دسته بندی ها
Search - Contacts
مقالات و اخبار
Search - News Feeds
واژه نامه
تگ ها

فهرست صفحات

زندگی با سرطان سینه: میزان بقاء بر مبنای مرحلة سرطان

سرطان سینه، سرطان پستان، میزان بقا، مرحلة سرطان، نوع سرطان سینه، درجه یا گرید سرطان، وضعیت HER2،     وضعیت گیرندة هورمونی،  میزان رشد سلول‌های سرطانی،  احتمال بازگشت سرطان

میزان بقاء 5 ساله کلی برای افراد دچار سرطان پستان 89 درصد است.

مقالات سرطان

• دانیله درزدن، کریستینا کیون
• ترجمة هستی فراست‌فر

بیش از 80 درصد افراد دارای تشخیص سرطان سینه بهبود می‌یابند و دستکم تا ده سال پس از تشخیص بیماری زنده می‌مانند.
مواجهه با تشخیص ابتلاء به سرطان سینه می‌تواند چالش‌برانگیز باشد. مردم خبر از احساس مقهور شدگی می‌دهند. ممکن است دچار احساس تردید یا بی‌حسی شوند وقتی که باخبر می‌گردند که تصمیماتی باید گرفته شود.
بیش از 3.1 میلیون زن دارای تاریخچة ابتلاء به سرطان سینه در ایالات متحد آمریکا زندگی می‌کنند. پیشرفت‌های جاری در درمان این بیماری به بهبود نرخ بقاء در بیماران سرطان سینه و همچنین کیفیت زندگی افراد مبتلاء به آن کمک می‌کند.
نرخ بقاء سرطان سینه بر اساس داده‌ها دشوار است اما این موضوع مهم است که به یاد داشته باشیم آنها میزان متوسط را نشان می‌دهند. دورنمای شخصی برای هر فرد دارای تشخیص سرطان سینه با دیگری متفاوت است و در موردش باید با دکتر حرف زد.

مطالب این مقاله:
•  دورنمای سرطان پستان
•  میزان بقاء 5 سال بر مبنای مرحله
• نرخ بقاء 10 سال
• عوامل آسیب زننده به دورنما

دورنمای سرطان پستان
اغلب اوقات اولین چیزی که مردم پس از فهم این موضوع که خودشان یا عزیزانشان دچار سرطان سینه شده‌اند، می‌خواهند بدانند داده‌های مربوط به میزان بقاء در سرطان سینه است.
این ارقام تجربة تعداد زیادی از مردم را منعکس می‌کنند، و این موضوع را نشان نمی‌دهند که یک فرد خاص تا چه مدت می‌تواند زنده بماند.
به علاوه، نرخ بقاء سرطان سینه:
• درصد مردمی را که پس از اولین تشخیص ابتلاء به سرطان چند سال زنده می‌مانند نشان می‌دهد. بسیاری از مردم زمان بیشتری زنده می‌مانند.
• آنها اثرات سلامت پیشرفت‌های جدید در درمان سرطان سینه را نشان نمی‌دهند.
• آنها نتایج مربوط به مراحل گستردة سرطان سینه نظیر 1 و 2 را گزارش می‌دهند و نه مراحلی مثل 1الف را.
• آنها عواملی مثل سن فرد، سلامت وی، یا وضعیت گیرنده‌های هورمونی وی را مورد لحاظ قرار نمی‌دهند.
برای کمک به شفافیت اصطلاحات مورد استفاده، انجمن سرطان آمریکا یک یادداشت اضافی دارد. این یادداشت اضافی این است که میزان بقاء مرتبط به سرطان سینه طول عمر در زنان دچار این بیماری، با طول عمر زنان در کل جمعیت مقایسه می‌شود.
در هنگام مرور یافته‌های میزان بقاء در سرطان سینه، این موضوع مهم است که این داده‌ها را در متن قضیه بفهمیم. این بدین معنی است که باید هر چیز دیگری را که در مورد سرطان سینة فرد و عوامل سلامت مرتبط می‌دانیم باید ملاحظه کرد.

