دسته بندی ها
Search - Contacts
مقالات و اخبار
Search - News Feeds
واژه نامه
تگ ها

فهرست صفحات

مسمومیت سرب به طور معمول در طول یک دورۀ زمانی چند ماهه یا چند ساله بروز می‎کند. این مسمومیت می‎تواند به اختلالات شدید روانی و جسمانی منجر شود. کودکان خردسال به ویژه در این مورد آسیب‌پذیر هستند.

سُرب فلزی بسیار سمی و مسمومیت ناشی از آن بسیار شدید است. مسمومیت سرب اختلالی جدی و در برخی مواقع کشنده است. مسمومیت سرب هنگامی بروز می‎کند که سرب در بدن انباشته می‎شود. سرب در رنگ‎های دارای پایه سرب شامل رنگ مورد استفاده برای دیوار خانه‎های قدیمی و اسباب بازی‎ها یافت می‎شود. مسمومیت سرب به طور معمول در طول یک دورۀ زمانی چند ماهه یا چند ساله بروز می‎کند. این مسمومیت می‎تواند به اختلالات شدید روانی و جسمانی منجر شود. کودکان خردسال به ویژه در این مورد آسیب‌پذیر هستند. کودکان از طریق گذاشتن اقلام و وسایل آلوده به سرب در دهان خود به انباشت این فلز در بدن دچار می‎شوند. لمس سرب و سپس گذاشتن انگشتان در دهان نیز می‎تواند به سمی شدن آن منجر شود. سرب به ویژه در کودکان مضر است زیرا مغز و سیستم عصبی آنها هنوز به رشد کامل نرسیده است.