دسته بندی ها
Search - Contacts
مقالات و اخبار
Search - News Feeds
واژه نامه
تگ ها

فهرست صفحات

زن و ماه: آیا واقعاً میان چرخۀ عادت ماهانه در زنان و ماه ارتباطی هست؟

قاعدگی, خون, راکتا, سانسکریت, چاندار, ماه سفید, ماه سرخ, ماه صورتی, ماه بنفش

برای عامه مردم این ایده جذاب است که عادت ماهانه در زنان و ماه ممکن است به هم مرتبط باشند

مقالات روان‌پزشکی، روان‌شناسی و روانکاوی

در این مقاله:
• علم چه می‌گوید
- اما مطالعات جدیدتر چه می‌گویند؟
- ماه بر چه چیز دیگری (اگر چیزی وجود داشته باشد) تأثیر می‌گذارد؟
• سنن معنوی و فرهنگی مرتبط به ماه کامل و چرخه عادت ماهانه
- در فرهنگ یونان باستان
- در فرهنگ‌های بومی
- در فرهنگ آیورودا و هندو
- دیگر سنت‌های معنوی
- چرخه ماه سفید
- چرخه ماه سرخ
- چرخه ماه صورتی
- چرخه ماه بنفش
• همزمانی پریود زنان با مراحل قمری
• چرخۀ عادت ماهانه خود را پیگیری کنید
• رسیدن به همزمانیبرای قرن‌ها مردم در این اندیشه بوده‌اند که آیا ارتباطی میان مراحل گردش ماه به دور زمین و چرخۀ عادت ماهانه وجود دارد.
دشوار نیست که بدانیم این فکر از کجا نشأت گرفته است. برای زنانی که عادت ماهانه در آنها آغاز می‌شود میانگین چرخه عادت ماهانه در حدود 29 روز است که همان تعداد روزهای چرخۀ قمری است.
ما می‌دانیم که ماه جزر و مدهای کره زمین را کنترل می‌کند بنابراین دور از ذهن نیست که تصور کنیم ماه ممکن است بر فراز و فرودهای داخلی چرخه عادت ماهانه تأثیر داشته باشد. در حالی که بسیاری از مطالعات علمی این فرضیه را رد می‌کنند، برای عامه مردم این ایده جذاب است که عادت ماهانه در زنان و ماه ممکن است به هم مرتبط باشند.
برای مثال، در روز ماه خونین در سال 2019، مردم به رسانه‌های اجتماعی روی آوردند تا حیرت و کنجکاوی خود را در رسیدن به پریود در طول این اتفاق نجومی بیان کنند.


علم چه می‌گوید
یکی از نخستین کسانی که ایده وجود ارتباطی میان چرخه عادت ماهانه و ماه را مطرح کرد کسی مگر چارلز داروین / Charles Darwin نبود، که ارتباطی میان طول چرخه عادت ماهانه و چرخه گردش ماه به دور زمین می‌دید.
از آن زمان به بعد مطالعات متعددی کوشیده‌اند تا به جمع‌بندی قانع کننده‌ای در مورد وجود ارتباطی واقعی در موضوع مورد اشاره برسند.
یک مطالعه مشهور متعلق به سال 1986 مدعی است که در واقع چنین ارتباطی وجود دارد. پس از آزمون 826 زن، محققان پی بردند که در 28.3 درصد این زنان پریود در "کوران ماه نو" آغاز می‌شود. یک مطالعه دیگر مربوط به سال 1987 یافته‌های مطالعه مزبور را مورد حمایت قرار داد.
یک مطالعه مربوط به سال 1977 پی برده است زنانی که چرخه عادت ماهانه آنها در اول ماه شروع می‌شود شانس بالاتری برای باردار شدن دارند.

