دسته بندی ها
Search - Contacts
مقالات و اخبار
Search - News Feeds
واژه نامه
تگ ها

فهرست صفحات

گرافستزیا یا توانایی شناسایی نماد اعداد و حروف از روی نشانه آنها بر روی پوست

گرافستزیا، گرافگنوسیا، اگرافستزیا، مالتیپیل اسکلروزیس، تومور مغزی، کورتکس، صدمات مغز یا طناب نخاعی، نوروپاتی محیطی، استروک، زوال عقل، تباهی کورتیکوبازال، استریوگنوزیس

فقدان گرافستزیا نشانه‌ای از وجود یک اختلال یا آسیب نورولوژیک است

مقالات مغز و اعصاب

• فقدان گرافستزیا نشان دهنده چیست؟
• تشخیص از دست دادن گرافستزیا
• گرافستزیا و استریوگنوزیس
• پیام همراهگرافستزیا که گرافگنوسیا نیز نامیده می‌شود توانایی شناسایی نمادها و نشانه‌ها در زمان ردیابی آنها بر روی پوست است. واژه "گراف" به معنی نگارش و "اتزیا" به معنی حس کردن است.
این توانایی یک مقیاس عملکرد یا کنش قشر مغز محسوب می‌شود. به طور مشخص این توانایی نیازمند یک سیستم حسی نرمال در قشر مغز است، که شامل قشر مغزی حسی-بدنی اولیه و اتصالات آن است. این قسمت از مغز مردم را از حس‌های مختلف شامل موارد زیر آگاه می‌کند:
• لمس
• فشار
• دما
درد
• وضعیت قرارگیری اندام‌ها
این شامل حس حرف یا عدد تحریر شده بر روی پوست می‌شود. یک قشر مغز حسی-بدنی اولیه نرمال به ما اجازه می‌دهد تا حس ایجاد شده را تفسیر و نماد را شناسایی کنیم.
به هر حال اگر این قسمت از مغز دچار مشکل یا مسأله‌ای باشد شخص نخواهد توانست کاراکتر (عدد یا شماره) را شاناسایی کند. این ناتوانی نشان دهنده ابتلاء به اگرافستزیا است، که نقطه مقابل گرافستزیا محسوب می‌شود. اگرافستزیا ناتوانی در حس کردن نمادهای ترسیم شده بر روی پوست است.
اگر کسی فاقد گرافستزیا باشد این بدان معنی است که چیزی در قشر حسی-بدنی مغز درست نیست.فقدان گرافستزیا نشان دهنده چیست؟ (ریسک فاکتورها)
فقدان گرافستزیا نشانه‌ای از وجود یک اختلال یا آسیب نورولوژیک است. این وضعیت می‌تواند پیامد چند اختلال شامل موارد زیر باشد:
مالتیپل اسکلروزیس (MS). مالتیپیل اسکلروزیس یک بیماری خودایمنی مزمن است که بر سیستم عصبی مرکزی تأثیر می‌گذارد. مالتیپل اسکلروزیس عملکرد حسی را مختل می‌کند و باعث اتروفی یا کوچک شدن بافت مغز می‌شود که ممکن است به گرافستزیا منجر گردد.
تومور مغزی. وجود تومور در مغز می‌تواند بر کورتکس (قشر مغز) حسی-بدنی تأثیر گذاشته به نزول میزان گرافستزیا منجر شود.
• صدمات مغز یا طناب نخاعی. اگر یک آسیب دیدگی مغز به قشر حسی-بدنی آسیب برساند، امکان بروز گرافستزیا وجود خواهد داشت. صدمات طناب نخاعی ممکن است باعث کاهش عملکرد حسی شامل گرافستزیا نیز بشود.
نوروپاتی محیطی. کاهش گرافستزیا ممکن است نشان دهنده نوروپاتی محیطی باشد. نوروپاتی محیطی زمانی بروز می‌کند که عصب‌های خارج مغز و طناب نخاعی دچار آسیب می‌شوند.
استروک. استروک نتیجه اختلال جریان خون به مغز است. این می‌تواند به صدمه مغز و کاهش گرافستزیا منجر شود.
زوال عقل. دمانس (زوال عقل) کاهش عملکرد شناختی به علت صدمه سلول عصبی یا از دست دادن آن است. در انواع زوال عقل مثل بیماری آلزایمر، آسیب دیدگی ممکن است قسمتی از مغز را که مسؤول گرافستزیا است درگیر کند.
• تباهی کورتیکوبازال. در این اختلال نادر نورولوژیک، برخی قسمت‌های مغز دچار انحطاط سلولی می‌شود. این اختلال می‌تواند به از دست دادن گرافستزیا و همچنین اپراکسیا (آپراکسی) منجر شود که ناتوانی در انجام حرکات ارادی است.
گرافستزیا یکی از حساس‌ترین مقیاس‌های عملکرد حسی کورتیکال [قشر مغز] است. بنابراین، گرافستزیا به تست استاندارد در زمان تشخیص اختلالات فوق تبدیل شده است.

