دسته بندی ها
Search - Contacts
مقالات و اخبار
Search - News Feeds
واژه نامه
تگ ها

فهرست صفحات

د÷

نقاط سرخ رنگ روی پستان - جوش، نیش حشره یا نشانه سرطان؟

نقاط سرخ رنگ روی پستان، سرطان، سرطان التهابی پستان، سرطان پستان،  بیماری پاژه پستان، نیش حشره، جوش، عفونت، کهیر، درماتیت اتوپیک، اگزما

اغلب انواع سرطان پستان باعث ایجاد نقاط سرخ‌رنگ روی پستان نمی‌شوند

مقالات سرطان

• آیا یک نقطه سرخ‌رنگ روی پستان می‌تواند نشانه سرطان باشد
• دیگر علایم سرطان التهابی پستان
• دیگر علایم بیماری پاژه پستان
• چگونه تفاوت بین نیش حشره، جوش و سرطان را مشخص کنیم
• دیگر موارد ممکن
• چه زمانی به دکتر مراجعه کنیم
• پیام همراهاگر کسی دچار یک نقطه سرخ رنگ روی پستان خود شود که به نظر می‌رسد نتیجه جوش یا نیش حشره است، بسیار خوب خواهد بود که علت یکی از این دو مورد باشد. نقطه مزبور در عین حال ممکن است بر اثر عفونت، واکنش آلرژیک یا دیگر موارد تحریک کننده پوست ایجاد شود.
اغلب انواع سرطان پستان باعث ایجاد نقاط سرخ‌رنگ روی پستان نمی‌شوند. برخی انواع سرطان چنین تأثیر دارند اما این موارد نادرند.

آیا یک نقطه سرخ‌رنگ روی پستان می‌تواند نشانه سرطان باشد؟
این مورد شایع نیست اما یک نقطه سرخ‌رنگ روی پستان گاهی از اوقات می‌تواند یک نشانه سرطان پستان باشد.
سرطان التهابی پستان (IBC) از سرطان‌های نادر است که در حدود 2 تا 4 درصد موارد سرطان پستان را تشکیل می‌دهد.
یک نقطه سرخ‌رنگ که بسیار شبیه به جای نیش حشره یا راش به نظر می‌رسد می‌تواند یک نشانه اولیه سرطان التهابی پستان باشد. این نوع سرطان از انواع مهاجم است. سرطان مزبور معمولاً در زمان تشخیص گره‌های لنفاوی را درگیر کرده است.
دیگر نوع نادر سرطان پستان بیماری پاژه پستان نامیده می‌شود. این نوع در حدود 1 تا 4.3 درصد تمامی موارد سرطان پستان را تشکیل می‌دهد. در برخی موارد سرطان مزبور می‌تواند یک ضایعه قرمز رنگ روی نوک پستان یا هاله پستان ایجاد کند، که ممکن است شبیه به نیش حشره یا اگزما باشد.

دیگر علایم سرطان التهابی پستان
وقتی کسی به نشانه‌های سرطان پستان فکر می‌کند احتمالاً فکر او به کشف یک توده با برآمدگی مشغول می‌شود. سرطان التهابی پستان متفاوت از اغلب انواع سرطان پستان است و در آن به طور معمول تومور قابل حس توسط شخص، دستکم در مراحل اولیه بیماری، وجود ندارد.
شخص ممکن است تا زمانی که رگ‌های لنفاوی درگیر شده باشند اصلاً علامتی نداشته باشد. نشانه‌ها و علایم این سرطان شامل موارد زیر است:
• حساس شدن یا درد پستان
• خارش
• سرخی پستان
ورم پستان
• پوستی که در لمس گرم حس می‌شود
• چال افتادن پوست که شبیه به پوست پرتقال می‌شود
• پوستی که شبیه به راش، کهیر یا کبودی به نظر می‌رسد
• هموار یا معکوس شدن نوک پستان
• ورم غدد لنفاوی روی گردن یا زیر بازوها
• یک مورد برآمدگی یا بیشتر در پستان

دیگر علایم بیماری پاژه پستان
بیماری پاژه با یک ضایعه در نوک پستان یا هاله پستان شروع می‌شود. این ضایعه می‌تواند به پوست اطراف گسترش یابد. نشانه‌ها و علایم بیماری پاژه می‌تواند شامل موارد زیر باشد:
• زبر شدن ضایعات پستان
• سرخی پستان