اما مطالعات جدیدتر چه می‌گویند؟
یک مطالعه مربوط به سال 2013 که به بررسی 74 زن در طول یک سال تقویمی پرداخت به "هیچ شواهدی در مورد همزمانی" [مزبور] دست نیافت.
حتی همین اواخر، یک مطالعه مربوط به سال 2021 عنوان می‌کند که چرخه عادت ماهانه زنان ممکن است زمانی با چرخۀ گردش ماه به دور زمان متقارن بوده باشد، اما نور مصنوعی و سبک زندگی مدرن این ارتباط را مختل کرده‌اند.
مطالعه مزبور به ارزیابی 8 زن پرداخت که عادت ماهانه خود را به مدت 19 تا 32 سال پیگیری کرده بودند. 5 تن از آنان به صورت متناوب دارای پریودهای متقارن با گردش ماه بودند. در مورد 3 خانم دیگر، پریودهای متقارن بیشتر با ماه کامل یا آغاز ماه شروع می‌شد.
به هر حال، یک مطالعه مربوط به سال 2019 توسط اپلیکیشن ردگیری پریود کلو با استفاده از داده‌های مربوط به 1.5 میلیون کاربر پی برد که هیچ ارتباط قابل تشخیصی بین ماه و چرخه عادت ماهانه وجود ندارد.
بر مبنای این مطالعه اگرچه در حدود 30 درصد زنان در آغاز ماه یا حوالی آن دچار خونریزی عادت ماهانه می‌شود، این لزوماً به معنی وجود ارتباط معنی‌داری بین آنها نیست.
این مطالعه چنین می‌نویسد، "به زبان آمار، با فرض اینکه پریودها در زمان‌های تصادفی شروع می‌شوند، در حدود 1 تا 2 درصد زنان در فاصلۀ 3± روز از ماه کامل یا نو دچار پریود می‌گردند."
از قرار معلوم مغایرتی در این تحقیق به چشم می‌خورد.
مطالعه کلو توضیح می‌دهد که از نظر آماری هر زنی در مقاطعی از زندگی خویش دارای عادت ماهانه متقارن با گردش ماه است، اما این می‌تواند نوعی همزمانی تصادفی باشد.
پذیرفتنی است که مردمان دوران باستان دارای همزمانی بیشتری با ماه بوده باشند اما بدون تحقیق بیشتر هیچ پاسخ روشنی در این مورد نمی‌توان ارائه داد.

ماه بر چه چیز دیگری (اگر چیزی وجود داشته باشد) تأثیر می‌گذارد؟
در حالی که روشن نیست آیا ماه بر چرخه عادت ماهانه تأثیر دارد، در مورد دیگر همزمانی‌های با ماه نیز اشاره شده است.
یک مطالعه متعلق به سال 2012 پی برده است که اجتماعات روستایی و دورافتاده در طول چرخه قمری الگوهای متمایزی از نوسانات خواب را تجربه می‌کرده‌اند. در پیرامون زمان فرارسیدن ماه کامل اغلب مردم ساعت‌های کمتری می‌خوابیدند و دیرتر به بستر خواب می‌رفتند حال آنکه در زمان ماه نو، بیشتر محتمل بود که مردم زمان بیشتری به خواب فرو بروند.
یک مطالعه متعلق به سال 2017 پی برده است که ممکن است ارتباطی بین ماه و سلامت روانی، به ویژه چرخه‌های اختلال دوقطبی و چرخۀ قمری وجود داشته باشد. دو مورد از نمونه‌های مطالعه نشانه‌هایی از ارتباط بین چرخه‌های خلقی و چرخه عادت ماهانه خود نشان دادند و هر دو مورد در زمان کامل بودن ماه یا آغاز ماه شروع می‌شد.
به هر حال در یک مطالعه دیگر متعلق به سال 2017، هیچ ارتباطی بین ماه کامل یا مرحله قمری و افزایش تعداد دوره‌های روان‌پریشی یافت نشد.
در مطالعه مزبور آمده است، "اگر ماه اثراتی داشته باشد احتمالاً این اثرات کوچک یا نامکررند، که باعث می‌شود اعتبارسنجی آماری آنها دشوار باشد."


