دسته بندی ها
Search - Contacts
مقالات و اخبار
Search - News Feeds
واژه نامه
تگ ها

فهرست صفحات

چند عامل مختلف شامل گرما، ورزش، یا برخی اختلالات پزشکی می‎توانند باعث ایجاد ورم دست شوند

دچار شدن به ورم دست‎ اغلب اوقات هم آزار دهنده است و هم ناراحت کننده. هیچ‌کس دلش نمی‎خواهد احساس کند که انگشتر وی باعث بند آمدن جریان خون در انگشت شده است. ورم، که به نام ادم (ادما) نیز شناخته می‎شود، ممکن است در هر قسمت بدن اتفاق بیفتد. ورم عموماً در ناحیه دست‎ها، بازوها، پاها، مچ پا و ساق پا دیده می‎شود. ورم زمانی اتفاق می‎افتد که مایع اضافی در بافت‎های بدن به دام می‎افتد. چند عامل مختلف شامل گرما، ورزش، یا برخی اختلالات پزشکی می‎توانند باعث ایجاد ورم شوند. اگرچه ورم دست به طور معمول عاملی برای نگرانی محسوب نمی‎شود، برخی از اوقات می‎تواند نشانه‎ای از یک بیماری زیربنایی باشد که نیاز به درمان دارد.