نرخ بقاء 5 ساله بر مبنای مرحله
میزان بقاء 5 ساله کلی برای افراد دچار سرطان پستان 89 درصد است.
انجمن سرطان آمریکا گزارش می‌دهد که نرخ بقاء 5 سال بر مبنای مراحل شکسته می‌شود:
• مرحلة 1-0: نرخ بقاء نزدیک به 100 درصد. تقریباً 61 درصد تمامی موارد سرطان سینه در این مرحله تشخیص داده می‌شوند.
• مرحلة 2: میزان بقاء نسبی 39 درصد
• مرحلة 3: میزان بقاء نسبی 72 درصد. بسیاری از زنان در این مرحله از سرطان سینه با موفقیت درمان می‌شوند.
• مرحلة 4: میزان بقاء نسبی 22 درصد. گزینه‌های درمانی متعددی در این مرحله در دسترسند.
کمتر از 1 درصد کل موارد سرطان سینه در مردان تشخیص داده می‌شود و میزان بقاء سرطان سینه برای مردان مشابه این میزان در زنان است.

میزان بقاء 10 ساله
به طور متوسط بیش از 80 درصد افراد دارای تشخیص ابتلاء به سرطان سینه برای 10 سال یا بیشتر زنده می‌مانند.
به هر حال، شکست دقیق میزان بقاء 10 ساله توسط مرحلة سرطان شناخته شده نیست. دانشمندان در حال حاضر مشغول تهیة مدلی از این آمار هستند.

عوامل آسیب زننده به دورنما
مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها / (CDC)  می‌گوید، سالانه 220000 زن و 2000 مرد در ایالات متحد آمریکا با تشخیص سرطان مواجه می‌شوند.
تشخیص سرطان سینه بیش از فهم اینکه یک تودة خاص سرطانی است شامل اطلاعات بیشتری است. طیف وسیعی از تست‌ها و اندازه‌گیری‌ها در طول فرآیند تشخیص انجام می‌شود. این اطلاعات چهارچوب مورد نیاز برای فهم دقیق‌تر میزان بقاء در سرطان سینه را ایجاد می‌کنند.
دکترها تعدادی از عوامل را پیش از ارائة تشخیص سرطان سینه مرور می‌کنند و آن را در دورنمای مربوط به فرد مورد تفسیر قرار می‌دهند. اینها شامل موارد زیر است:
• مرحلة سرطان، که نشان دهندة میزان گسترش آن است
• نوع سرطان سینه
• درجه یا گرید سرطان
• وضعیت HER2
• وضعیت گیرندة هورمونی
• میزان رشد سلول‌های سرطانی
• احتمال بازگشت سرطان

مرحله
دکتر می‌تواند مرحلة خاص سرطان سینه را با بررسی موارد زیر تعیین کند:
• اندازة تومور
• آیا تومور در مجاورت بافت‌ها گسترش یافته است
• آیا سرطان به گره‌های لنفاوی رسیده است
• آیا سرطان به دیگر نقاط بدن سرایت کرده است
مراحل سرطان سینه بر اساس مقیاس 1 تا 4 رتبه‌بندی می‌شود، که در آن زیرمرحله‌ها با حروف شناسایی می‌شوند. این مقیاس به دکترها در پیش‌بینی میزان بقاء بیمار کمک می‌کند.
در کل، هر چه عدد مقیاس کوچک‌تر و حروف الفباء در زیرگروه سرطان متقدم‌تر باشد، سرطان در مراحل ابتدایی‌تر قرار داشته و درمان آن آسان‌تر است.
تعیین مرحلة سرطان سینه در تشخیص یکی از مهم‌ترین عوامل در پیش‌بینی میزان بقاء در سرطان سینه است.

موقعیتی یا مهاجم
یک عامل کلیدی این است که آیا سرطان پستان موقعیتی است یا مهاجم. موقعیتی بودن سرطان سینه به این معنی است که تومور گسترش پیدا نکرده و به یک نقطه محدود شده است. مهاجم بودن سرطان به این معنی است که سرطان به دیگر بخش‌های سینه گسترش پیدا کرده است.
کارسینوم مجرایی (داکتال) مهاجم شایع‌ترین شکل سرطان سینه است. این سرطان در مجاری شیر شکل می‌گیرد و به بافت‌های اطراف سرایت می‌کند.
دیگر انواع شایع سرطان سینه شامل موارد زیر است:
• کارسینوم مجرایی موقعیتی: این نوع سرطان در مجرای شیر شروع می‌شود و باقی می‌ماند.
• کارسینوم موقعیتی لوبولار: این سرطان در غدد مولد شیر شروع شده و باقی می‌ماند.
• کارسینوم لوبولار مهاجم: این سرطان به ماوراء غدد تولید شیر گسترش پیدا می‌کند.
• زیرگونه IDC: شامل توبولار، مدولار، موکینوس، پاپیلاری و سریبریفرم است.
اشکال کمتر شایع این سرطان شامل موارد زیر است:
• سرطان التهابی سینه: این سرطان فقط در 3-1 درصد موارد دیده می‌شود.
• بیماری پاژه / Paget's disease نوک پستان: در 1 درصد موارد دیده می‌شود.
تومورهای فیلودس سینه: به سرعت رشد می‌کنند و اغلب سرطانی نیستند.

