دسته بندی ها
Search - Contacts
مقالات و اخبار
Search - News Feeds
واژه نامه
تگ ها

فهرست صفحات

پیوند کبد - آنچه دانستنش نیاز است

پیوند کبد، نارسایی کبد، نارسایی هپاتیک فلومینانت، سیروز، هپاتیت، داروهای پیشگیری از پس زدن پیوند، MELD، پیوند کبد دومینو

تعداد مردم در انتظار پیوند کبد به میزان زیادی بیشتر از تعداد کبدهای در دسترس مردم از دنیا رفته است.

تعداد مردم در انتظار پیوند کبد به میزان زیادی بیشتر از تعداد کبدهای در دسترس مردم از دنیا رفته است. کبد انسان باززایی می‌شود و اندکی پس از عمل جراحی برداشتن قسمتی از آن به اندازه نرمال خود برمی‌گردد. این موضوع باعث می‌شود تا پیوند کبد از سوی اهداء کننده زنده به عنوان یک جایگزین برای در دسترس قرار گرفتن کبد اهداء کننده مرده مطرح باشد. در سال 2014 تعداد 7.200 مورد پیوند کبد در ایالات متحد آمریکا برای کودکان و بزرگسالان انجام شد. از این تعداد در حدود 330 مورد شامل استفاده از کبد اهداء کننده زنده بود. در همین بازه زمانی، در حدود 15.000 نفر در فهرست انتظار پیوند کبد ثبت نام کرده بودند.

بیماری پیوند در برابر میزبان - انواع، درمان، و دورنما

انطباق HLA، پیوند اعضاء، بیماری پیوند در برابر میزبان، سیستم ایمنی، سلول‎های T، سلول بنیادی، GVHD، بیوپسی، دوقلوهای همسان

بیماری پیوند در برابر میزبان یک پاسخ ایمنی به یک بدن بیگانه است. در این بیماری، بدن بیگانه سلول‎های اهدا کننده نیست بلکه سلول‎های خود فرد گیرندۀ پیوند است.

بیمارانی که برای برخی انواع سرطان تحت درمان قرار دارند گاهی از اوقات همراه شیمی‎درمانی یا اشعه‎درمانی تحت پیوند سلول بنیادی نیز قرار می‎گیرند. سلول‎های بنیادی سالم یا از خود فرد بیمار یا از اهداء کننده گرفته می‎شود. پیوند آلوژنیک فرآیندی است که در آن سلول‎های گرد آمده از اهدا کنندۀ سالم فاقد ابتلاء به سرطان که با نوع بافت فرد بیمار همخوانی دارد، گرفته می‎شود. اغلب اوقات اهداء کننده از جملۀ خویشاوندان نزدیک بیمار مثل خواهر یا برادر اوست. استفاده از اهدا کننده برای پیوند سلول بنیادی باعث بروز اختلالی می‎شود که آن را اثر پیوند در برابر میزبان سرطان می‎نامند، که در آن سلول‌های بنیادی گرفته شده از اهدا کننده (گرافت) می‎تواند به تمامی سلول‎های سرطانی موجود در بدن گیرنده (میزبان) حمله کند.

پیوند لوزالمعده: کاربرد، انتظارات، و بهبود

پیوند لوزالمعده (پانکراس) وقتی برای بیمار انجام می‌شود که لوزالمعدة وی دیگر قادر به تولید انسولین نیست. در این روند لوزالمعدة سالم تولید کنندة انسولین فردی که مرده است به بیمار پیوند می‌شود. اولین مورد پیوند لوزالمعده در سال 1966 انجام شد. در هر حال، پذیرش گستردة این نوع پیوند نزد پزشکان تا دهة نود میلادی طول کشید.