سنن معنوی و فرهنگی مرتبط به ماه کامل و چرخه عادت ماهانه
در حالی که جامعه علمی تصمیم خود را در مورد تقارن بالقوه بین ماه و عادت ماهانه نگرفته است، سنن و فرهنگ‌های متعددی به وجود نوعی ارتباط معنوی باور دارند.
حتی آیین‌هایی مدرن در مورد ارتباط بین عادت ماهانه و ماه وجود دارد.
در یک گردهم‌آیی به نام "چادر قرمز"، زنان برای بازتاب دادن و پیوند با ماه دور هم جمع می‌شوند. این آیین پس از انتشار رمانی به همین نام در سال 1997 که بازگو کننده سنت در پرده شدن زنان از اجتماع در طول عادت ماهانه در دوران انجیلی یا عصر کتاب مقدس است، چنین نامگذاری شد.

در فرهنگ یونان باستان
کلمه "قاعدگی / “menstruation”" مشتق از کلمه با ریشه لاتینی و یونانی برای نامیدن ماه / moon یعنی "مین / mene" است.
در یونان باستان پزشکان بر این باور بودند که ماه و چرخۀ عادت ماهانه به هم مرتبطند. در طول پریود عادت ماهانه، چنین گمان می‌رفت که زن از نظر روحی و روانی قدرتمند می‌شود.

در فرهنگ‌های بومی
در تعداد زیادی از فرهنگ‌های بومی، تاریخچه‌ای از ارتباط بین عادت ماهانه و ماه نو وجود دارد.
در سنت بومیان اجیبوه (در جنوب کانادا)، عادت ماهانه به نام "زمان ماه" شناخته می‌شود. به شکل سنتی، زنان در این زمان برای استراحت و تأمل کردن به خانه پناه می‌بردند.
پتی اسمیت / Patty Smith از گروه روبان دریاچه ابجیبوه مینه‌سوتا می‌گوید، "زنان در طول عادت ماهانه خود دارای قدرت زیادی هستند. زمانی که دچار خونریزی می‌شوند آنان تجربه‌های انباشته و استرس زن بودن را کنار می‌گذارند. برخی از آن تجربه‌ها دردناکند یا ممکن است حامل انرژی منفی باشند، بنابراین ما می‌خواهیم که محتاط باشیم و در فرآیند مزبور اختلال ایجاد نکنیم."
در سنت قبیله یوروک در کالیفرنیا، زمان ماه نیز بخشی برجسته از فرهنگ قبیله محسوب می‌شود.
در یک مقاله متعلق به "جامعه آمریکایی قوم‌شناسی"، تامس باکلی / Thomas Buckley با زنی از قبیله یوروک /Yurok صحبت کرده است که می‌گوید زمان ماه زمان توانایی است.
آن زن به باکلی می‌گوید، این "زمانی است که [یک زن] در اوج قدرت خودش است. بنابراین، این زمان نباید برای چیزهای خرده‌ریز و مسائل اجتماعی حواس‌پرت کننده تلف شود و نیز زن نباید تمرکز خود را با مواردی مثل موضوع جنس مخالف از دست بدهد."
زنان قبیله یوروک در عین حال در طول ماه نو خود از مردان و اعضاء خانواده جدا می‌شدند. آنان گاهی از اوقات به دیدار یک "مخزن زمان ماه مقدس" می‌رفتند که در آنجا مراسم آیینی شستشوی معنوی اجرا می‌شد.
زنان قبیله مزبور بر این اعتقاد هستند که در دوران باستان همه چیز در همزمانی با ماه بوده است.
بر مبنای گفته زنان یوروکی به نقل از مقاله باکلی، حتی اگر زنی دارای همزمانی با ماه نمی‌بود، با نشستن زیر نور ماه و حرف زدن با او به این تقارن برمی‌گشت و از ماه می‌خواست تا او را به حالت تعادل برگرداند.