تشخیص از دست دادن گرافستزیا
تست گرافستزیا در زمان معاینه نورولوژیک انجام می‌شود. این تست عموماً توسط یک متخصص مغز و اعصاب صورت می‌گیرد. در اینجا آنچه در این فرآیند انجام می‌شود تشریح شده است:
1. پزشک از بیمار می‌خواهد تا چشم‌هایش را ببندد.
2. دکتر با استفاده از پشت یک مداد یا چوبک اپلیکاتور یک حرف یا عدد را روی کف دست شخص نقش می‌کند.
3. پزشک از شخص تحت معاینه می‌خواهد تا حرف یا عدد مزبور را شناسایی کند.
4. پزشک همین اقدام را با کاراکتر دیگری روی دست دوم انجام می‌دهد.
این تست توانایی قشر حسی-بدنی فرد را برای شناسایی، تجزیه و تحلیل و تفسیر حس‌های روی پوست برآورد می‌کند.
در طول آزمون نورولوژیک، پزشک همچنین می‌تواند دیگر عملکردهای حسی مثل درد، لرزش، و وضعیت قرارگیری را تست کند.

گرافستزیا و استریوگنوزیس
قشر حسی-بدنی مغز در عین حال مسؤول استریوگنوزیس یا توانایی شناسایی چیزها از طریق لمس است. استریوگنوزیس شامل شنایی شکل، فرم و اندازه شیء بدون نگاه کردن به آن است. "استریو" به معنی جامد و "گنوزیس" به معنی شناسایی است.
در حالی که هر دو توانایی مورد بحث به لامسه مرتبطند، این دو یکی نیستند. گرافستزیا شناسایی حرکات ترسیمی روی پوست است، در حالی که استریوگنوزیس شناسایی اشیاء جامد از طریق لمس است.
از دست دادن استریوگنوزیس نیز نشان دهنده وجود مشکلی در قشر حسی-بدنی مغز محسوب می‌شود. این اختلال به عنوان اَستریوگنوزیس شناخته شده و می‌توان آن را در طول یک آزمون مغز و اعصاب تشخیص داد.
برای تست از دست دادن استریوگنوزیس، پزشک از شخص می‌خواهد تا چشم‌های خود را ببندد. آنگاه یک چیز آشنا مثل یک کلید یا مداد را در دست شخص می‌گذارد. اگر شخص نتواند شیء مورد اشاره را شناسایی کند، این به معنی نداشتن استریوگنوزیس است.

پیام همراه
گرافستزیا با کورتکس حسی-بدنه اولیه در مغز تنظیم می‌شود. گرافستزیا به شخص امکان می‌دهد تا حروف یا اعدادی را که اثر آنها روی پوست ترسیم می‌شود شناسایی کنند. اگر کسی فاقد گرافستزیا باشد، این می‌تواند نشانگر یک اختلال یا آسیب نورولوژیک تلقی شود.
پزشک می‌تواند از طریق ترسیم رد یک نماد یا سمبل در کف دست فقدان گرافستزیا را تست کند. اگر کسی دارای توانایی مزبور باشد خواهد توانست تا کاراکتر مورد استفاده پزشک را صرفاً بر مبنای حس خود شناسایی کند./


• دکتر تیموتی جی. لگ، کیرستن نونز
• ترجمۀ فرهنگ راد


Source:
Healthline
What You Need to Know About Graphesthesia
Medically reviewed by Timothy J. Legg, PhD, PsyD
On February 19, 2020
New —
Written by Kirsten Nunez

نظرات (0)

تاکنون هیچ نظری درباره این مطلب ارائه نشده است.

نظر خود را اضافه کنید.

نظر شما پس از بازبینی منتشر می‌شود.
پیوست ها (0 / 3)
Share Your Location
عبارت تصویر زیر را بازنویسی کنید.