دسته بندی ها
Search - Contacts
مقالات و اخبار
Search - News Feeds
واژه نامه
تگ ها

فهرست صفحات

الکتروشوک درمانی: فواید، چگونگی کارکرد و عوارض جانبی

 الکتروانسفالوگرافی, کاتاتونی, شیزوفرنی, تحریک مغناطیسی ترانس‌کرانیال, تحریک عصب واگوس

محققان به درستی از شیوه اثربخشی الکتروشوک درمانی باخبر نیستند،

مقالات مغز و اعصاب

در این مقاله:
الکتروشوک درمانی چگونه کار می‌کند؟
◄ الکتروشوک درمانی چگونه بر مغز تأثیر می‌گذارد؟
◄ چه کسی می‌تواند الکتروشوک درمانی بگیرد؟
◄ چه کسانی نمی‌توانند الکتروشوک درمانی بگیرند؟
◄ عوارض جانبی الکتروشوک درمانی
◄ تاریخچه مناقشه برانگیز الکتروشوک درمانی
◄ نتایج الکتروشوک درمانی
◄ گزینه‌های درمانی جایگزین
◄ خلاصهالکتروشوک درمانی که به نام درمان با تشنج الکتریکی (ECT) نیز شناخته می‌شود نوعی درمان برای موارد شدید افسردگی اساسی، افسردگی دوقطبی، و دیگر اختلالات سلامت روانی است.
روان‌پزشکان زمانی الکتروشوک درمانی را توصیه می‌کنند که بیمار به دیگر روش‌های درمانی خوب جواب نمی‌دهد. الکتروشوک درمانی از جریان‌های الکتریکی برای تحریک مغز در راستای القاء تشنج کنترل شده استفاده می‌کند. محققان به شکل دقیق چگونگی کارکرد الکتروشوک درمانی را نمی‌دانند اما یک نظریه بر آن است که این روش می‌تواند فعالیت پیام‌رسان‌های عصبی [نوروترانسمیترها] را تنظیم کند.


الکتروشوک درمانی چگونه کار می‌کند؟
در زمان دریافت الکتروشوک درمانی پزشک نخست از بیهوشی عمومی و شل کننده عضلانی استفاده می‌کند. در مرحله بعد پزشک یک محافظ دندان در دهان شخص قرار می‌دهد تا مانع از گاز گرفتن زبان توسط شخص گردد.
محرک در این مورد معمولاً شامل یک پالس الکتریکی مختصر است که در دامنه‌ای بین 0.5 تا 2 میلی‌ثانیه القاء می‌شود. پزشکان گاه ممکن است از پالس‌های فوق خفیف که زیر 0.5 میلی‌ثانیه هستند استفاده کنند. پالس مزبور از طریق الکترودهایی که به سر بیمار متصل می‌شود به مغز می‌رسند و تشنجی کنترل شده را القاء می‌کنند. تیم الکتروشوک درمانی در سراسر عمل با استفاده از الکتروانسفالوگرافی (EEG) تشنج مورد بحث را پایش می‌کند.
یک جلسه الکتروشوک درمانی ممکن است تا 1 ساعت ادامه یابد، که 15 تا 20 دقیقه آن صرف خود اقدام و 20 تا 30 دقیقه نیز برای زمان ریکاوری در نظر گرفته می‌شود. شخص ممکن است دو یا سه بار در هفته و مجموعاً بین 6 تا 12 جلسه الکتروشوک درمانی دریافت کند.
بسته به شدت اختلال مبتلابه شخص و اثربخشی درمان تواتر و تعداد جلسات درمانی برای بیماران متفاوت است.
پس از درمان شخص نباید به مدت 24 ساعت پشت فرمان خودرو بنشیند. وی در عین حال باید سعی کند تا زمان به خواب رفتن یک همراه در کنار خود داشته باشد.
برای پیشگیری از برگشت اختلال شخص باید علی‌رغم اثربخشی الکتروشوک درمانی مصرف داروهای معمول خود را ادامه دهد و جلسات الکتروشوک درمانی بیشتری را انجام دهد.