در فرهنگ آیورودا و هندو
بسیاری از هندوها و بوداییان نیز به وجود ارتباطی بین چرخۀ قمری و عادت ماهانه اشاره دارند.
بر مبنای آیورودا، اعتقاد بر آن است که خون (یا راکتا در سانسکریت)، در اختیار چاندار (یا همان ماه) است. به شکل سنتی این اعتقاد وجود دارد که وقتی چرخه عادات ماهانه در زنان مقارن با ضربآهنگ گردش ماه به دور زمین باشد آنان سالم‌تر خواهند بود.
بر مبنای متن یوجیک به جای مانده از قرون وسطی [سده‌های میانه] به نام واسیشتا سامیتا / the Vasishtha Samhita، زنان در سرشت خود قمری به شمار می‌روند حال آنکه مردان دارای طبیعت خورشیدی قلمداد می‌گردند. این اعتقاد وجود دارد که چرخه قمری بر مراحل مختلف قاعدگی در زنان تأثیر دارد.

دیگر سنت‌های معنوی
الیسیا میک / Alicia Meek بنیادگذار "چرخه‌های مقدس ماه وحشی"، ویکسا آموزش می‌دهد و زنان را برای "حفظ و ادامه عملکردهای زنانه باستانی در عین تجدید خودآگاهی‌های چرخه‌ای بر زمین" رهبری می‌کند.
در حالی که هیچ پشتوانه علمی برای حمایت از این موضوع وجود ندارد، میک معتقد است که چهار مرحله اصلی چرخله قمری با چرخۀ قاعدگی زنان پیوستگی دارند.
1. خونریزی عادت ماهانه، یا ماه نو
2. فولیکولی، یا وقتی هلال ماه در حالت تربیع اول قرار دارد
3. اوولار یا ماه کامل
4. پیش از قاعدگی یا وانینگ مون (زمانی که سه چهارم نیمه رو به خورشید ماه دیده می‌شود – تربیع سوم)
از اینها گذشته، بعضی‌ها بر این باورند که خونریزی در اوقات خاصی در چرخه قمری نشان دهنده برخی ویژگی‌های خاص است.

چرخه ماه سفید
بر مبنای نظر میک، زنانی که عادت ماهانه در آنان با ماه نو و تخمک‌گذاری با ماه کامل مقارنه دارد، گفته می‎‌‌شود که در چرخه ماه سفید قرار دارند.
برخی بر این باورند که این نوع چرخه زمانی بروز می‌کند که زن دارای عادت ماهانه در "بالاترین حد باروری" یا آمادگی برای مادر شدن قرار دارد. اعتقاد بر آن است که این وضعیت کیفیتی انعکاسی به خود می‌گیرد.

چرخه ماه سرخ
زنانی که خونریزی عادت ماهانه را در زمان ماه کامل تجربه می‌کنند بنا به باورها در چرخه ماه سرخ قرار دارند.
بر مبنای نظر میک، معنی معنوی داشتن پریود در ماه کامل، فرصتی برای در آغوش گرفتن سویه پرشور، برونگرا و جنسی خود است.

چرخه ماه صورتی
چرخه ماه صورتی با زمان انتقال مرتبط است و به هنگامی اشاره دارد که خونریزی عادت ماهانه در زمان تربیع اول شروع می‌شود.

چرخه ماه بنفش
چرخه ماه بنفش با التیام مرتبط است و به هنگامی اشاره دارد که خونریزی عادت ماهانه در زمانی شروع می‌شود که ماه در حالت تربیع سوم قرار دارد.


