دسته بندی ها
Search - Contacts
مقالات و اخبار
Search - News Feeds
واژه نامه
تگ ها

فهرست صفحات

تخمین زده می‌شود که بیش از 50 درصد زنان دستکم یک بار در طول عمر خود دچار عفونت مثانه می‎شوند

عفونت مثانه بروز عفونت باکتریایی در مثانه است. عفونت مثانه گاهی از اوقات عفونت دستگاه ادراری نیز نامیده می‎شود زیرا دستگاه ادراری شامل مثانه، مجرای ادرار، حالب و کلیه‎ها است. عفونت‎های مثانه در زنان بیش از مردان شایع است. تخمین زده می‌شود که بیش از 50 درصد زنان دستکم یک بار در طول عمر خود دچار عفونت مثانه می‎شوند. اغلب این موارد عفونت‌های "ساده" و معمولاً ناشی از باکتریوم اشیرشیا کولی (ئی. کولی) است. اصطلاح "ساده" برای توصیف عفونت‌هایی استفاده می‎شود که در زنان سالم بروز می‎کند و در مقابل اصطلاح عفونت مثانه "بغرنج" به کار می‎رود که برای مردمی اتفاق می‌‏افتد که دچار دیگر اختلالات و شرایط مثل کاتترها، استنت‎های ادراری، دیابت، بارداری یا دیگر علل هستند.

ادرار در حالت طبیعی باید زرد کم‌رنگ باشد. ادرار طبیعی مایعی شفاف بدون حالت ابری یا ذرات رسوبی است. "چرا ادرار به رنگ زرد روشن است؟"، سؤالی است که می‌توان جواب داد اگر معنی زرد کم‌رنگ روشن شود. این مقاله طیف کامل رنگ‌های محتمل ادرار و دلایل تغییر رنگ آن را تشریح می‌کند. اگر منظور از زرد روشن یا کم‌رنگ در اینجا زرد نئونی باشد، این موضوع دلایل خاص خود را دارد.

وجود مقدار زیاد لکوسیت در ادرار نشانة وجود التهاب در مثانه یا کلیه است

گاهی اوقات در نمونة ادرار لکوسیت دیده می‎شود. لکوسیت‌ها نوعی از سلول‌ها هستند که به صورت معمول به تعداد زیاد در ادرار یافت نمی‎شوند. وجود لکوسیت در ادرار می‎تواند علامت بروز عفونت باشد. سلول‎های سفید خون در برخی از اشکال از جمله فاگوسیت‎ها و لکوسیت‎ها دیده می‌شوند. فاگوسیت‎ها در مغز استخوان تولید می‎شوند. وظیفة آنها محصور کردن اجزاء خارجی نظیر باکتری‎ها است. این به معنی محاصرة اجرام، به درون کشیدن آنها و نابود ساختنشان است. لکوسیت‎ها گلبول‎های سفید خون هستند که اجرام خارجی را بر مبنای مواجهة پیشین شناسایی می‎کنند. آنها سلول‎هایی هستند که نقشة ایمنی "انطباقی" را طراحی می‎کنند. این، نوعی توانایی پیچیدة سیستم ایمنی بدن است که می‎تواند یک عفونت را به یاد بیاورد و پاسخ‎های اختصاصی بیشتری در مورد آن ارائه دهند.