الکتروشوک درمانی چگونه بر مغز تأثیر می‌گذارد؟
محققان به درستی از شیوه اثربخشی الکتروشوک درمانی باخبر نیستند، اما آنان تغییراتی را پس از اعمال این روش در مغز بیماران مشاهده کرده‌اند.
مشاهدات پژوهشگران عنوانگر آن است که الکتروشوک درمانی دارای تأثیراتی شامل موارد زیر است:
◄ تغییر جریان گردش خون در مغز
◄ تغییر مختصر پایداری حایل خون مغزی
◄ تعدیل نمایه الکتریکی مغز
◄ تقویت کنش ژن‌های دارای نقش در رشد برخی سلول‌های مغز
◄ تحریک رهش هورمون‌ها
◄ تحریک رهش نوروترانسمیترها و مشخصاً سروتونین و دوپامین


چه کسی می‌تواند الکتروشوک درمانی بگیرد؟
پزشکان ممکن است الکتروشوک درمانی را برای افراد دچار انواع اختلالات روانی شامل موارد زیر توصیه کنند:
◄ افسردگی مقاوم به درمان یا افسردگی اساسی
سایکوز شدید
اختلال دوقطبی
◄ مانیا
◄ کاتاتونیا (کاتاتونی)
اسکیزوفرنی (شیزوفرنی)


چه کسانی نمی‌توانند الکتروشوک درمانی بگیرند؟
افراد دچار مشکلات قلب، ریه، یا سیستم عصبی معمولاً قادر به استفاده از الکتروشوک درمانی نیستند.
دلیلش آن است که تشنج کنترل شده القائی در الکتروشوک درمانی می‌تواند باعث افزایش فشار خون، فشار داخل جمجمه، و مصرف اکسیژن شده بر ضربان قلب و تنفس تأثیر منفی بگذارد.


عوارض جانبی الکتروشوک درمانی
افراد به الکتروشوک درمانی پاسخ‌های مختلفی می‌دهند و بعضی اشخاص ممکن است بیش از دیگران در این مورد دچار عوارض جانبی شوند.
عوارض جانبی متداول در الکتروشوک درمانی شامل موارد زیر است:
تهوع
خستگی مفرط
سردرد
◄ گیجی
◄ کاهش خفیف حافظه در مورد اتفاقات پیش از الکتروشوک درمانی
عوارض جانبی جدی اما نادر شامل بی‌نظمی ضربان قلب و ریت تنفسی است. برخی افراد نیز ممکن است بیش از دیگران با نقصان حافظه مواجه گردند.


تاریخچه مناقشه برانگیز الکتروشوک درمانی
الکتروشوک درمانی یکی از قدیمی‌ترین و مناقشه برانگیزترین درمان‌های روان‌پزشکی است. در حال که انجام این نوع درمان در برخی کشورها ممنوع است در کشورهای دیگر به صورت گسترده استفاده می‌شود.
درک و دریافت منفی از الکتروشوک درمانی ریشه در کاربرد غلط در گذشته و فقدان تاریخی تحویل دایمی بیهوشی عمومی یا شل کننده‌های عضلانی دارد. به علاوه، زمانی که متخصصان مراقبت پزشکی نخستین بار الکتروشوک درمانی را معرفی کردند، بسیاری از مردم به درمان تن در نمی‌دادند. در نتیجه، آنها علی‌رغم میل خود مورد الکتروشوک درمانی قرار می‌گرفتند یا با تمامی اثرات جانبی آن آشنا نبودند.
رسانه‌ها گرایشی به ارائه تأثیری منفی از الکتروشوک درمانی دارند – و برای مثال می‌توان در این مورد به فیلم سینمایی "پرواز بر فراز آشیانه فاخته" اشاره کرد. به هر حال، تلقیات مرتبط به الکتروشوک درمانی در حال تغییرند و مردم در حال رسیدن به تلقی مثبت در مورد این درمان برای افراد دچار اختلالات روانی مقاوم به دیگر شیوه‌های درمانی هستند.
تکنیک‌های تعدیل عصبی جدیدتر مثل تحریک مغناطیسی ترانس‌کرانیال (TMS) و تحریک عصب واگوس (VNS) نیز می‌توانند درمان‌هایی مؤثر برای افسردگی شدید و دیگر اختلالات سلامت روانی باشند. به هر حال TMS تنها تکنیکی است که پژوهشگران به طور مستقیم آن را با الکتروشوک درمانی مقایسه کرده‌اند، و فرجام الکتروشوک درمانی در مورد افراد دچار افسردگی بهتر بوده است.


