دسته بندی ها
Search - Contacts
مقالات و اخبار
Search - News Feeds
واژه نامه
تگ ها

فهرست صفحات

ادامۀ بی‎وقفۀ صحبت با مردم رو به مرگ تا زمان قطعی شدن مرگ آنان ایدۀ خوبی است. مردم رو به مرگ تا به انتهای زندگی صداهای دور و بر خود را می‎شنوند.

اگر فرد یا عزیزی کهنسال بوده یا دچار نوعی بیماری لاعلاج باشد، دانستن اینکه مرگ وی نزدیک است اغلب اوقات مقابله و مدارا با وضعیت را دشوار می‎کند. دانستن اینکه چه چیز در پیش است شاید کمی وضعیت را آسان‎تر کند. اگر فرد یا عزیزی کهنسال بوده یا دچار نوعی بیماری لاعلاج باشد، دانستن اینکه مرگ وی نزدیک است اغلب اوقات مقابله و مدارا با وضعیت را دشوار می‎کند. این موضوع مهم است که افراد نزدیک به فرد در حال مرگ نشانه‎های نزدیک بودن مرگ را بشناسند. این نشانه‎ها در زیر تشریح شده‎اند. وقتی فردی به مرگ نزدیک می‌شود فعالیت وی کمتر می‎گردد. این بدان معنی است که میزان انرژی مورد نیاز او نسبت به گذشته کمتر خواهد بود. مردم رو به مرگ کمتر می‌خورند و می‎نوشند زیرا اشتهای آنها به تدریج کاهش پیدا می‎کند.

پزشکی امتیازی است که مسؤولیت‌هایی خطیر از پی دارد. تمامی پزشکان موظفند ارزش‌های بنیانی حرفه‌ای را مراعات کنند. اساس این ارزش‌ها عبارتند از وظیفۀ کمک به انسان‌ها و خودداری از آسیب و آزار رسانیدن به آنان.

من به آپولو، اسمولائوس، هیژیاس، پاناسه‌آؤر و به تمامی خدایان و الهگان سوگند یاد می‌کنم و ایشان را شاهد می‌گیرم که بر اساس توانایی خویش و مفاد این سوگندنامه و سند، به انجام وظیفه خواهم پرداخت. استاد خویش را در این فن همانند پدر و مادر خواهم دانست و بیمار را در زندگی همباز خود قرار خواهم داد. اگر وس به پول نیازش افتد آن را در اختیار او خواهم نهاد و خانوادۀ او را همانند برادران و خواهران خویش در نظر خواهم گرفت و این فن را اگر مایل بدان باشند، بی‎چشم‌داشت پاداش به آنان خواهم آموخت. فنون پزشکی را چه به صورت گفتاری چه به صور دیگر به پسران خویش، پسران استاد خویش و به دانش‌جویانی که سوگند پزشکی یاد کرده‌اند، و نه به دیگران، خواهم آموخت.

یک استدلال علیه اتانازی یا خودکشی به کمک پزشک همانا استناد به سوگندنامۀ بقراط است، که تاریخ ادای آن به 2500 سال پیش برمی‎گردد. تمامی پزشکان این سوگندنامه را ادا می‎کنند.

اتانازی و خودکشی به یاری پزشک به اقدام عمدی با هدف پایان دادن زندگی برای کاهش درد و رنج مدام اشاره دارد. در اغلب کشورها اُتانازی کاری خلاف قانون محسوب می‎شود و ممکن است اقدام به آن با مجازات زندان همراه شود. در سطح ایالات متحد آمریکا در ایالات مختلف قوانین متفاوتی در این مورد وجود دارد. اتانازی زمانی طولانی به عنوان یکی از مباحث مناقشه‎انگیز و احساسی مطرح بوده است. اتانازی و خودکشی به یاری دیگری تعریف یکسانی ندارند. در اتانازی دکتر بر اساس قانون مجاز است تا به روشی فاقد درد به زندگی فرد پایان دهد، مشروط بر اینکه خود بیمار و خانوادۀ وی با این کار موافق باشند.