درجات
خود سلول‌های سرطانی بر مبنای یک مقیاس 1 تا 3 درجه‌بندی می‌شوند. درجه‌بندی سرطان این موضوع را بازتاب می‌دهد که بین سلول‌های سرطانی فرد و سلول‌های سالم چه مقدار تفاوت وجود دارد. این موضوع همچنین نشان می‌دهد که سلول‌های سرطانی با چه سرعتی در حال رشد به نظر می‌رسند.
سرطان دارای درجه یا گرید 1 معمولاً بسیار کندتر رشد می‌کند و احتمال گسترش آن کم لحاظ می‌شود. در سرطان سینه، میزان رشد کمتر و کمتر بودن احتمال گسترش سرطان، به معنی بالا بودن میزان بقاء است.

پروتئین‌ها و هورمون‌ها
پروتئین‌ها و هورمون‌ها می‌توانند به دورنمای مردم دچار سرطان سینه صدمه بزنند.
تقریباً در 1 مورد از هر 4 مورد سرطان سینه، ژن HER2 مقدار بیش از حدی از پروتئین HER2 را تولید می‌کند. این می‌تواند باعث شود که این سرطان احتمال گسترش بیشتری داشته باشد، بازگشت کرده و با سرعت بیشتری رشد کند.
در هر حال داروهای متعددی برای مداوای این نوع خاص سرطان سینه در دسترس است. به مردم توصیه می‌شود که در مورد وضعیت HER2 خود با پزشک مشورت کنند. تست‌های مروری و گزینه‌های درمانی می‌توانند اثر مهمی بر سلامت درازمدت بیمار داشته باشند.
تست‌‌های بیشتر برای تعیین وضعیت گیرندة هورمونی سرطان نیز می‌تواند به دکترها در انتخاب گزینه‌های درمانی مؤثرتر کمک کند. این می‌تواند بر دورنما مؤثر باشد. درمان بر مبنای تفاوت در وضعیت گیرندة هورمونی به قرار زیر است:
• سرطان‌های گیرندة هورمونی مثبت: این سرطان‌ها را می‌توان با داروهای هورمون‌درمانی مورد مداوا قرار داد.
• سرطان گیرندة هورمونی منفی: این سرطان‌ها به هورمون‌درمانی جواب نمی‌دهند.
• سرطان‌های سه‌گانة مثبت: این سرطان‌ها را می‌توان با داروهای هدف گیرندة استروژن، پروژسترون و HER2 مورد درمان قرار داد.
• سرطان‌های سه‌گانة منفی: این سرطان‌ها به درمان‌هایی که هورمون‌ها یا HER2 را هدف قرار می‌دهند جواب نمی‌دهند.

سرطان پستان سه‌گانة منفی
درمان سرطان سینه سه‌گانة منفی دشوارتر از انواع دیگر سرطان سینه است، مشخصاً در 5-3 سال اول بیماری.
این نوع سرطان به استروژن، پروژسترون یا پروتئین HER2 جواب نمی‌دهد. در نتیجه میزان بقاء برای افراد دچار بیماری سرطان سینة سه‌گانة منفی کمتر از 5 سال است.
تحقیقات عنوان می‌کنند که زنان دچار سرطان سینة سه‌گانة منفی دارای میزان بقاء 5 ساله به میزان 77 درصد هستند.

مطالعه لینک زیر در وبسایت مهرین - اخبار سلامت پیشنهاد می‎شود:
درد پستان یا ماستالژی - علل، علایم، و درمان‎ها


Source:
Living with breast cancer: Statistics on survival rates by stage
Written by Danielle Dresden Reviewed by Christina Chun, MPH
Last reviewed: Mon 10 April 2017

نظرات (0)

تاکنون هیچ نظری درباره این مطلب ارائه نشده است.

نظر خود را اضافه کنید.

نظر شما پس از بازبینی منتشر می‌شود.
پیوست ها (0 / 3)
Share Your Location
عبارت تصویر زیر را بازنویسی کنید.