دسته بندی ها
Search - Contacts
مقالات و اخبار
Search - News Feeds
واژه نامه
تگ ها

فهرست صفحات

زنان باردار عموماً دچار سوزش معده می‌شوند، اختلالی که احساس سوزش در قفسة سینه پدید می‌آورد. تا 50 درصد زنان سوزش معده را در برهه‌ای از بارداری خود تجربه می‌کنند. اگرچه این اختلال می‌تواند در هر زمانی از دورة بارداری بروز کند، سوزش معده عموماً به این گرایش دارد که در سه‌ماهة سوم بارداری بروز یابد.

گاستروپارزی یکی از اختلالات پزشکی است که در آن انقباض‌های معمول معده به صورت کامل انجام نمی‌شود. برخی از اوقات به گاستروپارزی تحت عنوان فلج معده اشاره می‌شود. در طول هضم غذا، انقباض‌های معده کمک می‌کند تا غذای بخشاً هضم شده از معده وارد رودة کوچک شود. در اینجا، هضم بیشتر غذا و جذب مواد غذایی انجام می‌گیرد. در افراد دچار گاستروپارزی این روند به شکل کامل انجام نمی‌شود.

پریتونیت یک مشکل جدی است که نیاز به مراقبت فوری پزشکی در نزدیک‌ترین بخش اورژانس یا فراخوانی آمبولانس دارد. بیماران دچار پریتونیت باید به فوریت در بیمارستان پذیرش شوند

پریتونیت مشکلی در پریتونیوم، بافت مرطوبی در اطراف بخش داخلی دیوارة شکم است. معمولاً واکنش آن وابسته به عفونی شدن توسط میکرب‌هایی نظیر باکتری است. پریتونیت یک مشکل جدی و فوری است که پزشکان باید با بیشترین سرعت ممکن آن را درمان کنند. علایم اصلی پریتونیت شامل درد شدید و ناگهانی شکم است. عفونت اغلب توسط پارگی یا سوراخ ایجاد می‌شود. یک مثال برای این مورد وقتی است که آپاندیسیت در آپاندیس پاره شده منتشر می‌شود. پریتونیت یک مشکل جدی است که نیاز به مراقبت فوری پزشکی در نزدیک‌ترین بخش اورژانس یا فراخوانی آمبولانس دارد. بیماران دچار پریتونیت باید به فوریت در بیمارستان پذیرش شوند. درد ناگهانی و شدید شکم که بدتر می‌شود اصلی‌ترین نشانة پریتونیت است.