرتنظیم کنندة گیرندة استروژن (ERDs)
ERDs به روش مشابه SERM از طریق بلوک کردن اثرات استروژن عمل می‌کند. این دارو این کار را از طریق ایجاد فضای کمتر برای استروژن در راستای اتصال به گیرنده‌های محدودة سلول‌های سینه انجام می‌دهد.
ERDs نیز برای کاهش تعداد گیرنده‌های استروژن در سلول عمل می‌کنند. آنها شکل گیرنده‌های استروژن را تغییر می‌دهند، که این به معنی از کار افتادن آنها نیز است.
فاسلودکس یک ERD است که ممکن است برای درمان سرطان سینة ER – مثبت در زنان یائسه مورد استفاده قرار گیرد. دکترها ممکن است این داروها را در صورت جواب ندادن داروهای دیگر نظیر توماکسیفن تجویز کنند.
برای زنان پیش از دورة یائسگی گزینة دیگر و بسیار تهاجمی‌تری قابل ملاحظه است. برداشتن پیشگیری کنندة تخمدان یک روش تهاجمی است که میزان استروژن بدن را به میزان قابل ملاحظه‌ای کاهش می‌دهد.
جراحی پروفیلاکتیک اغلب به عنوان گزینة آخر در مورد زنان مورد استفاده قرار می‌گیرد، جراحی عملی جدی است که می‌تواند اثرات قابل ملاحظه‌ای بر زندگی زنان شامل عدم توانایی بچه‌دار شدن آنها داشته باشد.

طول عمر
دورنمای کلی برای افراد دچار سرطان سینة ER – مثبت خوب است. همچون اغلب سرطان‌ها، هر قدر بیمار زودتر تشخیص داده شود و مورد درمان قرار گیرد، بهتر است.
پنج مرحلة سرطان وجود دارد که می‌تواند به دکتر در مورد تعیین نوع درمان و طول عمر بیمار کمک کند. این مراحل طیفی از 0 تا 4 را شامل می‌شوند، که صفر قابل درمان‌ترین و 4 پیشرفته‌ترین مرحلة سرطان به شمار می‌رود.  بر مبنای اعلام "انجمن سرطان آمریکا"، نرخ بقاء 5 ساله برای سرطان سینة ER – مثبت برای پنج مرحلة مزبور به قرار زیر است:
•    مرحلة صفر: نزدیک به 100 درصد
•    مرحلة 1: نزدیک به 100 درصد
•    مرحلة 2: 93 درصد
•    مرحلة 3: 72 درصد
•    مرحلة 4 (مرحلة متاستاتیک): 22 درصد
هر قدر سرطان سینه زودتر تشخیص داده شود و مورد درمان قرار گیرد، شانس بقاء برای بیمار بیشتر خواهد بود. به طور کلی، یک بیمار دچار سرطان سینة ER – مثبت در مرحلة صفر و یک احتمال دارد که از طول عمر متوسط برخوردار شود.
این موضوع مهم است که تست‌ها و هورمون  درمانی برای سرطان ER – مثبت برای هر فرد بیمار به تناسب وضعیت خاص وی انجام شود.


Source:
Understanding and treating ER-positive breast cancer
Written by Jenna Fletcher
Reviewed by Helen Chen, MPH

Last reviewed: Fri 7 April 2017

نظرات (1)

  1. nnn

میخام بدونم ک واکنش شدید مثبت در سلولهای میوپی تلیال خوبه یا بد؟؟

  پیوست ها
 
تاکنون هیچ نظری درباره این مطلب ارائه نشده است.

نظر خود را اضافه کنید.

نظر شما پس از بازبینی منتشر می‌شود.
پیوست ها (0 / 3)
Share Your Location
عبارت تصویر زیر را بازنویسی کنید.