دسته بندی ها
Search - Contacts
مقالات و اخبار
Search - News Feeds
واژه نامه
تگ ها

فهرست صفحات

بیمارانی که برای برخی انواع سرطان تحت درمان قرار دارند گاهی از اوقات همراه شیمی‎درمانی یا اشعه‎درمانی تحت پیوند سلول بنیادی نیز قرار می‎گیرند. سلول‎های بنیادی سالم یا از خود فرد بیمار یا از اهداء کننده گرفته می‎شود. پیوند آلوژنیک فرآیندی است که در آن سلول‎های گرد آمده از اهدا کنندۀ سالم فاقد ابتلاء به سرطان که با نوع بافت فرد بیمار همخوانی دارد، گرفته می‎شود. اغلب اوقات اهداء کننده از جملۀ خویشاوندان نزدیک بیمار مثل خواهر یا برادر اوست.

پیوند لوزالمعده (پانکراس) وقتی برای بیمار انجام می‌شود که لوزالمعدة وی دیگر قادر به تولید انسولین نیست. در این روند لوزالمعدة سالم تولید کنندة انسولین فردی که مرده است به بیمار پیوند می‌شود. اولین مورد پیوند لوزالمعده در سال 1966 انجام شد. در هر حال، پذیرش گستردة این نوع پیوند نزد پزشکان تا دهة نود میلادی طول کشید.