نتایج الکتروشوک درمانی
الکتروشوک درمانی گزینه درمانی مناسبی برای کسانی است که پس از دریافت دارو یا درمان‌های دیگر بهبود نمی‌یابند. در مورد اغلب افراد این درمان با ریسک کمی همراه است و روش مزبور دارای اثر ضد افسردگی قدرتمندی است که برای سال‌ها ادامه پیدا می‌کند.
در مورد افراد دچار قصد خودکشی یا فکر خودکشی الکتروشوک درمانی می‌تواند تسکین دهنده باشد. محققان پی برده‌اند که نمونه‌ها پس از یک هفته درمان با الکتروشوک درمانی به طور کامل فکر خودکشی را کنار می‌گذارند. پس از تکمیل درمان 81 درصد نمونه خبر از فقدان فکر خودکشی به طور کامل می‌داده‌اند.
این اقدام همچنین برای زنان باردار یا افراد سالمندی که نمی‌توانند داروهای سایکوتروپیک مثل تثبیت کننده‌های خلق استفاده کنند نتایج خوبی داشته است.


گزینه‌های درمانی جایگزین
TMS و VNS دو تکنیک تعدیل عصبی هستند که به عنوان جایگزین برای الکتروشوک درمانی مطرحند.

TMS
این روش از میدان‌های مغناطیسی با تناوب سریع استفاده می‌کند. TMS مغز را بدون القاء تشنج تحریک می‌کند، و شخص در طول این اقدام بیدار می‌ماند. بیماران می‌توانند از این روش چهار تا پنج بار در هفته و مجموعاً به مدت 4 تا 6 هفته استفاده کنند.
اثرات جانبی TMS که عموماً خفیفند موارد زیر را شامل می‌شوند:
◄ سردرد
◄ پیچش عضله
درد در محل تحریک

VNS
محققان در ابتدا VNS را برای درمان اختلالات تشنجی توسعه دادند. به هر حال، آنان در عین حال پی بردند که این روش برای افسردگی نیز مؤثر است. پیش از تحریک عصب واگوس، دکتر الکترودهایی را زیر پوست قفسه سینه شخص جاگذاری می‌کند.
VNS تقریباً در 2 درصد موارد پیامدهایی به همراه دارد. عوارض محتمل عبارتند از:
عفونت
فلج تارهای صوتی
هماتوم پس از عمل


خلاصه
الکتروشوک درمانی می‌تواند درمانی مؤثر برای اختلالات سلامت روانی مقاوم به درمان شامل افسردگی، شیزوفرنی و کاتاتونی باشد.
الکتروشوک درمانی یک روش درمانی بسیار قدیمی با تاریخچه‌ای مناقشه‌برانگیز است. به هر حال پزشکان این روش را برای برخی بیماران توصیه می‌کنند زیرا دارای ریسک کم و عوارض جانبی اندکی است.
محققان هنوز در مورد چگونگی کارکرد الکتروشوک درمانی مطمئن نیستند اما می‌دانند که این روش دارای اثرات متعددی بر روی مغز، شامل افزایش جریان خون و تحریک رهش پیام‌های رسان‌های عصبی و هورمون‌ها است.
تکنیک‌های تعدیل عصبی جدیدتر شامل TMS است که از میدان‌های مغناطیسی دگرگون شونده برای تحریک مغز استفاده می‌کنند، و نیز VNS که عصب واگوس را تحریک می‌کند./الکتروشوک درمانی: فواید، چگونگی کارکرد و عوارض جانبی
دکتر هایدی مواود، لورن مارتین
ترجمۀ فرهنگ راد

Source:
Medical News Today
What is electroshock therapy?
Medically reviewed by Heidi Moawad, M.D. —
Written by Lauren Martin on June 29, 2021

مطالب پیشنهادی ما برای مطالعه

تأثیر فشار خون و ضربان قلب دوران نوجوانی بر سلامت روانی مردان در بزرگسالی

استرس چگونه بر میزان کلسترول تأثیر می‌گذارد؟‎

نظرات (0)

تاکنون هیچ نظری درباره این مطلب ارائه نشده است.

نظر خود را اضافه کنید.

نظر شما پس از بازبینی منتشر می‌شود.
پیوست ها (0 / 3)
Share Your Location
عبارت تصویر زیر را بازنویسی کنید.