همزمانی پریود زنان با مراحل قمری
اگرچه موردی تأیید شده توسط علم به شمار نمی‌رود برخی از کسانی که در مراسم آیینی زمان قمری مشارکت می‌کنند بر این اعتقادند که آغاز خونریزی در زمان ماه تمام دارای فواید خاص خود بر روی خلق، میزان انرژی و حس پیوند معنوی است.


چرخۀ عادت ماهانه خود را پیگیری کنید
آیا می‌خواهید بدانید چرخۀ عادت ماهانه چگونه به ماه مرتبط است؟
اگر می‌خواهید ارتباط میان پریود خود و مراحل چرخه ماه را بدانید می‌توانید از اپلیکیشن‌های ردیابی مثل موارد زیر استفاده کنید:
• میرا / Mira
• ناچرال سایکلز / Natural Cycles
• کلو پریود تراکر / Clue Period Tracker
• فلو پریود اند اوولیشن تراکر / Flo Period & Ovulation Tracker
• سایکلز / Cycles

رسیدن به همزمانی
اگرچه هیچ دلیل علمی برای انجام چنین کاری وجود ندارد، معتقدان می‌گویند که ممکن است راه‌هایی شامل موارد زیر برای همزمان کردن عادت ماهانه زنان با چرخۀ ماه وجود داشته باشد:
1. باخبری بیشتر از ماه و مراحل آن.
2. هدایت انرژی خود به روش‌های خاص در سراسر چرخۀ قمری و چرخه عادت ماهانه
3. خوابیدن در محیط عاری از نور دیجیتال
برخی می‌گویند که با تقلید الگوهای مربوط به ماه، عادت ماهانه در زنان به شکل طبیعی با ریتم قمری همزمان خواهد شد.
برای مثال، شما می‌توانید فعالیت‌های انعکاسی و خوددرون‌نگرانه را در طول ماه نو انجام دهید و فعالیت‌های اجتماعی و نیازمند به ارتباط با دیگران را در طول ماه کامل.
میک می‌گوید، "اگر زنی می‌خواهد به چرخه ماه سفید متصل شود، پس باید بیشتر بر ایجاد نوعی محراب خانگی متمرکز گردد و وقت خود را در خانه بگذراند و در طول ماه نو به درون خود رجوع کند."


خلاصه
چیزی جادویی و اسرارآمیز در مورد ایده وجود همزمانی بین کارکرد بدن در تقارن با ماه وجود دارد.
اگرچه بسیاری از مطالعات علمی وجود چنین ارتباطی را رد می‌کنند، مردمان بسیاری و فرهنگ‌های متعددی معنایی معنوی در پاسداشت ارتباط میان چرخه عادت ماهانه در زنان و چرخۀ گردش ماه به دور زمین یافته‌اند.
در حالی که هیچ گونه شواهد قوی در مورد چنین ارتباطی در دست نیست، پیگیری ارتباط چرخه عادت ماهانه با ماه ضرری نخواهد داشت. این رویکرد ممکن است صاف و ساده راهی برای اتصال عمیق‌تر با بدن خود و جهان طبیعی باشد./زن و ماه: آیا واقعاً میان چرخۀ عادت ماهانه در زنان و ماه ارتباطی هست؟
دکتر استیسی ای. هنیگزمن، مگ والترز
ترجمۀ فرهنگ راد

Source:
Healthline
Is There Really a Connection Between Your Menstrual Cycle and the Moon?
Medically reviewed by Stacy A. Henigsman, DO —
Written by Meg Walters
On August 31, 2021

مطالب پیشنهادی ما برای مطالعه

هفتة 37 بارداری: مطلوب برای زایمان دوقلویی

دستورالعمل جدید غربالگری سرطان پستان

نظرات (0)

تاکنون هیچ نظری درباره این مطلب ارائه نشده است.

نظر خود را اضافه کنید.

نظر شما پس از بازبینی منتشر می‌شود.
پیوست ها (0 / 3)
Share Your Location
عبارت تصویر زیر را بازنویسی کنید.